Tečaj delnice (Xetra)
Trajnostni razvoj

Sponzorstva in donatorstva

Na drugem razpisu podprli 176 projektov in aktivnosti

Na drugem razpisu za dodelitev sponzorskih in donatorskih sredstev v letu 2023, ki se je zaključil 29. septembra 2023, smo prejeli 324 vlog, od tega smo podprli 176 projektov na lokalni in nacionalni ravni.

Seznam ID vlog je objavljen v dokumentu Seznam odobrenih vlog na razpisu 2023-2.


Komisije bodo obravnavale vse prispele vloge in izbrale projekte ter dejavnosti, v katerih bodo v največji meri prepoznale potencial skupnega sodelovanja v dobro vlagatelja, Zavarovalnice Triglav in širše družbe.

Naslednji razpis in sicer za projekte, ki bodo potekali:
- v sezoni 2024 / 2025 in v drugi polovici leta 2024 bo odprt predvidoma v aprilu 2024.


Informacije o natančnih terminih razpisov bodo pravočasno objavljene na tem spletnem mestu.

Dodatne informacije so na voljo na sponzorstva@triglav.si.
Pogosta vprašanja

Kaj je sponzorstvo?
Sponzorstva razumemo kot partnerstvo, od katerega imajo korist sponzoriranec, sponzor in družba v celoti. Sponzorstva imajo jasno določene cilje in kriterije, po katerih merimo uspešnost sponzorstva. Aktivnosti na področju sponzorstev predstavljajo enega od stebrov in hkrati del tradicionalnega nastopa zavarovalnice. Kot pomemben del delovanja zavarovalnice so sponzorstva tesno povezana s poslovanjem zavarovalnice in njenim tržnim nastopom.
Kaj je donacija?
Donacija je prispevek podjetja v denarju ali naravi (v obliki proizvodov, blaga ali storitev) za humanitarne, invalidske, socialnovarstvene, dobrodelne, znanstvene, vzgojno-izobraževalne, zdravstvene, kulturne, okoljevarstvene in tovrstne namene prejemnikom. Donacije so podarjena sredstva brez povratnih ugodnosti.