Tečaj delnice (Xetra)
Zgodovina

Zgodovina Zavarovalnice Triglav -
120 let tradicije

V Skupini Triglav črpamo inspiracijo iz 120-letne zgodovine zavarovalništva. Vzajemna zavarovalnica iz Ljubljane, iz katere se je postopoma razvila Zavarovalnica Triglav, d.d., je bila ustanovljena leta 1900.

Zgodovina Skupine Triglav

Zgodovina družbenega okolja

1900
-
1902

USTANOVNA LETA

Ustanovni občni zbor Vzajemne zavarovalnice iz Ljubljane, prve slovenske zavarovalnice, ki je bila ustanovljena z domačim kapitalom je bil 5. 7. 1900. Ustanovni kapital je znašal 100.000 tedanjih avstrijskih kron, zagotovil pa ga je ljubljanski škof dr. Anton Bonaventura Jeglič.

Več

PODELITEV PRVE NOBELOVE NAGRADE

25 % vseh prodanih avtomobilov je bilo na električni pogon. Leta 1900 so bile podeljene prve Nobelove nagrade.

1903
-
1918

POSTAVITEV NA NOGE

V prvih letih delovanja se je Vzajemna srečala z veliko nenaklonjenostjo konkurenčnih zavarovalnic, ki so kot odgovor na njeno ustanovitev spustile premije, povečale zastopniško mrežo, dvignile zastopniške provizije itd. Hkrati so prepričevale pozavarovalnice, da niso prevzemale pozavarovanj za Vzajemno, zato je le ta morala poiskati pozavarovanje na Češkem.

Več

PRVI POLET Z LETALOM

Leta 1903 sta brata Wright opravila prvi uspešen letalski let, v Angliji pa je bila izdana prva avtomobilska tablica z registrsko številko A1.  V tovarni Ford so leta 1913 uvedli prvi tekoči trak.

1919
-
1944

RAST IN ŠIRITEV

Ob koncu prve svetovne vojne se je Vzajemna zavarovalnica soočala z visoko inflacijo in z izgubo portfelja. Zato je morala za svoj obstanek uvajati nove zavarovalne produkte. Leta 1919 je izdala prvo polico življenjskega zavarovanja, leta 1926 uvedla zavarovanje stekla, 1930 je uvedla zavarovanje vloma in leta 1931 zavarovanje jamstva, nezgode in kaska.

Več

MED OBEMA SVETOVNIMA VOJNAMA

Leta 1919 se je pričela Versajska mirovna konferenca, s čimer se je uradno končala končala 1. svetovna vojna. Istega leta je bila potrjena Einsteinova teorija relativnosti.

1945
-
1961

CENTRALNO UPRAVLJANJE

Marca leta 1945 so bile podržavljene zavarovalnice na podlagi posebnega odloka združene v Državni zavod za zavarovanje in pozavarovanje, ki se je leta 1946 preimenoval v Državni zavarovalni zavod, ki je deloval do leta 1947. Vzajemna zavarovalnica, ki se je izognila združitvi v Državni zavod za zavarovanje in pozavarovanje se je 16. 7. 1945 preimenovala v Zavarovalni zavod Slovenije FLRJ.

Več

PO DRUGI SVETOVNI VOJNI

Končana je 2. svetovna vojna. Leta 1946 je ustanovljen UNICEF.

1962
-
1967

DECENTRALIZIRANO ZAVAROVANJE

To je obdobje navidezne konkurence, ko je Državni zavarovalni zavod formalno prenehal poslovati in je iz njegovih podružnic nastalo na področju Slovenije štirinajst samostojnih zavarovalnic in Zavarovalna skupnost za LR Slovenijo. Kljub temu so v praksi ostali monopol, prisilno zavarovanje družbenega premoženja in centralizirano izravnavanje nevarnosti.

Leta 1962 je satelit Telstar prenesel prvi čezoceanski televizijski signal v živo.

1968
-
1976

POSLOVNO ZAVAROVALSTVO

Spoznanje, da je za solidno izravnavo rizikov potrebna večja zavarovalnica, je kmalu pripeljalo do združitve manjših zavarovalnic z območja Slovenije in Hrvaške v dve komercialni zavarovalnici -  Zavarovalnico Sava s sedežem v Ljubljani in Zavarovalnico Maribor s sedežem v Mariboru, ki sta poslovali po načelih prostega trga.

Več

Leto 1968 so zaznamovali študentski nemiri v Evropi.

1977
-
1989

LIBERALIZACIJA ZAVAROVALNIŠTVA

Leta 1976 je bil sprejet Zakon o temeljih sistema premoženjskega in osebnega zavarovanja, kar je omogočilo začetek obdobja liberalizacije zavarovalstva, brez zavarovalnega nadzora, ki je trajalo do leta 1990.

Več

PADEC BERLINSKEGA ZIDU

Leta 1977 je predstavljen GPS sistem. Leto 1989 zaznamuje liberalizacija držav vzhodnega bloka, ki vrhunec doseže s padcem Berlinskega zidu novembra 1989.

1990
-
1999

PREOBLIKOVANJE ZAVAROVALNICE V DELNIŠKO DRUŽBO IN ŠIRITEV POSLOVANJA

Leta 1990 se je Zavarovalna skupnost Triglav preoblikovala v delniško družbo12. 12. 1990 je bila ustanovljena Zavarovalnica Triglav, d.d., ki je kot zavarovalna delniška družba pričela poslovati 1. 1. 1991. Tako se je zavarovalna skupnost preoblikovala v gospodarski subjekt, katerega namen je bil izvajanje zavarovanja s ciljem ustvarjanja dobička.

Več

ZAČETKI INTERNETA

Tim Barnes Lee leta 1990 objavi prvo www stran na internetu. Leto kasneje Slovenija postane samostojna država.

2000
-
2007

INTENZIVNA INTERNACIONALIZACIJA IN ŠIRITEV SKUPINE

Leta 2000 je Zavarovalnica Triglav, d.d., pričela intenzivno širiti svoje poslovanje. Tega leta je vstopila na področje bančništva in kupila večinski delež Abanke, d.d., ter pričela širiti poslovanje na tuja tržišča.

Več

RAZVOZLAN JE ČLOVEŠKI GENOM

Slovenska nogometna reprezentanca je zaigrala na Evropskem prvenstvu v nogometu Euro 2000. Istega leta je bil prvič objavljen zapis človeškega genoma.

2008
-
2022

KOTACIJA NA BORZI

Leta 2008 so delnice Zavarovalnice Triglav, d.d., pričele kotirati na Ljubljanski Borzi. Istega leta je zavarovalnica pridobila bonitetno oceno «A» priznane bonitetne agencije Standard & Poor's Rating Services, v letu 2013 pa je Skupina Triglav pridobila tudi bonitetno oceno agencije AM Best. Od leta 2009 se Zavarovalnica Triglav, d.d., osredotoča na dobičkonosnost osnovne dejavnosti, preudarno selekcijo zavarovalnih rizikov ter preko konsolidacije funkcij in prenosa znanja želi najbolje izkoristiti potenciale obstoječih trgov. Razvija tudi učinkovit sistem obvladovanja tveganj.

Več

SVETOVNA FINANČNA KRIZA

Leta 2008 se prične svetovna finančna kriza.


Leta 2020 do 2022 zaznamuje pandemija koronavirusa SARS-CoV-2, ki povzroča bolezen covid-19.