TRIGLAV.SMO

ZAVAROVALNICA TRIGLAV JE DRUŽINI PRIJAZNO PODJETJE

Že več kot desetletje v Zavarovalnici Triglav s številnimi ugodnostmi veljamo za podjetje, ki je prijazno do zaposlenih in do njihovih družin. Kot imetniki polnega certifikata Družini prijazno podjetje (DPP), ki ga podeljuje Inštitut Ekvilib, sodelavkam in sodelavcem omogočamo, da vsaka generacija najde nekaj zase. Tako skrbimo za telesno in duševno dobro počutje zaposlenih, omilimo stiske ob boleznih zaposlenih in njihovih bližnjih ter pomagamo k lažjemu usklajevanju zasebnega in poslovnega dela življenja.

Temeljne ugodnosti

Komuniciranje z zaposlenimi in komuniciranje z zunanjo javnostjo sta ključnega pomena, saj so le tako lahko sodelavci in sodelavke dobro obveščeni o vseh ugodnostih, ki so na voljo. Hkrati nas javnost prepozna kot odgovorno podjetje, ki skrbi za svoje zaposlene. S številnimi ugodnostmi in z ustvarjanjem prijetnega delovnega okolja krepimo ugled delodajalca. S tem gradimo dragocen odnos s sedanjimi zaposlenimi in smo hkrati privlačni za bodoče sodelavce.

Kako dojemamo in cenimo ponudbo ugodnosti, ki omogoča ravnotežje med delom in življenjem, izvemo vsako leto skozi raziskave med zaposlenimi (npr. organizacijska vitalnost). Rezultati in povratne informacije niso samo vir motivacije, ampak tudi zaveza za nadaljnje izboljšave. Z izobraževanji za vodje ozaveščamo in podpiramo vodje ekip, da sledijo filozofiji družini naklonjenega vodenja ter uživanje ugodnosti v praksi. S tem spodbujamo vodje, da prepoznajo pomen zasebnega življenja sodelavcev in njegov vpliv na uspeh pri delu. Verjamemo, da znanje ter občutek za vodenje sodelavcev skozi različna življenjska obdobja, ki prinesejo tudi številne izzive iz zasebnega življenja, prispevajo k pozitivni delovni klimi.

Dodatne ugodnosti

Z njimi pozitivno vplivamo na širše področje zasebnega življenja vseh zaposlenih. Vzpostavili smo raznolik nabor dodatnih ugodnosti, ki omogočajo lažje usklajevanje poklicnih in zasebnih obveznosti v različnih obdobjih življenja.

Usklajevanje zasebnega in poklicnega življenja

V podjetju smo oblikovali posebno skupino za usklajevanje zasebnega in poklicnega življenja, ki vključuje predstavnike zaposlenih. Ti so tudi ambasadorji certifikata v svojih delovnih sredinah. Člani te skupine aktivno sodelujejo pri oblikovanju ugodnosti in predlagajo izboljšave. Skupino vodita skrbnica certifikata in njena namestnica, ki sta na voljo vsem sodelavcem in vodjem za informacije ter nasvete v zvezi z ugodnostmi.

V primeru, ko to dopušča delovni proces, zaposlenim, ki imajo skrbstvene obveznosti do družinskih članov, lahko ponudimo možnost kasnejšega prihoda na delo. To možnost imajo na voljo tudi tisti sodelavci, ki so od svojega delovnega mesta oddaljeni več kot 50 km. V skrbi za dobro počutje to možnost nudimo tudi zaposlenim po 55. letu starosti.

Sodelavci lahko tudi v primerih, ko zakon ne predvideva skrajšanega delovnega časa zaradi družinskih obveznosti, za določen čas sklenejo pogodbo o zaposlitvi s krajšim delovnim časom. V naši »košarici skrbi za bližnje« sodelavcem nudimo tudi časovni bonus in dodatni izredni dopust. Časovni bonus blaži stiske, ko imajo sodelavci začasne skrbstvene obveznosti z nego bolnega družinskega člana, a jim ta pravica ni na voljo v okviru javnega zdravstva. V primerih, ko bi bližnji rabil nego, lahko uporabijo tudi dodatnih 40 plačanih ur na leto, ki jih izkoristijo glede na potrebe svojca, za katerega skrbijo. Dodatni izredni dopust je na voljo v primerih, ko zaposleni ne morejo pridobiti plačane bolniške odsotnosti ali spremstva iz obveznega zdravstvenega zavarovanja, na primer pri negi ožjega družinskega člana.

Zaposlenim je poleg možnosti dela od doma po pogodbi o zaposlitvi ter skladno s Pravilnikom o delovnem času omogočena možnost dela od doma v izjemnih primerih. Če se sodelavka ali sodelavec poškoduje ali okreva po posegu, ki vpliva na gibanje, ali če mora poskrbeti za svojca, ki se je poškodoval in okreva na domu, se za določen ter omejen čas lahko dogovorimo, da dela od doma v strnjenem nizu. Tako mu je prihranjena pot na delo oziroma se lahko bolje posveti bližnjemu.

Skrb za zdravje in dobrobit zaposlenih

V okviru ugodnosti Triglav.smo je sodelavkam in sodelavcem na voljo program »Dnevi zdravja«, ki je med najbolj priljubljenimi. S preventivnim zdravstvenim programom želimo zmanjšati tveganja ali blažiti zdravstvene težave ter prispevati k aktivni skrbi zase. Ponudba je namenjena vsem zaposlenim. V prvem in zadnjem terminu tekočega leta pa v duhu in s pozornostjo medgeneracijskega sožitja dajemo zaposlenim po 55. letu prednost pri prijavi na ta termina.

