Domov » Družbena odgovornost » Odgovorno poslovanje

Odnose, ki jih imamo s svetom, v veliki meri določa odnos, ki ga imamo do sebe

Greg Anderson

Visoki standardi poslovanja


V Skupini Triglav gradimo dejavnost na odgovornem poslovanju, ki temelji na zaupanju. To zagotavljamo z etičnim, profesionalnim in strokovnim pristopom do vseh deležnikov. Visoke kompetence naših zaposlenih, razvoj stroke in etični kodeks ter trdne, stabilne in varne naložbe so zagotovilo za dolgoročen napredek.

V Skupini Triglav razumemo odgovorno poslovanje kot široko ekonomsko, zakonsko, etično in okoljsko odgovornost. Ključnega pomena je odnos do strank in poslovnih partnerjev, ki ga lahko uspešno gradimo in nadgrajujemo le s spoštovanjem različnosti, s strpnostjo ter s korektnim odnosom do sodelavcev in njihovega dela.

Temelj za odgovorno poslovanje smo postavili v Kodeksu dobrega poslovnega ravnanja. Z njim smo dobili orodje, ki nam bo pomagalo, da se ozremo vase in se vprašamo, ali delujemo moralno, odgovorno in spoštljivo.