S trajnostno usmerjenostjo na okoljskem, družbenem in upravljavskem področju udejanjamo poslanstvo Skupine Triglav, da ustvarjamo varnejšo prihodnost. Želimo imeti vodilno vlogo pri vključevanju najboljših globalnih praks ESG v poslovanje v regiji Adria in znamo prepoznati priložnosti in tveganja trajnostnega razvoja. Trajnostne (ESG) ambicije do leta 2025 smo oblikovali na štirih ključnih področjih.

Nina Kelemen
KOORDINATORKA RAZVOJA TRAJNOSTNEGA POSLOVANJA SKUPINE TRIGLAV