Tečaj delnice (Xetra)
Za delničarje

Objava sklica 42. skupščine

Na podlagi določil Pravil Ljubljanske borze, d.d., Ljubljana in 130. člena Zakona o trgu finančnih instrumentov ter na podlagi drugega odstavka 295. člena Zakona o gospodarskih družbah (ZGD-1) in 29. člena statuta Zavarovalnice Triglav, d.d., Uprava družbe sklicuje

42. skupščino Zavarovalnice Triglav, d.d., Ljubljana, Miklošičeva 19, ki bo 30. 5. 2017,  ob 14.00 uri, v Veliki dvorani B1 na Verovškovi ulici 60 b, Ljubljana.

Gradivo s predlogi sklepov in njihovo obrazložitvijo je delničarjem na vpogled na sedežu Zavarovalnice Triglav, d.d., Ljubljana, Miklošičeva 19, vsak delavnik do 30. 5. 2017 med 10. in 12. uro ter na spletnih straneh Zavarovalnice Triglav, d.d. (www.triglav.eu). 

Sklic 42. skupščine delničarjev Zavarovalnice Triglav, d.d., katerega je Zavarovalnica Triglav, d.d., objavila tudi na spletni strani AJPES, je podan v pripetem dokumentu. V pripetem dokumentu sta podana tudi obrazca prijave in pooblastila za udeležbo in glasovanje na 42. skupščini, ki sta podana primeroma.

Uprava Zavarovalnice Triglav, d.d.,