Tečaj delnice (Xetra)
SKUPINA TRIGLAV

Strategija Skupine Triglav

Strategija Skupine Triglav v obdobju 2022-2025


V Skupini Triglav smo novelirali strategijo do leta 2025. Ohranili smo dosedanje bistvene strateške usmeritve in jih nadgradili v smeri rasti in razvoja ter poglobitvi naše osredotočenosti na stranko. S temi cilji nadaljujemo proces digitalne transformacije ter razvoj storitveno naravnanih poslovnih modelov in ekosistemov, ki naslavljajo medsebojno povezane potrebe naših strank. Načrtovano poslovanje Skupine Triglav ostaja dobičkonosno in varno. S trajnostno usmerjenim delovanjem ostajamo razvojno naravnano okolje za zaposlene, povezani z našimi partnerji ter stabilna, varna in donosna naložba za vlagatelje.Strateške usmeritve Skupine TriglavDigitalna transformacija
Nadaljujemo s procesom digitalne transformacije, s ciljem, da postanemo vodilna digitalizirana zavarovalna-finančna skupina v regiji Adria.

Z razvojem digitalnih storitev, avtomatizacijo procesov ter uvajanjem sodobnih digitalnih tehnologij omogočamo strankam najboljšo digitalno uporabniško izkušnjo.

Razvoj storitveno naravnanih poslovnih modelov
Izvajamo postopen prehod iz zavarovalniško osredotočenega poslovnega modela v pretežno storitveni poslovni model in ekosistem, ki naslavlja številne, a medsebojno povezane potrebe strank s področja zavarovanj ter asistenčnih in povezanih storitev.

Razvoj organizacijske kulture
Nadaljujemo oblikovanje visoko uspešne in storitveno usmerjene organizacijske kulture, ki podpira strateške poslovne usmeritve, in organizacijskega okolja, ki omogoča pridobivanje, razvoj in zadrževanje kompetentnih zavzetih, zdravih in zadovoljnih zaposlenih.

Izjemna uporabniška izkušnja strank

  • • Ustvarjamo enotno izkušnje strank po vseh poteh, procesih in produktih.
    • Na potrebe strank je osredotočena ponudba naših zavarovalnih in finančnih produktov ter storitev.
    • Usmerjeni smo v asistenčne in povezane storitve z ambicijo razvoja medsebojno povezanih ekosistemov.

Poslujemo varno in dobičkonosno
Skupina Triglav je ocenjena z visoko bonitetno oceno in je samostojna zavarovalno-finančna skupina, ki ima vodilni tržni položaj v regiji Adria. Strateško smo usmerjeni v doseganje visoke donosnosti poslovanja z dobičkonosno rastjo.


Strateška kazalnika Skupine Triglav v obdobju 2022–2025
Pri finančnih strateških kazalnikih je naš cilj, da bodo celotni prihodki Skupine v letu 2025 presegali 1,6 milijarde evrov, v tem strateškem obdobju pa bomo dosegali 10-odstotno donosnost kapitala (vrednosti so določene z uporabo obstoječega poročevalskega okvira MSRP 4).

Strateške ambicije Skupine Triglav na področju trajnostnega razvoja (ESG) na povezavi.

Več informacij o prenovljeni strategiji Skupine Triglav do leta 2025 je na voljo v prezentaciji.