AKTUALNO

Finančni koledar

Leto 2020

DATUM OBJAVE 1

OBJAVA

TIHO OBDOBJE 2

Ponedeljek, 2. 3. 2020

Prva informacija o poslovanju v letu 2019

Od ponedeljka, 10. 2. 2020

Torek, 31. 3. 2020

Revidirano letno poročilo za leto 2019

Od torka, 17. 3. 2020

Četrtek, 23. 4. 2020

Sklic skupščine delničarjev, ki odloča o delitvi bilančnega dobička

Četrtek, 14. 5. 2020

Trimesečno poročilo o poslovanju v 2020

Od četrtka, 30. 4. 2020

Torek, 2. 6. 2020

Skupščina delničarjev in objava sklepov skupščine

Torek, 18. 8. 2020

Polletno poročilo o poslovanju v letu 2020

Od torka, 4. 8. 2020

Torek, 17. 11. 2020

Devetmesečno poročilo o poslovanju v letu 2020

Od torka, 3. 11. 2020

1 Navedeni so predvideni datumi, ki lahko odstopajo od dejanskih datumov objav.
2 Tiha obdobja so obdobja pred objavami podatkov o poslovanju. V tihih obdobjih Zavarovalnica Triglav, d.d., ne posreduje javnosti informacij o poslovanju.


Morebitne spremembe finančnega koledarja bodo objavljene na spletni strani Ljubljanske borze preko sistema SEOnet (http://seonet.ljse.si) ter na spletni strani družbe (www.triglav.eu).

Zavarovalnica Triglav, d.d.

 

Več informacij