Tečaj delnice (Xetra)
Trajnostni razvoj

Sponzorstva in donatorstva

Termini razpisov za sponzorstva in donacije

Spoštovani,

obveščamo vas, da bo naslednje zbiranje vlog za potencialna sponzorska in donatorska partnerstva potekalo od 15. septembra do 6. oktobra 2022 do 16. ure.

Razpis je namenjen projektom, ki bodo potekali v prvi polovici leta 2023 in/ali v celotnem letu 2023.

Za projekte, ki bodo potekali:

  • v sezoni 2023/2024 in v drugi polovici leta 2023 pa bo razpis odprt predvidoma v aprilu 2023.

Informacije o natančnih terminih bodo pravočasno objavljene na tem spletnem mestu.

Za dodatna pojasnila smo vam na voljo na sponzorstva@triglav.si.

Pogosta vprašanja

Kaj je sponzorstvo?
Sponzorstva razumemo kot partnerstvo, od katerega imajo korist sponzoriranec, sponzor in družba v celoti. Sponzorstva imajo jasno določene cilje in kriterije, po katerih merimo uspešnost sponzorstva. Aktivnosti na področju sponzorstev predstavljajo enega od stebrov in hkrati del tradicionalnega nastopa zavarovalnice. Kot pomemben del delovanja zavarovalnice so sponzorstva tesno povezana s poslovanjem zavarovalnice in njenim tržnim nastopom.
Kaj je donacija?
Donacija je prispevek podjetja v denarju ali naravi (v obliki proizvodov, blaga ali storitev) za humanitarne, invalidske, socialnovarstvene, dobrodelne, znanstvene, vzgojno-izobraževalne, zdravstvene, kulturne, okoljevarstvene in tovrstne namene prejemnikom. Donacije so podarjena sredstva brez povratnih ugodnosti.