Trajnostni razvoj Skupine Triglav postaja vse bolj vtkan v naš poslovni korak.
Opredelili smo ga kot eno ključnih strateških usmeritev.

Trajnostno poslovanje

Več

Sponzorstva in donatorstva

3. razpis za dodelitev sponzorskih in donatorskih sredstev 2020 je zaključen

Rok za oddajo vlog za dodelitev sponzorskih in donatorskih sredstev se je iztekel
23. 11. 2020 ob 16. uri.

Seznam odobrenih vlog na 3. razpisu bo objavljen najkasneje do 20. 12. 2020 na tem spletnem mestu.

Komisije bodo obravnavale vse prispele vloge in izbrale projekte in dejavnosti, v katerih bodo v največji meri prepoznale potencial skupnega sodelovanja v dobro vlagatelja, Zavarovalnice Triglav in širše družbe.

Za projekte, ki bodo potekali:

  • v sezoni 2021/2022 in v drugi polovici leta 2021 bo razpis odprt predvidoma v maju 2021,
  • v prvi polovici leta 2022 in/ali v celotnem letu 2022 pa bo razpis odprt predvidoma v novembru 2021.

Informacije o natančnih terminih razpisov bodo pravočasno objavljene na tem spletnem mestu.

Dodatne informacije so na voljo na sponzorstva@triglav.si.

Več informacij