Tečaj delnice (Xetra)
AKTUALNO

Načrt

POVZETEK NAČRTA POSLOVANJA SKUPINE TRIGLAV ZA LETO 2022. Skupina Triglav načrtuje povečanje obsega zavarovalne premije na več kot 1,4 milijarde evrov, dobiček pred obdavčitvijo med 120 in 130 milijoni evrov in ugoden kombinirani količnik pod 93 odstotki. Skupina pričakuje, da bo njeno poslovanje v letu 2022 potekalo v nekoliko izboljšanem, a še vedno volatilnem in negotovem poslovnem okolju. Največja tveganja bodo še naprej izhajala iz epidemičnih razmer, trgi regije pa bodo ostali zelo konkurenčni in dinamični.

Več v sporočilu in povzetku načrta.

Načrtovane vrednosti temeljijo na obetih, pričakovanjih o dogodkih in okoliščinah ter napovedih, s katerimi družba razpolaga v času priprave načrta in strategije. Dejanski rezultati, poslovanje in dogodki lahko pomembneje odstopajo od teh, ki so načrtovani.

 

Več informacij