Tečaj delnice (Xetra)
Za delničarje

Objava sklica 46. skupščine

Na podlagi določil Pravil Ljubljanske borze, d.d., Ljubljana in 130. člena Zakona o trgu finančnih instrumentov ter na podlagi drugega odstavka 295. člena Zakona o gospodarskih družbah (ZGD-1) in 29. člena statuta Zavarovalnice Triglav, d.d., Uprava družbe sklicuje

46. skupščino Zavarovalnice Triglav, d.d., Ljubljana, Miklošičeva 19,

ki bo 25. 5. 2021 ob 9.00 uri

v Marmorni dvorani na Gospodarskem razstavišču, d.o.o., Dunajska cesta 18, 1000 Ljubljana.

Gradivo s predlogi sklepov in njihovo obrazložitvijo je delničarjem na vpogled na sedežu Zavarovalnice Triglav, d.d., Ljubljana, Miklošičeva 19, vsak delavnik do 24. 5. 2021 med 10. in 12. uro. V tem času je gradivo dostopno tudi na spletni strani Zavarovalnice Triglav, d.d., (www.triglav.eu).

Sklic 46. skupščine delničarjev Zavarovalnice Triglav, d.d., katerega je Zavarovalnica Triglav, d.d., objavila tudi na spletni strani AJPES, je podan v pripetem dokumentu. V pripetem dokumentu sta podana tudi obrazca prijave in pooblastila za udeležbo in glasovanje na 46. skupščini, ki sta podana le primeroma.

Uprava Zavarovalnice Triglav, d.d.