Poslovanje Zavarovalnice Triglav

Tržni delež

Skupina Triglav je vodilna zavarovalno finančna skupina v Sloveniji in regiji Adria ter ena vodilnih v jugovzhodni Evropi. Zavarovalništvo je naša osnovna in najobsežnejša dejavnost.

Skupina Triglav (Zavarovalnica Triglav, d.d., Triglav, Zdravstvena zavarovalnica, d.d., in Triglav, pokojninska družba, d.d.) je ob koncu leta 2020 na slovenskem zavarovalnem trgu tržni delež povečala za 0,4-odstotne točke na 36,5 odstotka.


Tržni deleži Skupine Triglav po segmentih:

  • premoženjska zavarovanja (brez zdravstvenih zavarovanj): 43,6 odstotka (povečanje za 0,3-odstotne točke),
  • življenjska zavarovanja: 29,7 odstotka (enako v letu 2019) in
  • zdravstvena zavarovanja: 30,1 odstotka (povečanje za 1,0-odstotne točke).

Zavarovalnica Triglav, je z 27,6-odstotnim tržnim deležem ohranila vodilno mesto (27,7 odstotka v enakem obdobju lani).

Triglav, Zdravstvena zavarovalnica, je tržni delež povečala za 1,0-odstotne točke na 30,0 odstotka.

Triglav, pokojninska družba je ohranila vodilno mesto in svoj tržni delež povečala za 0,1 odstotne točke na 19,8 odstotka.

Tržni delež zavarovalnic v Republiki Sloveniji v letu 2020

Vir: Slovensko zavarovalno združenje