Družbe Skupine

Zavarovalnica Triglav, d.d., je obvladujoča družba Skupine Triglav. Skupino Triglav je ob koncu tretjega četrtletja 2021 sestavljalo 43 družb - poleg matične družbe še 28 odvisnih in 14 pridruženih družb. Z več kot 120-letno tradicijo, je največja in najstarejša slovenska zavarovalnica. Njeno finančno trdnost dokazujeta tudi bonitetni oceni bonitetnih agencij S&P Global Ratings ("A", stabilna srednjeročna napoved) in AM Best ("A" stabilna srednjeročna napoved).
Več informacij
 

Skupina Triglav v številkah

Struktura zaposlenih po državah na dan 30. 9. 2021

Skupina Triglav posluje na sedmih trgih v šestih državah in zaposluje prek 5.230 delavcev.

Zavarovanja

Sestava konsolidirane zavarovalne premije

Naša najobsežnejša strateška dejavnost je zavarovalništvo. V devetih mesecih leta 2021 smo zbrali 1.056,2 milijona evrov konsolidirane obračunane kosmate zavarovalne, sozavarovalne in pozavarovalne premije.

 

Delnice

Cena delnice ZVTG
(15 min razmik)
Delnice Zavarovalnice Triglav, d.d., so od 5. 12. 2011 uvrščene v Prvo kotacijo Ljubljanske borze (trgovalna oznaka ZVTG).
  • Število delnic: 22.735.148
  • Število delničarjev: 12.252 (na dan 30. 9. 2021)
  • Bonitetna ocena (S&P Global Ratings, AM Best): “A”, stabilna srednjeročna napoved