Trajnostni razvoj

Sponzorstva in donatorstva

Odprt je razpis za dodelitev sponzorskih in donatorskih sredstev

Na razpis se lahko prijavijo pravne osebe, ki imajo sedež v Republiki Sloveniji, in sicer društva, klubi, organizacije, zavodi in druge pravnoorganizacijske oblike s področja športa, kulture, zdravstva, izobraževanja in trajnostnih projektov. Vlagatelji lahko vloge oddajo izključno preko elektronskega obrazca za oddajo vloge oz. prijave, ki je na tej spletni strani.

Vlagatelji naj prijavijo na razpis le projekte, ki se bodo začeli po 10. juniju 2021 oz. bodo potekali do konca leta 2021 in/ali v sezoni 2021/2022.


Proces odobritve vlog in objave rezultatov izbora odobrenih vlog je odvisen od števila prijav na posameznem razpisu in traja približno 30 delovnih dni po zaključku razpisa. Vse vlagatelje opozarjamo, da pri prijavi upoštevajo časovni okvir do objave odobrenih vlog in prijavljajo projekte, ki se začnejo po tem terminu.

V vlogi morajo biti čim bolj celovito opisane aktivnosti projekta in promocijska ponudba. Pri dodajanju priponk je potrebno upoštevati navodila o velikosti in formatu priponk. Dodatnih gradiv oddanih izven elektronske aplikacije komisije za podelitev sponzorskih in donatorskih sredstev ne bodo mogle upoštevati.


Vabimo vas, da pred oddajo vlog skrbno preberete razpisne pogoje.


Rok za oddajo vlog na 1. razpis je 17. maj 2021 do 16.00 ure.

Za pomoč in informacije smo vam na voljo do 17. maja do 12.00 ure na naslovu sponzorstva@triglav.si.

Za projekte, ki bodo potekali:
- v prvi polovici leta 2022 in/ali v celotnem letu 2022 bo razpis odprt predvidoma v novembru 2021;
- v sezoni 2022/2023 in v drugi polovici leta 2022 pa bo razpis odprt predvidoma v maju 2022.


Informacije o natančnih terminih razpisov bodo pravočasno objavljene na tem spletnem mestu.

Veselimo se novih partnerskih sodelovanj.

Pogosta vprašanja

Kaj je sponzorstvo?
Sponzorstva razumemo kot partnerstvo, od katerega imajo korist sponzoriranec, sponzor in družba v celoti. Sponzorstva imajo jasno določene cilje in kriterije, po katerih merimo uspešnost sponzorstva. Aktivnosti na področju sponzorstev predstavljajo enega od stebrov in hkrati del tradicionalnega nastopa zavarovalnice. Kot pomemben del delovanja zavarovalnice so sponzorstva tesno povezana s poslovanjem zavarovalnice in njenim tržnim nastopom.
Kaj je donacija?
Donacija je prispevek podjetja v denarju ali naravi (v obliki proizvodov, blaga ali storitev) za humanitarne, invalidske, socialnovarstvene, dobrodelne, znanstvene, vzgojno-izobraževalne, zdravstvene, športne, kulturne in okoljevarstvene namene prejemnikom. Donacije so podarjena sredstva brez povratnih ugodnosti.