Tečaj delnice (Xetra)
Za delničarje

Objava sklica 43. skupščine

Na podlagi določil Pravil Ljubljanske borze, d.d., Ljubljana in 130. člena Zakona o trgu finančnih instrumentov ter na podlagi drugega odstavka 295. člena Zakona o gospodarskih družbah (ZGD-1) in 29. člena statuta Zavarovalnice Triglav, d.d., Uprava družbe sklicuje

43. skupščino Zavarovalnice Triglav, d.d., Ljubljana, Miklošičeva 19, ki bo 29. 5. 2018,  ob 10.00 uri, v Veliki dvorani B1 na Verovškovi ulici 60 b, Ljubljana. 

Gradivo s predlogi sklepov in njihovo obrazložitvijo je delničarjem na vpogled na sedežu Zavarovalnice Triglav, d.d., Ljubljana, Miklošičeva 19, vsak delavnik do 28. 5. 2018 med 10. in 12. uro in na dan zasedanja skupščine med 9. in 10. uro v Veliki dvorani B1 na Verovškovi ulici 60 b, Ljubljana ter na spletnih straneh Zavarovalnice Triglav, d.d. (www.triglav.eu).

Sklic 43. skupščine delničarjev Zavarovalnice Triglav, d.d., katerega je Zavarovalnica Triglav, d.d., objavila tudi na spletni strani AJPES, je podan v pripetem dokumentu. V pripetem dokumentu sta podana tudi obrazca prijave in pooblastila za udeležbo in glasovanje na 43. skupščini, ki sta podana le primeroma. 

Uprava Zavarovalnice Triglav, d.d.