Tečaj delnice (Xetra)
SKLADNOST POSLOVANJA

Finančni dokumenti

Politika sodelovanja

Politika sodelovanja je dokument v katerem želimo skladno z določbami Zakona o gospodarskih družbah (Uradni list RS, št. 65/09, s spremembami in dopolnitvami, v nadaljevanju: ZGD-1) doseči večjo preglednost glede naložbenih strategij. V Politiki sodelovanja je opisano izvajanje aktivne lastniške vloge v naložbene strategije, spremljanje izdajateljev finančnih instrumentov, dialog z izdajatelji, uveljavljanje glasovalnih pravic ter sodelovanje z drugimi delničarji, razkritja o glasovanjih na skupščinah in obvladovanje nasprotij interesov.