Družbe Skupine

Zavarovalnica Triglav, d.d., je obvladujoča družba Skupine Triglav. Skupino Triglav na 30.6.2023 sestavlja 53 družb, in sicer poleg matične družbe še 29 odvisnih, 14 pridruženih družb in 9 družb v skupnem podvigu. Z več kot 120-letno tradicijo je največja in najstarejša slovenska zavarovalnica. Njeno finančno trdnost dokazujeta tudi bonitetni oceni bonitetnih agencij S&P Global Ratings ("A", stabilna srednjeročna napoved) in AM Best ("A" stabilna srednjeročna napoved).
Več informacij
 

Struktura zaposlenih po trgih na dan 30.6.2023

Skupina Triglav posluje na sedmih trgih v šestih državah in zaposluje prek 5.300 delavcev.

Celotni prihodki

Celotne prihodke sestavljajo prihodki od zavarovalnih storitev, prihodki od upravljanja premoženja, drugi poslovni prihodki in drugi prihodki. V prvem polletju 2023 so dosegli 737,9 milijona evrov in so bili 12 odstotkov višji kot leto prej.

Zavarovanja

Sestava konsolidirane zavarovalne premije

Naša najobsežnejša strateška dejavnost je zavarovalništvo. V prvem polletju leta 2023 smo zbrali 893,5 milijona evrov konsolidirane obračunane kosmate zavarovalne, sozavarovalne in pozavarovalne premije, kar je 12 odstotkov več kot leto prej.

 

Delnice

Cena delnice ZVTG
(15 min razmik)
Delnice Zavarovalnice Triglav, d.d., so od 5. 12. 2011 uvrščene v Prvo kotacijo Ljubljanske borze (trgovalna oznaka ZVTG).
  • Število delnic: 22.735.148
  • Bonitetna ocena (S&P Global Ratings, AM Best): “A”, stabilna srednjeročna napoved