Poslovanje Zavarovalnice Triglav

Tržni delež

Skupina Triglav je vodilna zavarovalno finančna skupina v Sloveniji in regiji Adria ter ena vodilnih v jugovzhodni Evropi. Zavarovalništvo je naša osnovna in najobsežnejša dejavnost.

Skupina Triglav (Zavarovalnica Triglav, d.d., Triglav, Zdravstvena zavarovalnica, d.d., in Triglav, pokojninska družba, d.d.) je v prvem polletju leta 2020 na slovenskem zavarovalnem trgu tržni delež povečala za 0,4-odstotne točke na 37,0 odstotkov.


Tržni deleži Skupine Triglav po segmentih:

  • premoženjska zavarovanja (brez zdravstvenih zavarovanj): 43,8 odstotka (zmanjšanje za 0,1-odstotne točke),
  • življenjska zavarovanja: 29,8 odstotka (povečanje za 0,7-odstotne točke) in
  • zdravstvena zavarovanja: 30,1 odstotka (povečanje za 1,4-odstotne točke).

Zavarovalnica Triglav, d.d., je z 28,8-odstotnim tržnim deležem ohranila vodilno mesto (29,0 odstotkov v enakem obdobju lani).

Triglav, Zdravstvena zavarovalnica, d.d., je tržni delež povečala za 1,3-odstotne točke na 29,9 odstotka.

Triglav, pokojninska družba, d.d., je z 19,7-odstotnim tržnim deležem ohranila vodilno mesto med ponudniki prostovoljnih dodatnih pokojninskih zavarovanj.

Tržni delež zavarovalnic v Republiki Sloveniji v prvem polletju leta 2020

Vir: Slovensko zavarovalno združenje