Več informacij

Dokumenti
o upravljanju
Več
Revizija
poslovanja
Več
Informacije
javnega značaja
Več
 

Varstvo osebnih podatkov

V Zavarovalnici Triglav, d.d., se zavedamo pomena človekove pravice do zasebnosti in
odgovornosti družbe, kot upravljalca zbirk osebnih podatkov, zato varstvu osebnih
podatkov, njihovi uporabi v skladu s predpisi in načeli dobre prakse ter obveščanju
strank izkazujemo posebno pozornost.

Več informacij