Tečaj delnice (Xetra)
TRAJNOSTNI RAZVOJ

Odnosi z dobavitelji

Zavarovalnica Triglav, d.d. je zaradi večanja kompleksnosti okolja, pomena razvoja in krepitve sistemov obvladovanja operativnih tveganj, z dvigom pomena trajnostnega poslovanja – ESG na strateško raven in implementacijo trajnosti v vse segmente poslovanja, sprejela prenovljene in dopolnjene splošne pogoje za dobavitelje Zavarovalnice Triglav, d.d.. pri čemer se splošni pogoji nadgrajujejo in formalizirajo na raven obveznega sestavnega dela pogodbe.

Splošni pogoji za dobavitelje Zavarovalnice Triglav, d.d. nadgrajujejo veljave usmeritve in urejanje vprašanj obveznih pogodbenih klavzul korporativnega upravljanja in spoštovanja načel kodeksa Skupine Triglav, nadalje urejajo ožje splošne pogoje razmerja med Zavarovalnico in dobavitelji, poseben del splošnih pogojev pa je namenjen področju IKT storitev, od obdelave podatkov, informacijske varnosti in zunanjega izvajanja storitev, s poudarkom na varnosti oblačnih storitev.

Splošne pogoje uveljavljamo pri novih pogodbah, kot tudi aneksih k obstoječim pogodbam, ne vplivajo pa na že sklenjene pogodbe z rokom izteka. Od sklenjenih pogodb bo v razumnem roku potrebno prilagoditi le tiste izjeme, ki jih predstavljajo pogodbe za nedoločen čas oziroma dolgoročne pogodbe.

Verjamemo, da bodo sprejeti pogoji koristno vodilo pri obvladovanju operativnih tveganj kot tudi razvoju trajnostnih razvojnih usmeritev tudi za vas, spoštovani poslovni partnerji. Dodatne informacije in vprašanja so na voljo na: pogodbe@triglav.si.