Trajnost je vodilo naše
družbene odgovornosti

6 %
zmanjšanje ogljičnega odtisa v 2019 v primerjavi s preteklim letom.1
9 %
voženj s službenimi vozili opravljenih z vozili na električni pogon.1 Zaposleni imajo na voljo službena kolesa in električne skiroje.
36 %
manj odloženih mešanih odpadkov v 2019 v primerjavi s preteklim letom.1
24/7
asistenca za stranke po vsem svetu.
Mladi upi
Projekt za podporo mladim športnikom, umetnikom in znanstvenikom.
10-letni
projekt "Očistimo naše gore"
 
Preprečevanje in odkrivanje prevar
3,88
ORVI indeks v 2019 in raste v primerjavi s preteklim letom2.
 
Vlaganje v zasebno pokojninsko zavarovanje, zdravstveno zavarovanje in zdravstveni sistem.
Drajv
aplikacija za varnejšo vožnjo
 
Zavezanost spoštovanju človekovih pravic pri poslovanju.
 
Kodeks Skupine Triglav
 
Protikorupcijske aktivnosti
Varstvo konkurence
140
naprednih prometnih sistemov in signalizacij na nevarnih cestnih odsekih.

1 Podatki za matično družbo
2 Kazalnik zadovoljstva zaposlenih

Stebri trajnostnega
poslovanja

EKONOMSKI VIDIKI

 • Stabilnost in dobičkonosnost poslovanja
 • Visoki standardi korporativnega upravljanja
 • Učinkovito obvladovanje tveganj
 • Aktivna politika odnosov z vlagatelji
 • Prakse poštenega poslovanja
DRUŽBENI VIDIKI

 • NPS
 • Preventivne dejavnosti za preprečevanje tveganj v okolju
 • Za naše stranke
 • Skrb za zaposlene
 • Podpora športu, kulturi, izobraževanju in zdravju
OKOLJSKI VIDIKI

 • Zmanjševanje ogljičnega odtisa (nizkoogljične služene poti)
 • Uvedba brezpapirnega poslovanja
 • Aktivnosti za čistejše okolje
 • Promocija ekstenzivne živinoreje
 • Ločevanje in zmanjševanje odpadkov