Tečaj delnice (Xetra)
DELNICA

Dividende

Izplačilo dividend navadno poteka enkrat letno, skladno z odločitvijo skupščine delničarjev. Dividende so izplačane delničarjem, ki so vpisani v delniško knjigo (na presečni dan) za izplačilo dividende.

VIŠINA DIVIDENDE ZA LETO