Tečaj delnice (Xetra)
Trajnostni razvoj

Sponzorstva in donatorstva

Na drugem razpisu podprli 193 projektov in aktivnosti

Na drugem razpisu za dodelitev sponzorskih in donatorskih sredstev v letu 2022, ki se je zaključil 6. oktobra 2022, smo prejeli 316 vlog, od tega smo podprli 193 projektov na lokalni in nacionalni ravni.


Seznam ID vlog je objavljen v dokumentu Seznam odobrenih vlog na razpisu 2022-2.

Veselimo se novih partnerskih sodelovanj.

Za projekte, ki bodo potekali:

- v sezoni 2023/2024 in v drugi polovici leta 2023 bo razpis odprt predvidoma v aprilu 2023,

- v prvi polovici leta 2024 in/ali v celotnem letu 2024 pa bo razpis odprt predvidoma v septembru 2023.

Informacije o natančnih terminih razpisov bodo pravočasno objavljene na tem spletnem mestu.


Za dodatne informacije nam lahko pišete na elektronski naslov sponzorstva@triglav.si.Pogosta vprašanja

Kaj je sponzorstvo?
Sponzorstva razumemo kot partnerstvo, od katerega imajo korist sponzoriranec, sponzor in družba v celoti. Sponzorstva imajo jasno določene cilje in kriterije, po katerih merimo uspešnost sponzorstva. Aktivnosti na področju sponzorstev predstavljajo enega od stebrov in hkrati del tradicionalnega nastopa zavarovalnice. Kot pomemben del delovanja zavarovalnice so sponzorstva tesno povezana s poslovanjem zavarovalnice in njenim tržnim nastopom.
Kaj je donacija?
Donacija je prispevek podjetja v denarju ali naravi (v obliki proizvodov, blaga ali storitev) za humanitarne, invalidske, socialnovarstvene, dobrodelne, znanstvene, vzgojno-izobraževalne, zdravstvene, kulturne, okoljevarstvene in tovrstne namene prejemnikom. Donacije so podarjena sredstva brez povratnih ugodnosti.