S skrbjo za trajnostni razvoj ustvarjamo dolgoročno stabilno podlago za dobičkonosno in varno poslovanje Skupine Triglav, spodbujamo prehod v trajnostno družbo in zmanjšujemo naš vpliv na podnebne spremembe.

Trajnostno poslovanje

Več

Sponzorstva in donatorstva

Odprt je razpis za dodelitev sponzorskih in donatorskih sredstev

Na razpis se lahko prijavijo pravne osebe, ki imajo sedež v Republiki Sloveniji, in sicer društva, klubi, organizacije, zavodi in druge pravnoorganizacijske oblike s področja športa, kulture, zdravstva, izobraževanja in trajnostnih projektov. Vlagatelji lahko vloge oddajo izključno preko elektronskega obrazca za oddajo vloge, oz. prijave, ki je na tej spletni strani.

Vlagatelji naj prijavijo na razpis le projekte, ki se bodo začeli po 26. oktobru 2023, oz. bodo potekali do konca leta 2023 in/ali leta 2024.

Proces odobritve vlog in objave rezultatov izbora odobrenih vlog, je odvisen od števila prijav na posameznem razpisu in traja približno 30 delovnih dni po zaključku razpisa. Vse vlagatelje opozarjamo, da pri prijavi upoštevajo časovni okvir do objave odobrenih vlog in prijavljajo projekte, ki se začnejo po tem terminu.

V vlogi morajo biti čim bolj celovito opisane aktivnosti projekta in promocijska ponudba. Pri dodajanju priponk je potrebno upoštevati navodila o velikosti in formatu priponk. Dodatnih gradiv, oddanih izven elektronske aplikacije, komisije za podelitev sponzorskih in donatorskih sredstev ne bodo mogle upoštevati.

Vabimo vas, da pred oddajo vlog skrbno preberete razpisne pogoje.

Rok za oddajo vlog na razpis je 29. september 2023, do 16.00 ure.


Za pomoč in informacije smo vam na voljo do 29. septembra, do 12.00 ure, na naslovu sponzorstva@triglav.si.

Informacije o prihodnjih terminih razpisov bodo pravočasno objavljene na tem spletnem mestu.

Veselimo se novih partnerskih sodelovanj.


 

 

Več informacij

Trajnostne zgodbe

 

Za boljši jutri

Ko zagori hiša, ko poplavlja reka, ko se stresejo tla, ko zastane srce, je hitra in požrtvovalna pomoč gasilcev, zdravstvenih služb, gorskih reševalcev in drugih ključna. V akciji Za boljši jutri pomagamo preprečevati nesreče ter podpiramo tiste, ki v trenutkih stiske prvi požrtvovalno priskočijo na pomoč.

Več

Očistimo naše gore

Slovenija ima 10 tisoč kilometrov planinskih poti, v gore pa zahaja vsak tretji Slovenec. Pobuda Očistimo naše gore združuje več kot 36.000 ambasadorjev čistih gora in neokrnjene narave. Povezuje nas geslo: Poleg lepih spominov odnesimo v dolino tudi smeti.

Več

Skupaj za prometno varnost

Vrsto let raziskujemo slovenskega voznika in njegove navade. V okviru preventivnih aktivnosti, ki jih izvajamo na področju cestnega prometa, iščemo odgovore na vprašanje, kaj vpliva na vedenje slovenskih voznikov.

Več