Trajnostni razvoj

Sponzorstva in donatorstva

Na drugem razpisu podprli 226 projektov in aktivnosti

Na drugem letošnjem razpisu za dodelitev sponzorskih in donatorskih sredstev, ki se je zaključil 22. 6. 2020, smo prejeli 360 vlog, od tega smo podprli 226 projektov na lokalni in nacionalni ravni.

Seznam ID vlog je objavljen v dokumentu Seznam odobrenih vlog na razpisu 2020-2 v priponki te objave.

Veselimo se novih partnerskih sodelovanj.

Za projekte, ki bodo potekali:

  • v prvi polovici leta 2021 in/ali v celotnem letu 2021, bo razpis odprt predvidoma v novembru 2020;
  • v sezoni 2021/2022 in v drugi polovici leta 2021, pa bo razpis odprt predvidoma v maju 2021.

Za dodatne informacije nam lahko pišete na elektronski naslov sponzorstva@triglav.si.

Rezultati razpisa

Pogosta vprašanja

Kaj je sponzorstvo?
Sponzorstva razumemo kot partnerstvo, od katerega imajo korist sponzoriranec, sponzor in družba v celoti. Sponzorstva imajo jasno določene cilje in kriterije, po katerih merimo uspešnost sponzorstva. Aktivnosti na področju sponzorstev predstavljajo enega od stebrov in hkrati del tradicionalnega nastopa zavarovalnice. Kot pomemben del delovanja zavarovalnice so sponzorstva tesno povezana s poslovanjem zavarovalnice in njenim tržnim nastopom.
Kaj je donacija?
Donacija je prispevek podjetja v denarju ali naravi (v obliki proizvodov, blaga ali storitev) za humanitarne, invalidske, socialnovarstvene, dobrodelne, znanstvene, vzgojno-izobraževalne, zdravstvene, športne, kulturne in okoljevarstvene namene prejemnikom. Donacije so podarjena sredstva brez povratnih ugodnosti.