Tečaj delnice (Xetra)
ZA VLAGATELJE

Obveznica Zavarovalnice Triglav, d.d.

Izdana obveznica

Zavarovalnica Triglav, d.d., je leta 2019 izdala podrejeno obveznico kot del rednega upravljanja kapitala Skupine, s katerim zagotavlja optimalno sestavo kapitala in njegovo stroškovno učinkovitost. Podrobnejše informacije so razvidne v preglednici.

ISIN XS1980276858
Tip obveznice Podrejena (Tier 2), izdana v skladu z regulativo Solventnost II
Nominalna vrednost obveznice v EUR 100.000
Velikost izdaje v EUR 50.000.000
Število izdanih obveznic ob izdaji 500
Valuta EUR
Kuponska obrestna mera Fiksna 4,375 % letno do prvega datuma odpoklica, plačljiva letno. Kasneje variabilna vezana na 3m Euribor + 4,845 % (enaka originalnemu kreditnemu pribitku + 1 odstotna točka), plačljiva četrtletno.
Datum prvega odpoklica 22. 10. 2029
Datum dospetja 22. 10. 2049
Ročnost v letih 30,5
Status obveznice / Zavarovanje Družba s celotnim premoženjem
Organiziran trg Luksemburška borza
Bonitetna ocena obveznice BBB+ (S&P)