Tečaj delnice (Xetra)
Trajnostni razvoj

Sponzorstva in donatorstva

Odprt je razpis za dodelitev sponzorskih in donatorskih sredstev

Na razpis se lahko prijavijo pravne osebe, ki imajo sedež v Republiki Sloveniji, in sicer društva, klubi, organizacije, zavodi in druge pravnoorganizacijske oblike s področja športa, kulture, zdravstva, izobraževanja in trajnostnih projektov. Vlagatelji lahko vloge oddajo izključno preko elektronskega obrazca za oddajo vloge, oz. prijave, ki je na tej spletni strani.

Vlagatelji naj prijavijo na razpis le projekte, ki se bodo začeli po 26. oktobru 2023, oz. bodo potekali do konca leta 2023 in/ali leta 2024.

Proces odobritve vlog in objave rezultatov izbora odobrenih vlog, je odvisen od števila prijav na posameznem razpisu in traja približno 30 delovnih dni po zaključku razpisa. Vse vlagatelje opozarjamo, da pri prijavi upoštevajo časovni okvir do objave odobrenih vlog in prijavljajo projekte, ki se začnejo po tem terminu.

V vlogi morajo biti čim bolj celovito opisane aktivnosti projekta in promocijska ponudba. Pri dodajanju priponk je potrebno upoštevati navodila o velikosti in formatu priponk. Dodatnih gradiv, oddanih izven elektronske aplikacije, komisije za podelitev sponzorskih in donatorskih sredstev ne bodo mogle upoštevati.

Vabimo vas, da pred oddajo vlog skrbno preberete razpisne pogoje.

Rok za oddajo vlog na razpis je 29. september 2023, do 16.00 ure.


Za pomoč in informacije smo vam na voljo do 29. septembra, do 12.00 ure, na naslovu sponzorstva@triglav.si.


Informacije o prihodnjih terminih razpisov bodo pravočasno objavljene na tem spletnem mestu.

Veselimo se novih partnerskih sodelovanj.Pogosta vprašanja

Kaj je sponzorstvo?
Sponzorstva razumemo kot partnerstvo, od katerega imajo korist sponzoriranec, sponzor in družba v celoti. Sponzorstva imajo jasno določene cilje in kriterije, po katerih merimo uspešnost sponzorstva. Aktivnosti na področju sponzorstev predstavljajo enega od stebrov in hkrati del tradicionalnega nastopa zavarovalnice. Kot pomemben del delovanja zavarovalnice so sponzorstva tesno povezana s poslovanjem zavarovalnice in njenim tržnim nastopom.
Kaj je donacija?
Donacija je prispevek podjetja v denarju ali naravi (v obliki proizvodov, blaga ali storitev) za humanitarne, invalidske, socialnovarstvene, dobrodelne, znanstvene, vzgojno-izobraževalne, zdravstvene, kulturne, okoljevarstvene in tovrstne namene prejemnikom. Donacije so podarjena sredstva brez povratnih ugodnosti.