Domov » Odnosi z vlagatelji » Poročila in obvestila » Obvestila

Obvestila

Skladno z zakonodajo (Zakon o trgu finančnih instrumentov, Zakon o gospodarskih družbah, Zakon o zavarovalništvu) in Pravili Ljubljanske borze zainteresirano javnost o svojem poslovanju redno obveščamo prek sistema elektronskega obveščanja Ljubljanske borze SEOnet.