S trajnostno usmerjenostjo na okoljskem, družbenem in upravljavskem področju udejanjamo poslanstvo Skupine Triglav, da ustvarjamo varnejšo prihodnost. Želimo imeti vodilno vlogo pri vključevanju najboljših globalnih praks ESG v poslovanje v regiji Adria in znamo prepoznati priložnosti in tveganja trajnostnega razvoja. Trajnostne (ESG) ambicije do leta 2025 smo oblikovali na štirih ključnih področjih.

Trajnostni poudarki

Kontakt

Vodja oddelka Trajnostni razvoj
Nina Kelemen