Tečaj delnice (Xetra)
Poslovanje Zavarovalnice Triglav

Tržni delež

Skupina Triglav je vodilna zavarovalno finančna skupina v Sloveniji in regiji Adria ter ena vodilnih v jugovzhodni Evropi. Zavarovalništvo je naša osnovna in najobsežnejša dejavnost.

V prvem polletju leta 2022 je Skupina Triglav (Zavarovalnica Triglav, d.d., Triglav, Zdravstvena zavarovalnica, d.d., in Triglav, pokojninska družba, d.d.) na slovenskem zavarovalnem trgu tržni delež povečala za 1,0-odstotno točko na 39,4 odstotka.


Gibanje tržnih deležev Skupine Triglav po segmentih:

  • premoženjska zavarovanja (brez zdravstvenih zavarovanj): 46,6 odstotka (povečanje za 0,7-odstotne točke),
  • življenjska zavarovanja: 32,3 odstotka (povečanje za 1,5 odstotne točke),
  • zdravstvena zavarovanja: 30,3 odstotka (povečanje za 0,1 odstotne točke).

Zavarovalnica Triglav, je z 31,5-odstotnim tržnim deležem ohranila vodilno mesto (30,4 odstotka v enakem obdobju leta 2021).

Triglav, Zdravstvena zavarovalnica, je povečala tržni delež za 0,1 odstotne točke na 30,2 odstotka (zdravstvena zavarovanja).

Triglav, pokojninska družba - ima 19,3-odstotni tržni delež (ocena družbe za obdobje 1-12 2021) med izvajalci prostovoljnih dodatnih pokojninskih zavarovanj.

Tržni delež zavarovalnic v Sloveniji v prvem polletju leta 2022

Vir: Slovensko zavarovalno združenje