Trajnostni razvoj

Sponzorstva in donatorstva

Na tretjem razpisu podprli 138 projektov in aktivnosti

Na zadnjem razpisu za dodelitev sponzorskih in donatorskih sredstev v letu 2020, ki se je zaključil 23. novembra 2020, smo prejeli 226 vlog, od tega smo podprli 138 projektov na lokalni in nacionalni ravni.

Seznam ID vlog je objavljen v dokumentu Seznam odobrenih vlog na razpisu 2020-3.

Veselimo se novih partnerskih sodelovanj.

Za projekte, ki bodo potekali:

  • v sezoni 2021/2022 in v drugi polovici leta 2021 bo razpis odprt predvidoma v maju 2021.

Informacije o natančnih terminih razpisov bodo pravočasno objavljene na tem spletnem mestu.

Za dodatne informacije nam lahko pišete na elektronski naslov sponzorstva@triglav.si.

Pogosta vprašanja

Kaj je sponzorstvo?
Sponzorstva razumemo kot partnerstvo, od katerega imajo korist sponzoriranec, sponzor in družba v celoti. Sponzorstva imajo jasno določene cilje in kriterije, po katerih merimo uspešnost sponzorstva. Aktivnosti na področju sponzorstev predstavljajo enega od stebrov in hkrati del tradicionalnega nastopa zavarovalnice. Kot pomemben del delovanja zavarovalnice so sponzorstva tesno povezana s poslovanjem zavarovalnice in njenim tržnim nastopom.
Kaj je donacija?
Donacija je prispevek podjetja v denarju ali naravi (v obliki proizvodov, blaga ali storitev) za humanitarne, invalidske, socialnovarstvene, dobrodelne, znanstvene, vzgojno-izobraževalne, zdravstvene, športne, kulturne in okoljevarstvene namene prejemnikom. Donacije so podarjena sredstva brez povratnih ugodnosti.