Tečaj delnice (Xetra)
O skupščinah

Objava sklica skupščine

Na podlagi določil Pravil Ljubljanske borze, d.d., Ljubljana in 130. člena Zakona o trgu finančnih instrumentov ter na podlagi drugega odstavka 295. člena Zakona o gospodarskih družbah (ZGD-1) in 29. člena statuta Zavarovalnice Triglav, d.d., uprava družbe sklicuje 39. sejo skupščine delničarjev družbe,


ki bo 10. 6. 2014  ob 14.00 uri v Veliki dvorani B1 na Verovškovi ulici 60 b, Ljubljana.


Gradivo s predlogi sklepov je delničarjem na vpogled na sedežu Zavarovalnice Triglav, d.d., Ljubljana, Miklošičeva 19, vsak delavnik do 10. 6. 2014 med 10. in 12. uro ter na spletnih straneh Zavarovalnice Triglav, d.d. (www.triglav.eu).

Sklic 39. skupščine delničarjev Zavarovalnice Triglav, d.d., katerega je Zavarovalnica Triglav, d.d., objavila tudi v časniku Dnevnik, je podan v pripetem dokumentu. V pripetem dokumentu sta podana tudi obrazca prijave in pooblastila za udeležbo in glasovanje na 39. skupščini, ki sta podana primeroma.

Uprava Zavarovalnice Triglav, d.d.