Tečaj delnice (Xetra)
Za delničarje

Obvestilo o sklepih 45. skupščine delničarjev družbe Zavarovalnice Triglav, d.d.

Na podlagi določil Pravil Ljubljanske borze, d.d., Ljubljana in veljavne zakonodaje Uprava Zavarovalnice Triglav, d.d., objavlja sklepe 45. skupščine Zavarovalnice Triglav, d.d., Ljubljana, ki je bila 2. 6. 2020, ob 14.00 uri.