Tečaj delnice (Xetra)

Obvladovanje prevar

V Zavarovalnici Triglav, d.d., smo sprejeli ničelno toleranco do prevar, s čimer jasno sporočamo našo zavezo k aktivnemu zagotavljanju poštenega, odgovornega in zakonitega poslovanja. Politika obvladovanja prevar je postavljena na treh stebrih: preprečevanju, odkrivanju in raziskovanju prevar. Trije stebri obrambe pred prevarami segajo v vse procese delovanja naše zavarovalnice in omogočajo obravnavanje prevar v celotnem širokem spektru poslovanja zavarovalnice.

Zavarovalniška prevara je vsako protipravno ali nepošteno ravnanje udeležencev v zavarovalnem razmerju, z namenom pridobitve premoženjske koristi od zavarovalnice sebi ali komu drugemu. Kot prevare obravnavamo različne skupine nepoštenega in kaznivega ravnanja, kot npr.: ponarejanje listin, korupcijo in protipravno prisvajanje premoženja (npr. zavarovalniške goljufije in kraja).

O zavarovalniški goljufiji, kot najpogostejši obliki prevar v zavarovalništvu, govorimo takrat, ko posameznik zato, da bi od zavarovalnice prejel odškodnino:

  • namerno poškoduje ali uniči stvari,
  • sklene zavarovanje po škodnem dogodku,
  • sklene zavarovanje z napačnimi ali neresničnimi informacijami,
  • predloži lažne / ponarejene dokumente
  • lažno prikaže ali priredi okoliščine škodnega dogodka, ipd.

Z obvladovanjem zavarovalniških goljufij in drugih vrst kaznivih dejanj bomo poskrbeli za znižanje naših stroškov in stroškov naših zavarovancev. K večji učinkovitosti pri preprečevanju, odkrivanju in raziskovanju prevar lahko prispevate tudi vi, tako da nas obvestite o poskusih ali izvedenih prevarah.

Sodelovanje zaposlenih pri preprečevanju zavarovalniških goljufij

Svoje zaposlene izobražujemo na področju preprečevanja in odkrivanja zavarovalniških goljufij. V redni program je vključenih več kot 1.500 zaposlenih na področju sklepanja zavarovanj in likvidacije škod. Izobraževanje je bistvenega pomena za osveščanje zaposlenih o negativnih posledicah goljufij in za vzpostavljanje ter negovanje kulture, v kateri zavarovalniške goljufije niso sprejemljive.


Služba za preprečevanje, odkrivanje in raziskovanje prevar

Znotraj zavarovalnice deluje tudi posebna Služba za preprečevanje, odkrivanje in raziskovanje prevar (SPORP), ki odgovarja neposredno Upravi zavarovalnice. Na tem področju se zavarovalnica zgleduje po dobrih praksah sodobnih globalnih podjetij, spremlja trende na področju preprečevanja prevar in zagotavlja uporabo najsodobnejših orodij pri njihovem odkrivanju.

 

Napredni računalniški sistem za odkrivanje in raziskovanje vseh vrst kaznivih dejanj

Za učinkovit boj proti zavarovalniškim goljufijam in vsem ostalim kaznivim dejanjem, s katerimi se srečuje naša družba, smo implementirali napredno računalniško rešitev. Na ta način smo dodatno razširili identifikacijo sumljivih prijav škodnih dogodkov in zagotovili hitro zaznavo sumov prevar. Preiskave so tako enostavnejše in hitrejše, raziskovalcem pa je omogočeno, da na podlagi prijav in vzpostavljenih indikatorjev zaznajo sum prevare v zelo kratkem času.

 

Naj domišljije ne postanejo goljufije

Zavarovalniške goljufije ne škodijo samo zavarovalnici, ampak višajo premije tudi našim zavarovancem. Zato smo se odločili, da tudi njih seznanimo s to problematiko in jim pokažemo, kako nam lahko pomagajo v boju proti zavarovalniškim goljufijam.

S kampanjo bi radi opozorili na škodljive posledice zavarovalniških goljufij ter naše zavarovance in zaposlene spodbudili, da jih pomagajo preprečevati za dobro vseh nas. Zavarovalniške goljufije so kaznivo dejanje.

Cilji kampanje so:

  • seznanjanje ljudi s problematiko prevar,
  • predstavitev negativnih posledic zavarovalniških goljufij,
  • prikaz uspešnosti zavarovalnice pri odkrivanju goljufij.

Večino poskusov prevar združuje bujna domišljija in domiseln načrt za izvedbo prevare, ki včasih vključuje tudi sodelovanje zaposlenih v zavarovalnicah. Škodni cenilci se tako srečujejo z domiselnimi zgodbicami, kakršna je v spodnjem videu s Severino.

Pogosta vprašanja

Več

Prijava suma prevare

Več informacij

Vse o goljufijah

Zavarovalnica Triglav, d.d., je pripravila belo knjigo na temo zavarovalniških goljufij z naslovom Previdno, ker videz vara.

Namen dokumenta je ozavestiti ljudi ter pustiti trajno sled na področju ozaveščanja javnosti o zavarovalniških goljufijah, ki so splošni problem zavarovalniške industrije, ne le v Sloveniji, ampak tudi po svetu.

Več