Družbe Skupine

Zavarovalnica Triglav, d.d., je obvladujoča družba Skupine Triglav. Skupino Triglav je ob koncu leta 2020 sestavljajo 43 družb - poleg matične družbe je obsegala še 28 odvisnih in 14 pridruženih družb. Z več kot 120-letno tradicijo, je največja in najstarejša slovenska zavarovalnica. Njeno finančno trdnost dokazujeta tudi bonitetni oceni bonitetnih agencij S&P Global Ratings ("A", stabilna srednjeročna napoved) in AM Best ("A" stabilna srednjeročna napoved).
Več informacij
 

Skupina Triglav v številkah

Struktura zaposlenih po državah na dan 31. 12. 2020

Skupina Triglav posluje na sedmih trgih v šestih državah in zaposluje prek 5.310 delavcev.

Zavarovanja

Sestava konsolidirane zavarovalne premije

Naša najobsežnejša strateška dejavnost je zavarovalništvo. V letu 2020 smo zbrali 1.233,8 milijona evrov konsolidirane obračunane kosmate zavarovalne, sozavarovalne in pozavarovalne premije.

 

Delnice

Cena delnice ZVTG
(15 min razmik)
Delnice Zavarovalnice Triglav, d.d., so od 5. 12. 2011 uvrščene v Prvo kotacijo Ljubljanske borze (trgovalna oznaka ZVTG).
  • Število delnic: 22.735.148
  • Število delničarjev: 12.982 (na dan 31. 12. 2020)
  • Bonitetna ocena (S&P Global Ratings, AM Best): “A”, stabilna srednjeročna napoved