ZA VLAGATELJE

Bonitetna ocena Skupine Triglav

Skupina Triglav (in s tem matična družba Zavarovalnica Triglav, d.d., in Pozavarovalnica Triglav Re, d.d.,) je ocenjena s strani dveh bonitetnih agencij, S&P Global Ratings in A.M.Best. Skupina Triglav s strani obeh agencij razpolaga z visokimi bonitetnimi ocenami, spodaj so prikazani podrobnejši podatki.


Tu sta na voljo zadnje poročilo bonitetne agencije S&P Global Ratings in sporočilo o oceni bonitetne agencije AM Best.

Bonitetna agencija Bonitetna ocena Srednjeročna napoved Datum
A.M. Best A Stabilno 16. 10. 2020
S&P Global Ratings A Stabilno 11. 9. 2020
A.M. Best A Stabilno 19. 11. 2019
S&P Global Ratings A Stabilno 31. 7. 2019
A.M. Best A Stabilno 30. 11. 2018
S&P Global Ratings A Stabilno 7. 9. 2018
A.M. Best A Stabilno 30. 10. 2017
S&P Global Ratings A Stabilno 8. 9. 2017
A.M. Best A Stabilno 28. 10. 2016
S&P Global Ratings A Stabilno 1. 7. 2016
A.M. Best A- Pozitivno 16. 10. 2015
Standard & Poor's A- Pozitivno 29. 7. 2015
A.M. Best A- Pozitivno 3. 10. 2014
Standard & Poor's A- Stabilno 26. 9. 2014
Standard & Poor's A- Stabilno 7. 7. 2014
A.M. Best A- Stabilno 17. 10. 2013
Standard & Poor's A- Stabilno 4. 7. 2013
A.M. Best A- Stabilno 21. 3. 2013
Standard & Poor's BBB+ Pozitivno 14. 2. 2013
Standard & Poor's A- Negativno 8. 8. 2012
Standard & Poor's A Negativno 21. 11. 2011
Standard & Poor's A Stabilno 25. 11. 2010
Standard & Poor's A Stabilno 25. 8. 2009
Standard & Poor's A Stabilno 25. 9. 2008

Pomembnost bonitetne ocene

Ocena "A" je eden izmed pomembnih strateških ciljev Skupine Triglav. Tako visoka ocena spodbuja še konkurenčnejše trženje zavarovanj in pozavarovanj na vseh ciljnih trgih, dostop do širšega kroga vlagateljev na finančnem trgu, relativno nižje stroške financiranja, dobro ime in večjo kredibilnost.

Kaj pomeni finančna ocena?

Bonitetna ocena (Insurer Financial Strength Rating) je mnenje bonitetne agencije o finančni moči in kreditni sposobnosti zavarovalnice z vidika njene sposobnosti poplačati svoje obveznosti do zavarovancev in drugih deležnikov.