Tečaj delnice (Xetra)
ZA VLAGATELJE

Obveznice Zavarovalnice Triglav, d.d.

Izdane obveznice

Zavarovalnica Triglav ima trenutno izdani dve podrejeni obveznici in obe se vštevata v kapitalsko ustreznost zavarovalnice. Natančni, pravno zavezujoči pogoji izdaje vsake obveznice so opisani v prospektu.

ISIN XS1980276858 XS2848005166
Tip obveznice Podrejena (Tier 2), izdana v skladu z regulativo Solventnost II Podrejena (Tier 2) izdana v skladu z regulativo Solventnost II
Leto izdaje 2019 2024
Nominalna vrednost obveznice v EUR 100.000 100.000
Velikost izdaje v EUR 50.000.000 100.000.000
Število izdanih obveznic ob izdaji 500 1000
Valuta EUR EUR
Kuponska obrestna mera Fiksna 4,375 % letno do prvega datuma odpoklica, plačljiva letno. Kasneje variabilna vezana na 3m Euribor + 4,845 % (enaka originalnemu kreditnemu pribitku + 1 odstotna točka), plačljiva četrtletno. Fiksna 6,70% letno do prvega datuma odpoklica, plačljiva letno. Kasneje variabilna vezana na 3m Euribor + 4,937% (enaka originalnemu kreditnemu pribitku + 1 odstotna točka), plačljiva četrtletno.
Datum prvega odpoklica 22. 10. 2029 16. 01. 2035
Datum dospetja 22. 10. 2049 16. 01. 2045
Ročnost v letih 30,5 20,5
Status obveznice Podrejena Tier 2 obveznica Podrejena Tier 2 obveznica
Organiziran trg Luksemburška borza Luksemburška borza
Bonitetna ocena obveznice BBB+ (S&P) BBB+ (S&P)