Tečaj delnice (Xetra)
SKUPINA TRIGLAV

Strategija Skupine Triglav

Strategija Skupine Triglav v obdobju 2022-2025

V Skupini Triglav smo novelirali strategijo do leta 2025. Ohranili smo dosedanje bistvene strateške usmeritve in jih nadgradili v smeri rasti in razvoja ter poglobitvi naše osredotočenosti na stranko. S temi cilji nadaljujemo proces digitalne transformacije ter razvoj storitveno naravnanih poslovnih modelov in ekosistemov, ki naslavljajo medsebojno povezane potrebe naših strank. Načrtovano poslovanje Skupine Triglav ostaja dobičkonosno in varno. S trajnostno usmerjenim delovanjem ostajamo razvojno naravnano okolje za zaposlene, povezani z našimi partnerji ter stabilna, varna in donosna naložba za vlagatelje.


Strateška kazalnika Skupine Triglav v obdobju 2022–2025

Pri finančnih strateških kazalnikih je naš cilj, da bodo celotni prihodki Skupine v letu 2025 presegali 1,6 milijarde evrov, v tem strateškem obdobju pa bomo dosegali 10-odstotno donosnost kapitala (vrednosti so določene z uporabo obstoječega poročevalskega okvira MSRP 4).

Strateške ambicije Skupine Triglav na področju trajnostnega razvoja (ESG)

S skrbjo za trajnostni razvoj ustvarjamo dolgoročno stabilno podlago za dobičkonosno in varno poslovanje Skupine Triglav, spodbujamo prehod v trajnostno družbo in zmanjšujemo naš vpliv na podnebne spremembe.
S trajnostno usmerjenostjo na okoljskem, družbenem in upravljavskem področju udejanjamo poslanstvo Skupine Triglav, da ustvarjamo varnejšo prihodnost. Želimo imeti vodilno vlogo pri vključevanju najboljših globalnih praks ESG v poslovanje v regiji Adria in znamo prepoznati priložnosti in tveganja trajnostnega razvoja.

Več informacij o prenovljeni strategiji Skupine Triglav do leta 2025 je na voljo v prezentaciji.