Družbe Skupine

Zavarovalnica Triglav, d.d., je obvladujoča družba Skupine Triglav. Skupino Triglav na 30.9.2022 sestavlja 53 družb, in sicer poleg matične družbe še 29 odvisnih, 14 pridruženih družb in 9 družb v skupnem podvigu. Z več kot 120-letno tradicijo je največja in najstarejša slovenska zavarovalnica. Njeno finančno trdnost dokazujeta tudi bonitetni oceni bonitetnih agencij S&P Global Ratings ("A", stabilna srednjeročna napoved) in AM Best ("A" stabilna srednjeročna napoved).
Več informacij
 

Struktura zaposlenih po trgih na dan 30. 9. 2022

Skupina Triglav posluje na sedmih trgih v šestih državah in zaposluje 5.290 delavcev.

Celotni prihodki

Celotne prihodke sestavljajo obračunana kosmata zavarovalna, sozavarovalna in pozavarovalna premija, drugi zavarovalni prihodki in drugi prihodki. V devetih mesecih leta 2022 so dosegli 1.241,1 milijona evrov in so bili 10 odstotkov višji kot leto prej.

Zavarovanja

Sestava konsolidirane zavarovalne premije

Naša najobsežnejša strateška dejavnost je zavarovalništvo. V devetih mesecih leta 2022 smo zbrali 1.147,7 milijona evrov konsolidirane obračunane kosmate zavarovalne, sozavarovalne in pozavarovalne premije, kar je 9 odstotkov več kot leto prej.

 

Delnice

Cena delnice ZVTG
(15 min razmik)
Delnice Zavarovalnice Triglav, d.d., so od 5. 12. 2011 uvrščene v Prvo kotacijo Ljubljanske borze (trgovalna oznaka ZVTG).
  • Število delnic: 22.735.148
  • Bonitetna ocena (S&P Global Ratings, AM Best): “A”, stabilna srednjeročna napoved