SPONZORSTVA IN DONATORSTVA

Obrazec za oddajo poročila

Vlagatelje, ki smo jim na razpisih odobrili sponzorska sredstva, prosimo, da poročila o opravljenih sponzorskih obveznostih oddajo v standariziranem elektronskem obrazcu.