Tečaj delnice (Xetra)
ZAVAROVALNICA TRIGLAV

Informacije javnega značaja

Zavarovalnica Triglav, d.d., na tem mestu objavlja informacije v skladu z 11. odstavkom 10a. člena Zakona o dostopu do informacij javnega značaja (ZDIJZ) ter 4. odstavkom 60. člena ZSDH-1.

Prosimo vas, da pisne zahteve za dostop do informacij javnega značaja pošljete našemu pooblaščencu za dostop do informacij javnega značaja Andreju Beblerju na elektronski naslov ijz@triglav.si ali preko navadne pošte na Zavarovalnica Triglav, d.d., Miklošičeva 19, 1000 Ljubljana s pripisom "Zahteva za dostop do informacij javnega značaja".

Zahvaljujemo se vam za razumevanje.

Cenik o obračunu materialnih stroškov v zvezi z posredovanjem informacij javnega značaja Zavarovalnice Triglav, d.d.

1. SPLOŠNO
Zavarovalnica Triglav, d.d., je upravičena vsakemu prosilcu za posredovanje informacij javnega značaja zaračunati materialne stroške za posredovanja prepisa, fotokopije ali elektronskega zapisa zahtevane informacije.

Zavarovalnica Triglav, d.d., zaračuna materialne stroške za posredovanje informacij javnega značaja, kadar ti presegajo 20,00 EUR z vključenim DDV.


2. CENIK
Stroški se obračunajo v skladu z Uredbo o posredovanju in ponovni uporabi informacij javnega značaja in sledečim cenikom:


CENIK STORITEV ZA POSREDOVANJE INFORMACIJ JAVNEGA ZNAČAJA


POSTAVKA NAZIV STORITVE ENOTA MERE
CENA BREZ DAVKA
CENA Z DAVKOM
STOPNJA DAVKA
1.
MATERIALNI STROŠKI
1.1. Fotokopija formata A4 kos 0,06 0,07 22 %
1.2. Fotokopija formata A3 kos 0,13 0,16 22 %
1.3. Fotokopija večjega formata kos 1,25 1,53 22 %
1.4. Barvna fotokopija formata A4 kos 0,63 0,77 22 %
1.5. Barvna fotokopija formata A3 kos 1,25 1,53 22 %
1.6. Barvna fotokopija večjega formata kos 2,50 3,05 22 %
1.7. Elektronski zapis na eni zgoščenki CD kos 2,09 2,55 22 %
1.8. Elektronski zapis na eni zgoščenki DVD kos 2,92 3,56 22 %
1.9. Elektronski zapis na DISK USB Pendrive 8 GB kos 6,09 7,43 22 %
1.10. Pretvorba ene strani dokumenta formata A4 iz fizične v elektronsko obliko kos 0,08 0,10 22 %
1.11. Pretvorba ene strani dokumenta formata A3 iz fizične v elektronsko obliko kos 0,20 0,24 22 %
1.12. Poštnina za pošiljanje informacij po pošti Skladno z veljavnim cenikom za poštne storitve


3. IZDAJA RAČUNA IN ROK PLAČILA
Ob vročitvi zahtevane informacije, Zavarovalnica Triglav, d.d., izda prosilcu račun s specificiranimi stroški, v skladu z objavljenim stroškovnikom. Zavezanec je dolžan te stroške plačati v roku, določenem na računu.


4. PLAČILO PREDUJMA
V kolikor strošek posredovanja informacij presega 80,00 EUR (z vključenim DDV), je Zavarovalnica Triglav, d.d., upravičena zahtevati vnaprejšnji polog. Po posredovanju informacije, se obračunajo dejanski stroški in se za celoten znesek prosilcu izda račun. Razliko med že plačanim pologom in dejanskimi stroški je prosilec dolžan plačati v skladu z določbami tega pravilnika.


5. VELJAVNOST PRAVILNIKA
Ta cenik in v njem objavljen stroškovnik začneta veljati z dnem objave na svetovnem spletu, dne 8. 5. 2016.

Informacije javnega značaja

 

Več informacij