Štipendiranje in študijske prakse

Za mlade in ambiciozne študente razpisujemo štipendije v skladu s poslovno strategijo. Podpiramo študente tistih študijskih smeri, ki jih bomo glede na kadrovske potrebe v prihodnosti potrebovali. Omogočamo jim tudi opravljanje študijske prakse.


Mednarodna poslovna
akademija Triglav - TIBA

Mednarodna poslovna akademija Triglav (Triglav International Business Academy – TIBA) je interni izobraževalni program za perspektivne sodelavce iz celotne Skupine Triglav. Namenjen je razvoju kompetenc sodelavcev za prevzemanje strokovnih in vodstvenih nalog ter medkulturnemu sodelovanju v Skupini Triglav.