OBVLADOVANJE PREVAR

Prijava suma prevare

PODATKI O SUMU PREVARE

Podatki o vključenih pravnih in fizičnih osebah:

Opis razlogov za sum prevare in način izvedbe prevare:

Kako ste ugotovili prevaro:

Če je mogoče vrednostna ocena škode ter opis na čem temelji ta ocena:

Dokazi in priponke:

Izberi datoteke
Izbrana datoteka

Kontaktni podatki *ni obvezno