Tečaj delnice (Xetra)
Trajnostni razvoj

Sponzorstva in donatorstva

Na prvem razpisu podprli 339 projektov in aktivnosti

Na prvem razpisu za dodelitev sponzorskih in donatorskih sredstev v letu 2023, ki se je zaključil 9. maja 2024, smo prejeli 620 vlog, od tega smo podprli 339 projektov na lokalni in nacionalni ravni.


Komisije bodo obravnavale vse prispele vloge in izbrale projekte ter dejavnosti, v katerih bodo v največji meri prepoznale potencial skupnega sodelovanja v dobro vlagatelja, Zavarovalnice Triglav in širše družbe.

Seznam ID vlog je objavljen v dokumentu Seznam odobrenih vlog na razpisu 2024-1.

Komisije so obravnavale vse prispele vloge in izbrale projekte ter dejavnosti, v katerih so v največji meri prepoznale potencial skupnega sodelovanja v dobro vlagatelja, Zavarovalnice Triglav in širše družbe.

Naslednji razpis in sicer za projekte, ki bodo potekali:
v prvi polovici leta 2025 in / ali v celotnem letu 2025, bo odprt predvidoma v septembru 2024;
v sezoni 2025 / 2026 in v drugi polovici leta 2025, pa bo odprt predvidoma v aprilu 2025.

Informacije o natančnih terminih razpisov bodo pravočasno objavljene na tem spletnem mestu.

Dodatne informacije so na voljo na sponzorstva@triglav.si.

Pogosta vprašanja

Kaj je sponzorstvo?
Sponzorstva razumemo kot partnerstvo, od katerega imajo korist sponzoriranec, sponzor in družba v celoti. Sponzorstva imajo jasno določene cilje in kriterije, po katerih merimo uspešnost sponzorstva. Aktivnosti na področju sponzorstev predstavljajo enega od stebrov in hkrati del tradicionalnega nastopa zavarovalnice. Kot pomemben del delovanja zavarovalnice so sponzorstva tesno povezana s poslovanjem zavarovalnice in njenim tržnim nastopom.
Kaj je donacija?
Donacija je prispevek podjetja v denarju ali naravi (v obliki proizvodov, blaga ali storitev) za humanitarne, invalidske, socialnovarstvene, dobrodelne, znanstvene, vzgojno-izobraževalne, zdravstvene, kulturne, okoljevarstvene in tovrstne namene prejemnikom. Donacije so podarjena sredstva brez povratnih ugodnosti.