Trajnostni razvoj

Sponzorstva in donatorstva

Na drugem razpisu podprli 180 projektov in aktivnosti

Na drugem razpisu za dodelitev sponzorskih in donatorskih sredstev v letu 2021, ki se je zaključil 15. novembra 2021, smo prejeli 291 vlog, od tega smo podprli 180 projektov na lokalni in nacionalni ravni.

Seznam ID vlog je objavljen v dokumentu Seznam odobrenih vlog na razpisu 2021-2.

Veselimo se novih partnerskih sodelovanj.

Za projekte, ki bodo potekali:

- v sezoni 2022/2023 in v drugi polovici leta 2022 pa bo razpis odprt predvidoma v maju 2022;
- v prvi polovici leta 2023 in/ali v celotnem letu 2023 pa bo razpis odprt predvidoma v novembru 2022.

Informacije o natančnih terminih razpisov bodo pravočasno objavljene na tem spletnem mestu.


Za dodatne informacije nam lahko pišete na elektronski naslov sponzorstva@triglav.si.Pogosta vprašanja

Kaj je sponzorstvo?
Sponzorstva razumemo kot partnerstvo, od katerega imajo korist sponzoriranec, sponzor in družba v celoti. Sponzorstva imajo jasno določene cilje in kriterije, po katerih merimo uspešnost sponzorstva. Aktivnosti na področju sponzorstev predstavljajo enega od stebrov in hkrati del tradicionalnega nastopa zavarovalnice. Kot pomemben del delovanja zavarovalnice so sponzorstva tesno povezana s poslovanjem zavarovalnice in njenim tržnim nastopom.
Kaj je donacija?
Donacija je prispevek podjetja v denarju ali naravi (v obliki proizvodov, blaga ali storitev) za humanitarne, invalidske, socialnovarstvene, dobrodelne, znanstvene, vzgojno-izobraževalne, zdravstvene, športne, kulturne in okoljevarstvene namene prejemnikom. Donacije so podarjena sredstva brez povratnih ugodnosti.