Tečaj delnice (Xetra)
Trajnostni razvoj

Sponzorstva in donatorstva

Termini razpisov za sponzorstva in donacije

Spoštovani,

obveščamo vas, da bo naslednji razpis za podelitev sredstev za sponzorstva in donacije odprt od 17. aprila do 5. maja 2023, do 16. ure.

Razpis je namenjen projektom, ki bodo potekali do konca leta 2023 in v sezoni 2023/2024.

Za projekte, ki bodo potekali:

- v prvi polovici leta 2024 in/ali v celotnem letu 2024 bo razpis odprt predvidoma v septembru 2023;

- v sezoni 2024/2025 in v drugi polovici leta 2024 pa bo razpis odprt predvidoma aprila 2024.

Informacije o natančnih terminih razpisov bodo pravočasno objavljene na tem spletnem mestu.


Za dodatna pojasnila smo vam na voljo na sponzorstva@triglav.si.Pogosta vprašanja

Kaj je sponzorstvo?
Sponzorstva razumemo kot partnerstvo, od katerega imajo korist sponzoriranec, sponzor in družba v celoti. Sponzorstva imajo jasno določene cilje in kriterije, po katerih merimo uspešnost sponzorstva. Aktivnosti na področju sponzorstev predstavljajo enega od stebrov in hkrati del tradicionalnega nastopa zavarovalnice. Kot pomemben del delovanja zavarovalnice so sponzorstva tesno povezana s poslovanjem zavarovalnice in njenim tržnim nastopom.
Kaj je donacija?
Donacija je prispevek podjetja v denarju ali naravi (v obliki proizvodov, blaga ali storitev) za humanitarne, invalidske, socialnovarstvene, dobrodelne, znanstvene, vzgojno-izobraževalne, zdravstvene, kulturne, okoljevarstvene in tovrstne namene prejemnikom. Donacije so podarjena sredstva brez povratnih ugodnosti.