Družbe Skupine

Zavarovalnica Triglav, d.d., je obvladujoča družba Skupine Triglav. Z več kot 120-letno tradicijo je največja in najstarejša slovenska zavarovalnica. Njeno finančno trdnost dokazujeta tudi bonitetni oceni bonitetnih agencij S&P Global Ratings ("A", stabilna srednjeročna napoved) in AM Best ("A" stabilna srednjeročna napoved).
Več

Skupina Triglav v številkah

Struktura zaposlenih po državah na dan 31. 3. 2020

Skupina Triglav posluje na sedmih trgih v šestih državah in zaposluje preko 5.260 delavcev.

Zavarovanja

Struktura konsolidirane zavarovalne premije

Naša najobsežnejša strateška dejavnost je zavarovalništvo. V prvem četrtletju leta 2020 smo zbrali 348,9 milijona EUR konsolidirane obračunane kosmate zavarovalne, sozavarovalne in pozavarovalne premije.

 

Delnice

Cena delnice ZVTG
(15 min razmik)
Delnice Zavarovalnice Triglav, d.d., so od 5. 12. 2011 uvrščene v Prvo kotacijo Ljubljanske borze (trgovalna oznaka ZVTG).
  • Število delnic: 22.735.148
  • Število delničarjev: 13.011 (na dan 31. 3. 2020)
  • Bonitetna ocena (S&P Global Ratings, AM Best): “A”, stabilna srednjeročna napoved