15 %
zmanjšanje ogljičnega odtisa v 2020 v primerjavi s preteklim letom.1
12 %
voženj s službenimi vozili opravljenih z vozili na električni pogon.1 Zaposleni imajo na voljo službena kolesa in električne skiroje.
10 %
manjša poraba električne energije v 2020 v primerjavi s preteklim letom.1
24/7
asistenca za stranke po vsem svetu.
Mladi upi
Projekt za podporo mladim športnikom, umetnikom in znanstvenikom.
več kot 10-letni
projekt "Očistimo naše gore"
 
Preprečevanje in odkrivanje prevar
3,99
ORVI indeks v 2020 in raste v primerjavi s preteklim letom2.
 
Vlaganje v zasebno pokojninsko zavarovanje, zdravstveno zavarovanje in zdravstveni sistem.
Drajv
aplikacija za varnejšo vožnjo
 
Zavezanost spoštovanju človekovih pravic pri poslovanju.
 
Kodeks Skupine Triglav
 
Protikorupcijske aktivnosti
Varstvo konkurence
140
naprednih prometnih sistemov in signalizacij na nevarnih cestnih odsekih.

1 Podatki za matično družbo
2 Kazalnik zadovoljstva zaposlenih

Zaveza trajnosti Skupine Triglav (ESG)

Z uresničevanjem svojega poslanstva, da ustvarjamo varnejšo prihodnost, udejanjamo našo trajnostno usmerjenost. Ob koncu leta 2020 smo na teh načelih sprejeli tudi formalni akt Zaveza trajnosti Skupine Triglav ter določili smeri svojega razvoja na okoljskem, družbenem in upravljavskem področju (ESG).

Trajnostni vidik naložbene politike

Zavarovalnica Triglav d.d. v svoj proces sprejemanja naložbenih odločitev vključuje tveganja glede trajnosti v skladu 3. in 4. členom Uredbe (EU) 2019/2088 o razkritjih, povezanih s trajnostnostjo, v sektorju finančnih storitev. Za preglednost glavnih škodljivih vplivov na trajnost smo vzpostavili interno metodologijo, ki je podrobneje opredeljena v dokumentu Trajnostni vidik naložbene politike.

Trajnostni vidik politike prejemkov v Zavarovalnici Triglav, d.d.

Zavarovalnica Triglav, d.d., z izvajanjem Politike prejemkov Zavarovalnice Triglav, d.d., uresničuje trden in zanesljiv sistem upravljanja ter zagotavlja integriteto in transparentnost poslovanja.
Politika je oblikovana na način, da se upošteva notranja organizacija zavarovalnice ter narava, obseg in kompleksnost tveganj (med drugimi tudi nefinančnih tveganj).