Tečaj delnice (Xetra)
Poslovanje Zavarovalnice Triglav

Tržni delež

Skupina Triglav je vodilna zavarovalno finančna skupina v Sloveniji in regiji Adria ter ena vodilnih v jugovzhodni Evropi. Zavarovalništvo je naša osnovna in najobsežnejša dejavnost.

V devetih mesecih 2022 je Skupina Triglav (Zavarovalnica Triglav, d.d., Triglav, Zdravstvena zavarovalnica, d.d., in Triglav, pokojninska družba, d.d.) na slovenskem zavarovalnem trgu tržni delež povečala za 0,9 odstotne točke na 39,3 odstotka.


Gibanje tržnih deležev Skupine Triglav po segmentih:

  • premoženjska zavarovanja (brez zdravstvenih zavarovanj): 46,7 odstotka (povečanje za 0,4-odstotne točke),
  • življenjska zavarovanja: 32,3 odstotka (povečanje za 1,7 odstotne točke),
  • zdravstvena zavarovanja: 30,4 odstotka (povečanje za 0,1 odstotne točke).

Zavarovalnica Triglav, je z 31,1-odstotnim tržnim deležem ohranila vodilno mesto med zavarovalnicami  (30,1 odstotka v enakem obdobju leta 2021).

Triglav, Zdravstvena zavarovalnica, je povečala tržni delež za 0,1 odstotne točke na 30,2 odstotka (zdravstvena zavarovanja).

Triglav, pokojninska družba - ima 19,3-odstotni tržni delež (podatki za obdobje 1-12 2021) med izvajalci prostovoljnih dodatnih pokojninskih zavarovanj.

Tržni delež zavarovalnic v Sloveniji v devetih mesecih leta 2022

Vir: Slovensko zavarovalno združenje