Tečaj delnice (Xetra)

Upravljanje tveganj

Sistem upravljanja tveganj je skupek pravil, pristojnosti, odgovornosti in aktivnosti, ki je vzpostavljen na ravni celotne Skupine in temelji na strategiji in poslovnem načrtu Skupine.


Naš celovit sistem zagotavlja, da so ključna poslovna tveganja ustrezno prepoznana, ocenjena oziroma merjena, obvladovana in spremljana. Vključuje vsa področja, s poudarkom na tistih, ki materialno vplivajo na poslovanje in zastavljene poslovne cilje Skupine Triglav.V Skupini Triglav skrbimo za ustrezno kulturo upravljanja tveganj, skrbimo za dobro poznavanje, sodelovanje in odprto komuniciranje o tveganjih, pri tem imata ključno vlogo Uprava in vodstva družb Skupine.

Sistem upravljanja tveganj v Skupini je zasnovan na tri-nivojskem modelu obrambnih linij.