AKTUALNO

Načrt in strategija

O načrtu Skupine Triglav za 2021: Skupina Triglav na podlagi izbranega verjetnega scenarija razmer poslovanja načrtuje v letu 2021 povečan obseg konsolidirane obračunane kosmate zavarovalne premije med 1,2 in 1,3 milijarde evrov in dobiček pred obdavčitvijo med 85 in 95 milijoni evrov. Kombinirani količnik skupine je načrtovan pod 95 odstotki, kar je v spodnjem (ugodnem) delu območja njegove povprečne ciljne strateške vrednosti, ki je okrog 95 odstotkov. Predvideno poslovanje bo potekalo v zahtevnih in konkurenčnih tržnih razmerah in z vplivom epidemioloških razmer na globalni ravni, katerih razsežnosti še vedno ostajajo negotove, na finančnih trgih pa v razmerah nizkih/negativnih obrestnih mer. Pri razvojnih aktivnostih bo Triglav usmerjen v uresničevanje svoje vizije, da z osredotočenostjo na stranko dinamično razvija nove načine poslovanja, ki so temelj odgovornega dolgoročnega razvoja skupine, ter hkrati posluje dobičkonosno in varno.

Več v sporočilu in Načrtu 2021.

 

Več informacij