SKUPINA TRIGLAV

Strategija Skupine Triglav

Strategija Skupine Triglav za obdobje 2019 do 2022 sledi smeri krepitve sodobne, digitalne in dinamične zavarovalno-finančne skupine, ki ostaja vodilna tako v Sloveniji kot v širši regiji.

Poslanstvo

Ustvarjamo varnejšo prihodnost.

Vizija

Z osredotočenostjo na stranko dinamično razvijamo nove načine poslovanja, ki so temelj našega odgovornega dolgoročnega razvoja, ter hkrati poslujemo dobičkonosno in varno.

Naše vrednote

Odzivnost – Enostavnost - Zanesljivost

Strateški dejavnosti

  • Zavarovalništvo (premoženje, življenje, pokojnine, zdravje, pozavarovanje)
  • Upravljanje premoženja (lastni zavarovalni portfelj, vzajemni skladi in individualno upravljanje premoženja, pokojninski skladi)

Ključne strateške usmeritve

  • Dolgoročna stabilnost poslovanja in povečevanje vrednosti Skupine Triglav
  • Osredotočenost na stranko in razvoj povezanih storitev
  • Sprememba organizacije in kulture v sodelovalno in agilno


 

Več informacij