Skupina Triglav

Skupina Triglav je vodilna zavarovalno-finančna skupina v Sloveniji in regiji Adria ter ena vodilnih v jugovzhodni Evropi.

Naši ključni trgi so države v regiji Adria, poslujemo pa tudi v širšem mednarodnem okolju, kjer nastopamo predvsem preko partnerskega povezovanja s tujimi družbami za zavarovalno posredovanje, zastopanje in pozavarovanje.

Strategija
Skupine Triglav

Več

Skupina Triglav
v številkah

Več

Družbe po trgih

Več

Strategija
Skupine Triglav

Več

Skupina Triglav
v številkah

Več

Družbe po trgih

Več

Zavarovalnica Triglav

Zavarovalnica Triglav, d.d., s sedežem v Ljubljani je obvladujoča družba Skupine Triglav.

Z znanjem, izkušnjami in finančno močjo že več kot 120 let skrbi za vedno nove generacije zavarovancev in njihovo premoženje.

Več informacij
 

Upravljanje Skupine

Upravljanje tveganj

V Skupini Triglav upravljanje tveganj razumemo kot proces, s katerim spodbujamo premišljeno in odgovorno izpostavljanje poslovnim tveganjem. Aktivnosti za obvladovanje tveganj nam omogočajo, da lahko sprejemamo kakovostne poslovne odločitve in dosegamo boljše poslovne rezultate.
Več o upravljanju tveganj
 
 

Nagrade in priznanja

5. 4. 2024
Zavarovalnica Triglav je tudi letos v panogi zavarovalništva med Uglednimi delodajalci 2023

Na letošnji konferenci Ugledni delodajalec, kjer so se zbrali predstavniki različnih slovenskih podjetij, smo bili tudi mi. Na podelitvi priznanj, katerih izbor temelji na glasovanju v obsežni spletni raziskavi, smo v panogi zavarovalništva zmagali že šestič zapored. To priznanje odraža našo predanost skrbi za sedanje in prihodnje zaposlene ter je hkrati rezultat našega trdega dela, zavezanosti kakovosti, inovativnosti in iskanju najboljših rešitev za naše sodelavce.

Kot so izrazili sodelujoči v raziskavi, so kot temeljne kategorije v delovnem okolju, ki jim veliko pomenijo, tokrat izpostavili: spoštovanje zaposlenih, prijetne medsebojne odnose ter ravnovesje med delom in zasebnim življenjem. Priznanje je pomemben prispevek k utrjevanju naše uveljavljene znamke delodajalca.

19. 3. 2024
Priznanje Projekta Inženirka leta 2023 za ustvarjanje sprememb.

Projekt spodbuja mlada dekleta za njihov razvoj in delovanje v inženirstvu, tehnologiji, naravoslovju in inovativnosti. Gre za prispevanje k uresničevanju načel ESG.

5. 3. 2024
Izbrana znamka zaupanja leta 2024

V okviru svetovno potrošniške glasovalne nagrade Izbran produkt leta je Zavarovalnica Triglav v kategoriji zavarovalnic prejela naziv Izbrana znamka zaupanja 2024.

22. 12. 2023
Top investitor v izobraževanje

Ponosni smo na novo priznanje TOP INVESTITOR V IZOBRAŽEVANJE, ki smo ga prejeli na zadnji konferenci Edutainment. Poslanstvo tega certifikata je krepitev ključnih kazalnikov uspešnosti izobraževalne funkcije ter večja profesionalizacija učenja in razvoja. S slednjima izkazujemo odgovornost do zaposlenih, ki so opremljeni z novimi in sodobnimi znanji naša dragocena moč.

 

Zgodovina

V Skupini Triglav črpamo inspiracijo iz več kot 120-letne zgodovine zavarovalništva.
Vzajemna zavarovalnica iz Ljubljane, iz katere se je postopoma razvila Zavarovalnica
Triglav, d.d., je bila ustanovljena leta 1900.
Več informacij