Tečaj delnice (Xetra)
SKLADNOST POSLOVANJA

Aktivnosti

Vpetost v mednarodno in domače okolje

EISEP

V skladnosti poslovanja se kot člani Evropskega inštituta za skladnost in etiko poslovanja udeležujemo strokovnih srečanj, usmerjenih v razvoj korporativne skladnosti in etike ter v razvoj poklica pooblaščenca za skladnost poslovanja v Sloveniji in širši osrednji evropski regiji.

SZZ

V okviru članstva Zavarovalnice Triglav, d.d., v Slovenskem zavarovalnem združenju je skladnost poslovanja aktivna v delovanju odborov, komisij in delovnih skupin na področjih razvoja in delovanja te funkcije v zavarovalništvu.

Odbor za skladnost in trajnostni razvoj

Odbor za skladnost in trajnostni razvoj obravnava pomembnejša in kompleksnejša vprašanja, povezana z zagotavljanjem skladnosti poslovanja na poslovnih področjih, vprašanja, ki vključujejo etične dileme ter vprašanja s področja trajnostnega poslovanja. Odbor je posvetovalno-usmerjevalno telo, ki lahko nudi podporo pri sprejemanju poslovnih odločitev in pri načrtovanju aktivnosti.