Tečaj delnice (Xetra)
Trajnostni razvoj

Sponzorstva in donatorstva

1. razpis za dodelitev sponzorskih in donatorskih sredstev 2022 je zaključen

Rok za oddajo vlog za dodelitev sponzorskih in donatorskih sredstev se je iztekel 9. 5. 2022 ob 16. uri.

Seznam odobrenih vlog na 1. razpisu bo objavljen najkasneje do 1. junija 2022 na tem spletnem mestu.

Komisije bodo obravnavale vse prispele vloge in izbrale projekte in dejavnosti, v katerih bodo v največji meri prepoznale potencial skupnega sodelovanja v dobro vlagatelja, Zavarovalnice Triglav in širše družbe.

Za projekte, ki bodo potekali:

- v prvi polovici leta 2023 in/ali v celotnem letu 2023 bo razpis odprt predvidoma v septembru 2022;
- v sezoni 2023/2024 in v drugi polovici leta 2023 pa bo razpis odprt predvidoma v aprilu 2023.


Informacije o natančnih terminih razpisov bodo pravočasno objavljene na tem spletnem mestu.

Dodatne informacije so na voljo na sponzorstva@triglav.si.


Pogosta vprašanja

Kaj je sponzorstvo?
Sponzorstva razumemo kot partnerstvo, od katerega imajo korist sponzoriranec, sponzor in družba v celoti. Sponzorstva imajo jasno določene cilje in kriterije, po katerih merimo uspešnost sponzorstva. Aktivnosti na področju sponzorstev predstavljajo enega od stebrov in hkrati del tradicionalnega nastopa zavarovalnice. Kot pomemben del delovanja zavarovalnice so sponzorstva tesno povezana s poslovanjem zavarovalnice in njenim tržnim nastopom.
Kaj je donacija?
Donacija je prispevek podjetja v denarju ali naravi (v obliki proizvodov, blaga ali storitev) za humanitarne, invalidske, socialnovarstvene, dobrodelne, znanstvene, vzgojno-izobraževalne, zdravstvene, kulturne, okoljevarstvene in tovrstne namene prejemnikom. Donacije so podarjena sredstva brez povratnih ugodnosti.