Trajnostni razvoj

Sponzorstva in donatorstva

Termini razpisov za sponzorstva in donacije

Spoštovani,

obveščamo vas, da bo naslednji razpis za podelitev sredstev za sponzorstva in donacije odprt od 28. oktobra do 15. novembra 2021 do 16. ure.

Razpis je namenjen projektom, ki bodo potekali v prvi polovici leta 2022 in/ali v celotnem letu 2022.

Za projekte, ki bodo potekali:

- v sezoni 2022/2023 in v drugi polovici leta 2022 pa bo razpis odprt predvidoma v maju 2022.

Informacije o natančnih terminih razpisov bodo pravočasno objavljene na tem spletnem mestu.

Za dodatna pojasnila smo vam na voljo sponzorstva@triglav.si.


Pogosta vprašanja

Kaj je sponzorstvo?
Sponzorstva razumemo kot partnerstvo, od katerega imajo korist sponzoriranec, sponzor in družba v celoti. Sponzorstva imajo jasno določene cilje in kriterije, po katerih merimo uspešnost sponzorstva. Aktivnosti na področju sponzorstev predstavljajo enega od stebrov in hkrati del tradicionalnega nastopa zavarovalnice. Kot pomemben del delovanja zavarovalnice so sponzorstva tesno povezana s poslovanjem zavarovalnice in njenim tržnim nastopom.
Kaj je donacija?
Donacija je prispevek podjetja v denarju ali naravi (v obliki proizvodov, blaga ali storitev) za humanitarne, invalidske, socialnovarstvene, dobrodelne, znanstvene, vzgojno-izobraževalne, zdravstvene, športne, kulturne in okoljevarstvene namene prejemnikom. Donacije so podarjena sredstva brez povratnih ugodnosti.