Sponzorstva in donatorstva

Sistem podeljevanja sredstev za sponzorstva in donacije

Zavarovalnica Triglav, d.d., tradicionalno tesno sodeluje z lokalnimi skupnostmi, kjer deluje. Sredstva za sponzorstva in donacije podeljujemo preko javno objavljenih razpisov, ki so objavljeni na tem spletnem mestu.

Preko sponzorstev in donacij podpiramo in omogočamo boljše delovanje organizacij, društev ter zavodov na področju športa, kulture, izobraževanja, zdravstva, humanitarne dejavnosti in drugih družbeno odgovornih aktivnosti. Na ta način se odzivamo na potrebe okolja in dejavno skrbimo za zmanjševanje škodljivih vplivov v naravnem okolju.

Ključna vodila, ki jih upoštevamo pri izboru sponzorskih projektov:

 • Sponzorski oziroma donatorski odnos razumemo kot partnerstvo, ki zagotavlja vzajemni napredek za sponzorja ali donatorja, prejemnika in širšo družbo.
 • Prizadevamo si za transparentnost, zato sponzorska sredstva podeljujemo na razpisih, v katerih objavljamo tudi kriterije za izbor sponzorskih in donatorskih projektov.
 • Pri odločitvi za sponzorsko ali donatorsko podporo sledimo trojnemu namenu: krepitvi blagovne znamke Zavarovalnice Triglav, udejanjanju družbene odgovornosti in podpori lokalnim okoljem. S trojnim namenom so povezana tudi merila za izbor sponzorskih ali donatorskih dejavnosti.

Pri izboru sponzorskih projektov zasledujemo poslovne cilje in cilje, povezane z družbeno odgovornostjo, kot so spodbuda partnerjev in sponzorirancev k družbenoodgovornim dejanjem ter izvedba projektov na področjih športa, izobraževanja, kulture, zdravstva, okoljevarstva in drugih potreb okolja. Našteti cilji skupaj ustvarjajo osnovo za merila pri izboru sponzorskih projektov.

Merila za izbor sponzorskih projektov so:

 • obiskanost dogodka,
 • primernost in možnost sodelovanja,
 • medijska pojavnost in oglaševanje projekta ali dogodka,
 • geografska umeščenost in odmevnost projekta ali dogodka,
 • dodatne dejavnosti vlagatelja (ugodnosti za zaposlene).

POSTOPEK IZBORA PROJEKTOV

 • Zavarovalnica Triglav, d.d., objavi razpis, na podlagi katerega lahko zainteresirane organizacije zaprosijo za sponzorska ali donatorska sredstva. Obravnavajo se samo vloge za sponzorstva in donacije, ki so oddane preko standardiziranega obrazca, ki je v času razpisa odprt na tej na spletni strani.
 • Izbor projektov opravijo komisije, ki so pri svojem delu avtonomne.
 • Izbor sponzorirancev in prejemnikov donacij se izvede najkasneje v 30 delovnih dneh po končanem razpisu in se objavi na tej spletni strani.
 • Sponzorska sredstva so izplačana na podlagi dokazil o izvedenih sponzorskih obveznostih, ki so priloga standardiziranega poročila.

Za morebitna dodatna pojasnila se lahko kandidati obrnejo na kontaktni naslov: sponzorstva@triglav.si.