Tečaj delnice (Xetra)
Poslovanje Zavarovalnice Triglav

Tržni delež

Skupina Triglav je vodilna zavarovalno finančna skupina v Sloveniji in regiji Adria ter ena vodilnih v jugovzhodni Evropi. Zavarovalništvo je naša osnovna in najobsežnejša dejavnost.

V letu 2022 je Skupina Triglav (Zavarovalnica Triglav, d.d., Triglav, Zdravstvena zavarovalnica, d.d., in Triglav, pokojninska družba, d.d.) na slovenskem zavarovalnem trgu tržni delež povečala za 0,4 odstotne točke na 38,9 odstotka.


Gibanje tržnih deležev Skupine Triglav po segmentih:

  • premoženjska zavarovanja (brez zdravstvenih zavarovanj): 46,4 odstotka (povečanje za 0,5-odstotne točke),
  • življenjska zavarovanja: 32,3 odstotka (povečanje za 0,7 odstotne točke),
  • zdravstvena zavarovanja: 30,3 odstotka (zmanjšanje za 0,7 odstotne točke).

Zavarovalnica Triglav, je s 30,5-odstotnim tržnim deležem ohranila vodilno mesto med zavarovalnicami  (29,8 odstotka v letu 2021).

Triglav, Zdravstvena zavarovalnica, je dosegla 30,1-odstotni tržni delež, ki je za 0,7 odstotne točke nižji kot leto prej (zdravstvena zavarovanja).

Triglav, pokojninska družba je v letu 2022 dosegla 19,0 odstotni tržni delež med izvajalci prostovoljnih dodatnih pokojninskih zavarovanj (zmanjšanje za 0,3 odstotne točke).

Tržni delež zavarovalnic v Sloveniji v letu 2022

Vir: Slovensko zavarovalno združenje