Tečaj delnice (Xetra)
AKTUALNO

Načrti in strategija

OBETI ZA 2023 (z dne 22. 11. 2022). Pričakovanja za 2023 zaznamuje zelo visoka stopnja negotovosti v poslovnem okolju, ki izvira iz nadaljnjega razvoja geopolitičnih razmer, stanja na energetskih trgih, makroekonomske slike in epidemičnih razmer. Skupina Triglav v 2023 pričakuje dodatno zaostrene razmere svojega poslovanja, v katerih načrtuje poslovati varno in dobičkonosno. Predsednik Uprave Zavarovalnice Triglav Andrej Slapar je povedal: »Načrtujemo, da bomo v zahtevnem letu 2023 ustvarili med 95 in 110 milijoni evrov dobička pred obdavčitvijo po obstoječem poročevalskem okviru. Njegova načrtovana višina je nekoliko nižja od letos načrtovane, pri tem smo izhajali iz trenutno razpoložljivih projekcij in ocen razmer poslovanja. Tudi v 2023 bomo okrepili obseg poslovanja, načrtujemo zavarovalno premijo v razponu med 1,5 in 1,6 milijarde evrov. Ob tem bomo skrbeli za visoko stopnjo dobičkonosnosti zavarovalnega dela poslovanja z doseganjem kombiniranega količnika premoženjskih in zdravstvenih zavarovanj pod 94 odstotki. Kot vodilna zavarovalno-finančna skupina v Sloveniji in regiji Adria načrtujemo nadaljnjo utrditev svojega položaja na obstoječih trgih, na trgih Evropske unije pa bomo iskali priložnosti neposredno po načelu prostega pretoka storitev in preko partnerskih povezav. Še naprej bomo stremeli k stroškovni racionalizaciji poslovanja, uspešnemu obvladovanju tveganj, finančni stabilnosti in ohranitvi visokih bonitetnih ocen priznanih bonitetnih agencij. Naša dividendna politika ostaja nespremenjena in prizadevali si bomo, da je delnica Triglava donosna, varna in stabilna naložba za vlagatelje. Pri svojem delovanju bomo dosledno sledili našim strateškim usmeritvam, predvsem oblikovanju kakovostne in enotne izkušnje strank ter nadaljnjem razvoju storitveno naravnanih poslovnih modelov in ekosistemov, ki naslavljajo medsebojno povezane potrebe strank in vpeljavi inovativnih procesov s pomočjo sodobnih tehnologij.«

Načrtovane vrednosti temeljijo na obetih, pričakovanjih o dogodkih in okoliščinah ter napovedih, s katerimi družba razpolaga v času priprave načrta in strategije. Dejanski rezultati, poslovanje in dogodki lahko pomembneje odstopajo od teh, ki so načrtovani. Zaradi večje preglednosti in primerljivosti z dosedanjimi podatki o poslovanju so informacije za 2023 podane z uporabo obstoječega poročevalskega okvira. V letu 2023 se ta z uvedbo novega računovodskega standarda MSRP 17 spreminja, Skupina Triglav bo zagotavljala ustrezno seznanitev o učinkih uvedbe novega računovodskega standarda na ključne kategorije poslovanja.

STRATEGIJA 2022-2025. Več o strategiji Skupine Triglav tukaj.