Trajnostni razvoj

Sponzorstva in donatorstva

3. razpis za dodelitev sponzorskih in donatorskih sredstev 2020 je zaključen

Rok za oddajo vlog za dodelitev sponzorskih in donatorskih sredstev se je iztekel 23. 11. 2020 ob 16. uri.

Seznam odobrenih vlog na 3. razpisu bo objavljen najkasneje do
20. 12. 2020 na tem spletnem mestu.

Komisije bodo obravnavale vse prispele vloge in izbrale projekte in dejavnosti, v katerih bodo v največji meri prepoznale potencial skupnega sodelovanja v dobro vlagatelja, Zavarovalnice Triglav in širše družbe.

Za projekte, ki bodo potekali:

  • v sezoni 2021/2022 in v drugi polovici leta 2021 bo razpis odprt predvidoma v maju 2021,
  • v prvi polovici leta 2022 in/ali v celotnem letu 2022 pa bo razpis odprt predvidoma v novembru 2021.

Informacije o natančnih terminih razpisov bodo pravočasno objavljene na tem spletnem mestu.

Dodatne informacije so na voljo na sponzorstva@triglav.si.

Pogosta vprašanja

Kaj je sponzorstvo?
Sponzorstva razumemo kot partnerstvo, od katerega imajo korist sponzoriranec, sponzor in družba v celoti. Sponzorstva imajo jasno določene cilje in kriterije, po katerih merimo uspešnost sponzorstva. Aktivnosti na področju sponzorstev predstavljajo enega od stebrov in hkrati del tradicionalnega nastopa zavarovalnice. Kot pomemben del delovanja zavarovalnice so sponzorstva tesno povezana s poslovanjem zavarovalnice in njenim tržnim nastopom.
Kaj je donacija?
Donacija je prispevek podjetja v denarju ali naravi (v obliki proizvodov, blaga ali storitev) za humanitarne, invalidske, socialnovarstvene, dobrodelne, znanstvene, vzgojno-izobraževalne, zdravstvene, športne, kulturne in okoljevarstvene namene prejemnikom. Donacije so podarjena sredstva brez povratnih ugodnosti.