Komuniciramo proaktivno in celovito

Celovita in aktivna komunikacija z vsemi skupinami javnosti, povezanimi s Skupino Triglav, je naše ključno načelo. Prizadevamo si za korektno in uravnoteženo dvosmerno komunikacijo, s čimer odgovorno stopamo v dialog z okoljem, v katerem poslujemo.

Na novinarska vprašanja si prizadevamo odgovarjati strokovno, korektno in ažurno. Pri tem se za pridobivanje informacij obrnemo na strokovne službe v Skupini Triglav. Čas, ki ga za to potrebujemo, je odvisen od kompleksnosti vprašanja ter razpoložljivosti strokovnjakov. Zato novinarje prosimo, da upoštevajo, da bomo na vprašanje odgovorili v najmanj 24 urah (oz. naslednji delovni dan v primeru praznika ali dela prostega dne) in v največ sedmih delovnih dneh od prejema vprašanja.

Vizualna gradiva

Grafična podoba

V arhivu vizualnih gradiv najdete fotografije, ki so namenjene javnim objavam, njihova uporaba pa je brezplačna. Vse fotografije so v lasti Skupine Triglav. Za kakršnokoli uporabo, ki ni namenjena javni objavi, je potrebno pridobiti soglasje Oddelka za odnose z javnostmi Skupine Triglav.

Več informacij