Poslovanje Zavarovalnice Triglav

Tržni delež

Skupina Triglav je vodilna zavarovalno finančna skupina v Sloveniji in regiji Adria ter ena vodilnih v jugovzhodni Evropi. Zavarovalništvo je naša osnovna in najobsežnejša dejavnost.

V prvem četrtletju leta 2021 je Skupina Triglav (Zavarovalnica Triglav, d.d., Triglav, Zdravstvena zavarovalnica, d.d., in Triglav, pokojninska družba, d.d.) na slovenskem zavarovalnem trgu tržni delež povečala za 1,3-odstotne točke na 38,8 odstotka.


Tržni deleži Skupine Triglav po segmentih:

  • premoženjska zavarovanja (brez zdravstvenih zavarovanj): 46,4 odstotka (povečanje za 2,1-odstotne točke),
  • življenjska zavarovanja: 31,0 odstotka (povečanje za 0,4 odstotne točke) in
  • zdravstvena zavarovanja: 29,9 odstotka (povečanje za 0,2-odstotne točke).

Zavarovalnica Triglav, je z 30,9-odstotnim tržnim deležem ohranila vodilno mesto (29,4 odstotka v enakem obdobju lani).

Triglav, Zdravstvena zavarovalnica, je tržni delež povečala za 0,3-odstotne točke na 29,8 odstotka.

Triglav, pokojninska družba - 19,9 odstotni tržni delež med izvajalci prostovoljnih dodatnih pokojninskih zavarovanj (izračun na podlagi ocene podatkov družbe). 

Tržni delež zavarovalnic v Republiki Sloveniji v prvem četrtletju leta 2021

Vir: Slovensko zavarovalno združenje