Tečaj delnice (Xetra)
OBVLADOVANJE PREVAR

Prijava suma prevar ter drugih nepravilnosti in kršitev v Skupini Triglav

Skupina Triglav je sprejela ničelno toleranco do prevar in zavezo k spoštovanju etičnih načel pri poslovanju ter politiko zaščite dobrovernih prijaviteljev (žvižgačev) pred povračilnimi ukrepi in zagotavljanju anonimnosti.

Če zaznate sum prevare, kršitve Kodeksa Skupine Triglav ali morebitne druge nepravilnosti, nas o tem obvestite preko varnega kanala za prijavo prevar in kršitev.

Prijava suma prevare

Prijavite lahko vsako protipravno ravnanje, ki je v nasprotju z vrednotami in načeli Skupine Triglav ali poskus takšnih ravnanj, ki lahko škodujejo zavarovalnici, njenim zaposlenim ali drugim osebam, npr. sume notranjih ali zunanjih prevar, zlorab, podkupovanj, korupcije ter drugih nepravilnosti ali kršitev etičnih načel Skupine Triglav. Vsako prijavo bomo skrbno preučili in ustrezno ukrepali. Za popolno zaščito prijavitelja bo poskrbljeno ves čas trajanja postopka, kot tudi po njegovem zaključku.


Sume prevar lahko prijavite tudi:

  • z elektronskim sporočilom na e-poštni naslov sporp@triglav.si;
  • s klicem na telefonsko številko 01 474 74 44;
  • po pošti na naslov Zavarovalnica Triglav, d.d., Miklošičeva cesta 19, 1000 Ljubljana (s pripisom "SPORP – ne odpiraj") ali

se oglasite osebno na Zavarovalnici Triglav, d.d., Služba za preprečevanje, odkrivanje in raziskovanje prevar, Verovškova ulica 60 b, 1000 Ljubljana.