AKTUALNO

Načrt in strategija

O načrtu Skupine Triglav za 2020 ob polletju 2020: Širitev koronavirusa z nastopom pandemije je prinesla poslabšanje makroekonomskega okolja ter izjemno volatilnost globalnih finančnih trgov. Visoka stopnja negotovosti nam v letošnjem letu onemogoča relativno zanesljivo ocenjevanje doseganja letnega dobička pred obdavčitvijo, ki je bil načrtovan med 95 in 105 milijona evrov. Ponovno smo preučili podlage in predpostavke načrta za 2020 in ostajamo pri oceni iz aprila, da je njegovo verjetno znižanje med 10 in 25 odstotki od načrtovanega. Glede premije in kombiniranega količnika ocenjujemo, da bosta dosegla načrtovane vrednosti (okoli 1,2 milijarde evrov in pod 95 odstotkov). Razmere skrbno spremljamo ter ocenjujemo, da sta zavarovalni in naložbeni portfelj Skupine Triglav dovolj odporna ter kapitalska pozicija ustrezna, da se lahko uspešno soočamo s povečanimi tveganji, ki jih v poslovno okolje prinašajo razmere zaradi pandemije.

O načrtu Skupine Triglav za 2021: Skupina Triglav na podlagi izbranega verjetnega scenarija razmer poslovanja načrtuje v letu 2021 povečan obseg konsolidirane obračunane kosmate zavarovalne premije med 1,2 in 1,3 milijarde evrov in dobiček pred obdavčitvijo med 85 in 95 milijoni evrov. Kombinirani količnik skupine je načrtovan pod 95 odstotki, kar je v spodnjem (ugodnem) delu območja njegove povprečne ciljne strateške vrednosti, ki je okrog 95 odstotkov. Predvideno poslovanje bo potekalo v zahtevnih in konkurenčnih tržnih razmerah in z vplivom epidemioloških razmer na globalni ravni, katerih razsežnosti še vedno ostajajo negotove, na finančnih trgih pa v razmerah nizkih/negativnih obrestnih mer. Pri razvojnih aktivnostih bo Triglav usmerjen v uresničevanje svoje vizije, da z osredotočenostjo na stranko dinamično razvija nove načine poslovanja, ki so temelj odgovornega dolgoročnega razvoja skupine, ter hkrati posluje dobičkonosno in varno.

Več v sporočilu in Načrtu 2021.

 

Več informacij