S trajnostno usmerjenostjo na okoljskem, družbenem in upravljavskem področju udejanjamo poslanstvo Skupine Triglav, da ustvarjamo varnejšo prihodnost. Želimo imeti vodilno vlogo pri vključevanju najboljših globalnih praks ESG v poslovanje v regiji Adria in znamo prepoznati priložnosti in tveganja trajnostnega razvoja. Trajnostne (ESG) ambicije do leta 2025 smo oblikovali na štirih ključnih področjih.

Trajnostni poudarki

Kontakt

Nosilka trajnostnega poslovanja
Nina Kelemen