Skupina Triglav

Skupina Triglav je vodilna zavarovalno-finančna skupina v Sloveniji in regiji Adria ter ena vodilnih v jugovzhodni Evropi.

Poslujemo na sedmih trgih v šestih državah, kjer delujejo članice Skupine, ter v širšem mednarodnem okolju prek partnerskega povezovanja s tujimi družbami za zavarovalno posredovanje, zastopanje in pozavarovanje.


Strategija
Skupine Triglav

Več

Skupina Triglav
v številkah

Več

Družbe po trgih

Več

Strategija
Skupine Triglav

Več

Skupina Triglav
v številkah

Več

Družbe po trgih

Več

Zavarovalnica Triglav

Zavarovalnica Triglav, d.d., s sedežem v Ljubljani je obvladujoča družba Skupine Triglav.

Z znanjem, izkušnjami in finančno močjo že več kot 120 let skrbi za vedno nove generacije zavarovancev in njihovo premoženje.

Več informacij
 

Upravljanje Skupine

Upravljanje tveganj

V Skupini Triglav upravljanje tveganj razumemo kot proces, s katerim spodbujamo premišljeno in odgovorno izpostavljanje poslovnim tveganjem. Aktivnosti za obvladovanje tveganj nam omogočajo, da lahko sprejemamo kakovostne poslovne odločitve in dosegamo boljše poslovne rezultate.
Več o upravljanju tveganj
 
 

Nagrade in priznanja

18. 5. 2022
Priznanje za širjenje kulture družini prijaznega podjetja

Ob 15-letnici certifikata Družini prijazno podjetje v Sloveniji je Ekvilib Inštitut, nosilec certifikata Družini prijazno podjetje, Zavarovalnici Triglav podelil posebno zahvalo za širjenje kulture družini prijaznega podjetja. Zavarovalnica Triglav je imetnica certifikata že od leta 2012, s čimer pomembno prispevamo v mozaik kakovostnega delovnega okolja in organizacijske kulture.

13. 4. 2022
Zavarovalnici Triglav priznanje agencije EU - OSHA

Evropska agencija za varnost in zdravje pri delu (EU-OSHA) je na 15. natečaju za podelitev priznanj za dobro prakso v okviru kampanje Zdravo delovno okolje (EU-OSHA) osmim podjetjem, med njimi Zavarovalnici Triglav, d.d., podelila priznanje za uspešno odpravljanje kostno-mišičnih bolezni.

Zavarovalnica Triglav je po mnenju komisije, razvila strateški pristop k varnosti in zdravju pri delu, da bi delavcem zagotovila čim boljše fizično in duševno zdravje. Podelitev priznanj je eden od osrednjih dogodkov vseevropske kampanje agencije EU-OSHA Naredimo breme lažje za zdrava delovna mesta, s čimer se izreka pohvala za dosežke malih in srednjih podjetij ter organizacij iz različnih gospodarskih panog v Evropi, ki dejavno skrbijo za preprečevanje in obvladovanje kostno-mišičnih bolezni na podlagi učinkovitih pristopov k upravljanju varnosti in zdravja pri delu.

8. 4. 2022
Priznanje za varnost in zdravje pri delu

Zavarovalnica Triglav se je ponovno izkazala in se s programom Zavarujmo zdravje znašla v družbi najboljših. Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti je zavarovalnici podelilo državno priznanje v okviru tekmovanja Dobra praksa na področju varnosti in zdravja pri delu 2020-2022, in sicer z osrednjo temo učinkovitega preprečevanja in obvladovanja kostno-mišičnih bolezni, ki so povezane z delom, ter celovite ureditve področja varnosti in zdravja pri delu.
Nacionalno tekmovanje je potekalo v okviru evropske kampanje Zdravo delovno okolje 2020-2022, in sicer pod sloganom: Naredimo breme lažje za zdrava delovna mesta.

23. 12. 2021
Najboljši TV oglas tridesetletja

Oglas Zavarovalnice Triglav z naslovom Čistilka v sklopu Slovenskega oglaševalskega festivala po izboru ljudstva.

 

Zgodovina

V Skupini Triglav črpamo inspiracijo iz več kot 120-letne zgodovine zavarovalništva.
Vzajemna zavarovalnica iz Ljubljane, iz katere se je postopoma razvila Zavarovalnica
Triglav, d.d., je bila ustanovljena leta 1900.
Več informacij