Prav tej starostni skupini, zaposlenim po 55. letu, zagotavljamo še dodatno skrb za zdravje, in sicer spremenjeno dinamiko obdobnih zdravniških pregledov. Na preglede nas povabijo sodelavke kadrovske službe, ki tudi sicer skrbijo za to, da so vsi zaposleni redno vabljeni na obdobne zdravniške preglede na medicini dela. V »košarico zdravja« tako vlagamo tudi skozi to ugodnost in preventivno prispevamo k zgodnejšem odkrivanju bolezni ter zmanjševanju tveganj, ki lahko nastanejo zaradi odložitve obiska pri zdravniku.

V primeru daljše odsotnosti (porodniška, daljša bolniška) nam je pomembno, kako se sodelavci ponovno vključijo v delovni proces. Srečanja, ko se vodja in zaposleni pogovorita o načinu dela, pričakovanjih in željah ter skupaj najdeta najboljši način sodelovanja, so dragocena ob času vrnitve. Običajno je to za oba občutljivo obdobje, ki ga s pogovorom spremenimo v prijetnejšega. Vanj vključimo tudi sodelavke kadrovske službe, ki predstavijo ugodnosti certifikata.

Skozi vse leto dajemo priložnost za osebno rast in skrb za duševno zdravje. Spletne delavnice »Zdrav duh v zdravem telesu« prinašajo vsebine, ki sodelavkam in sodelavcem pomagajo premagovati stiske, izzive in prispevajo k vseživljenjskemu učenju ter vzpostavljanju dobrih odnosov. S stalnim ustvarjanjem idej o tem, kako pogledati v oči različnim izzivom, ki nam jih prinaša življenje, želimo ustvariti prijetno okolje, ki nas dobro podpira v različnih okoliščinah.

Z namenom, da se še bolj povežemo z našimi zaposlenimi, se že več kot desetletje posvečamo psihosocialni podpori. Strokovnjaki znotraj naše ekipe so usposobljeni za psihosocialno svetovanje in ob različnih stiskah nudijo dragoceno oporo. Ne glede na to, ali se sodelavec ali sodelavka srečuje z izzivi v delovnem ali zasebnem življenju, lahko zaupa naši ekipi Psihološki utrip. To je za naše sodelavce neprecenljiva priložnost za zaupen pogovor, ki pomaga takrat, ko ga resnično potrebuje.

Triglav je z vsakim od nas v slabem in dobrem, vključno s priložnostmi za veselje. E-voščilnica, ki jo prejmemo ob rojstnem dnevu, je ena od takšnih priložnosti. Na ta poseben dan v letu, ko prejemamo številna voščila družine in prijateljev, se pridružimo čestitkam ter slavljencem tudi na intranetu zaželimo vse najboljše in še na mnoga leta.

Ugodnosti za starše

Poleg omenjenega gibljivega delovnega časa, dodatnega izrednega dopusta in časovnega bonusa, ki olajšajo skrb za otroke mnogim zaposlenim v podjetju, nudimo staršem še številne druge ugodnosti.

Ko gre malček prvič v vrtec ali organizirano varstvo, se starši lahko razveselijo otroškega časovnega bonusa. Gre za osem ur dobroimetja, ki ga porabijo v tednu, ko otroka uvajajo v vrtec. Starši prvošolca že od 2013 z dnevom dodatnega dopusta, skupaj z otrokom, lahko zaslišijo prvi šolski zvonec. Zelo privlačna je tudi ugodnost počitniških taborov za otroke. Že več poletij zapored si osnovnošolci nabirajo izkušnje, pišejo lepe zgodbe ter sklepajo nova prijateljstva na taborih ob Kolpi. Triglav odpre denarnico in srce, da se imajo naši otroci lepo, straši pa so lahko teden dni brez skrbi. Prispevek staršev je boniteta, ki jo obračunamo. Enakovredno sofinanciranje počitniškega programa po izbiri staršev nudimo tudi staršem otrok s posebnimi potrebami.

Ob zaključku leta v Zavarovalnici Triglav tradicionalno obdarujemo naše otroke v starosti od enega do osmih let. V uradu decembrskega dobrotnika se njegove pomočnice vsako leto potrudijo, da otrokom pričarajo praznično čarobnost in da novoletno obdarovanje še dolgo ostane v prijetnih spominih staršev in otrok. Ko se zgodi, da katerega od sodelavcev obišče štorklja, v Triglavu poskrbimo za pozornost ob rojstvu novorojenca. Prijazno voščilnico dobi v domač nabiralnik.

Otrokom zaposlenih pa stojimo ob strani tudi v najtežjih trenutkih. Vsak mesec s štipendijami in rentami otrokom po pokojnih sodelavcih Zavarovalnice Triglav pomagamo otrokom, ki so izgubili starša (našega sodelavca ali njegovega partnerja). Na ta način skušamo omiliti finančno stisko, ki nastopi ob izgubi enega od staršev.

Vse to smo mi. Vsi smo Triglav.

Certifikat DPP podeljujeta Ekvilib Inštitut, ki je nosilec postopka certificiranja, ter Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti.