Tečaj delnice (Xetra)
OBVLADOVANJE PREVAR

Pogosta vprašanja

Kdo obravnava sporočilo o sumu prevare?

Brez skrbi, neposredni dostop do sporočil prijaviteljev ima samo Služba za preprečevanje, odkrivanje in raziskovanje prevar (SPORP). Vaše sporočilo bo skrbno preučeno in obravnavano kot poslovna skrivnost družbe.

Kako se obravnava sporočilo o sumu prevare?

Zavarovalnica Triglav, d.d., je na tem področju postavila striktna pravila, ki so zapisana v notranjih aktih družbe. SPORP po prejetem sporočilu o sumu prevare izvede preliminarno analizo, s katero potrdi ali ovrže sum prevare. V primeru potrjenega suma se uvede raziskava, v okviru katere izvaja SPORP poglobljene analitične postopke in poizvedbe, zbira informacije in preučuje dokumente, ki so mu na voljo, vse v skladu z zakonskimi predpisi. Rezultat izvedene raziskave je potrditev prevare ali zaključek, da prevare ni mogoče potrditi.

Ali Zavarovalnica Triglav, d.d., obravnava vsak sporočeni sum prevare?

Zavarovalnica Triglav, d.d., v skladu s sprejetimi notranjimi akti družbe obravnava vsako prejeto sporočilo o sumu prevare.

Katera kazniva dejanja lahko prijavim?

Prijavite lahko vse sume kaznivih dejanj, ki se nanašajo na poslovanje Zavarovalnice Triglav, d.d., in ne samo zavarovalniške goljufije. Pri tem kot prevaro štejemo vsako namerno protipravno ravnanje v zvezi s poslovanjem zavarovalnice ali poskus takšnega dejanja, ki je storjeno z namenom pridobiti sebi ali komu drugemu protipravno premoženjsko korist in/ali s katerim se, oziroma bi se lahko zavarovalnici povzročila škoda. Za lažjo predstavo se seznanite z ravnanji, ki bi lahko predstavljala različne oblike prevar:


  • protipravno prisvajanje premoženja zavarovalnice (npr. goljufije, zatajitve, zlorabe položaja ali zaupanja, zavarovalniške goljufije, zloraba notranjih informacij, izdaja in neupravičena pridobitev poslovne skrivnosti, neupravičena uporaba tuje oznake ali modela in podobno),
  • koruptivna ravnanja (npr. poneverba in neupravičena uporaba tujega premoženja, neupravičeno sprejemanje in dajanje daril, dajanje podkupnine, dajanje in sprejemanje koristi za nezakonito posredovanje in podobno),
  • ponarejanje poslovnih knjig (npr. ponarejanje ali uničenje poslovnih listin, ponarejanje listin, davčna zatajitev in podobno).
Kaj če ne vem, ali gre v posamičnem primeru za prevaro?

To ni ovira za ukrepanje, tudi vprašanje brez konkretnih dejstev nam lahko posredujete po elektronski pošti ali telefonu 01 474 70 80, čeprav niste prepričani, ali gre za morebitno kaznivo dejanje.

Kako prijavim sum prevare? Ali je postopek dolgotrajen?

Postopek je enostaven in jasen, sum prevare lahko prijavite preko aplikacije, ki je dostopna na spletni strani zavarovalnice. Preko varne aplikacije lahko posredujete podatke in informacije, ki so vam na voljo in pripnete tudi gradivo v elektronski obliki. Prijavo izpolnite natančno in navedite čim več podatkov iz katerih izhaja vaš sum prevare.


Sicer lahko sume prevar prijavite tudi na različne načine:

  • z elektronskim sporočilom na e-poštni naslov: sporp@triglav.si
  • s klicem na telefonsko številko: 01 474 74 44;
  • po pošti: Zavarovalnica Triglav, d.d., Miklošičeva 19, 1000 Ljubljana (s pripisom "SPORP"); ali
  • se oglasite osebno na naslovu Verovškova ulica 60B, 1000 Ljubljana (Zavarovalnica Triglav, d.d., Služba za preprečevanje, odkrivanje in raziskovanje prevar)
Ali naj pri prijavi suma prevare ostanem anonimen?

Prijave so lahko anonimne. V kolikor pa prijava ni anonimna in je podana v dobri veri, se prijavitelju zagotavlja varstvo pred morebitnimi povračilnimi ukrepi.

Kdo vse vidi prijavljeni sum prevare? Kako je zagotovljeno, da prijavljeni sum prevare ne pride v roke nepooblaščenim osebam?

Sum prijave je viden samo zaposlenim v SPORP, saj nepooblaščenim osebam podatki niso dostopni.

Kaj je varen kanal za prijavo prevar in kršitev in kako deluje?

Varen kanal za prijavo prevar in kršitev ali sumov na njih, prijavitelju omogoča, da v dobri veri poda razkrito ali anonimno prijavo, ter mu obenem omogoča ponovne dostope do aplikacije z uporabniškim imenom in geslom. Uporabniško ime in geslo si določi uporabnik oz. prijavitelj sam ob prvi prijavi.

Zaščita prijavitelja in anonimnost sta zagotovljeni. Če prijavitelj, kljub zaščiti, ne bi želel razkriti svoje identitete, ta zaradi možnosti, ki jih daje aplikacija ne bo poznana niti preiskovalcu, s katerim pa bo prijavitelj lahko kljub temu neovirano komuniciral.

Komunikacija med prijaviteljem in preiskovalcem je nujna za uspešnost preiskave. Izkušnje kažejo, da so prijave na podlagi enosmernih anonimnih prijav lahko neuspešne, ker prijavitelj tudi nehote, ne navede vseh podatkov, ki bi omogočili uspešno preiskavo.

Aplikacija se nahaja na zunanjem strežniku, ki je popolnoma ločen od strežnikov in aplikacij Skupine Triglav. S tem je morebiten dostop do podatkov nepooblaščenim osebam onemogočen, prijavo pa lahko na varen način posredujejo tudi zaposleni.

Aplikacija prijavitelju omogoča spremljanje statusa posamezne prijave ter stalno komunikacijo s preiskovalcem. Na ta način je vzpostavljen popolnoma zaupen komunikacijski kanal med prijaviteljem in preiskovalcem. Aplikacija omogoča, da je prijavitelj obveščen o samem poteku preiskave in tudi njenem zaključku in rezultatih.

Več informacij

Bela knjiga o zavarovalniških goljufijah

Zavarovalnica Triglav, d.d., je pripravila belo knjigo na temo zavarovalniških goljufij z naslovom Previdno, ker videz vara.

Namen dokumenta je ozavestiti ljudi ter pustiti trajno sled na področju ozaveščanja javnosti o zavarovalniških goljufijah, ki so splošni problem zavarovalniške industrije, ne le v Sloveniji, ampak tudi po svetu.

Več