Domov » Družbena odgovornost » Sponzorstva

Kaj je sponzorstvo?

Sponzorstva razumemo kot partnerstvo, od katerega imajo korist sponzoriranec, sponzor in družba v celoti. Sponzorstva imajo jasno določene cilje in kriterije, po katerih merimo uspešnost sponzorstva. Aktivnosti na področju sponzorstev predstavljajo enega od stebrov in hkrati del tradicionalnega nastopa zavarovalnice. Kot pomemben del delovanja zavarovalnice so sponzorstva tesno povezana s poslovanjem zavarovalnice in njenim tržnim nastopom.

Kaj je donacija?

Donacija je prispevek podjetja v denarju ali naravi (v obliki proizvodov, blaga ali storitev) za humanitarne, invalidske, socialnovarstvene, dobrodelne, znanstvene, vzgojno-izobraževalne, zdravstvene, športne, kulturne in okoljevarstvene namene prejemnikom. Donacije so podarjena sredstva brez povratnih ugodnosti.

1. razpis za dodelitev sponzorskih in donatorskih sredstev 2020 je zaključen

Rok za oddajo vlog za dodelitev sponzorskih in donatorskih sredstev se je iztekel 23. 1. 2020 ob 16. uri.

Seznam odobrenih vlog na 1. razpisu bo objavljen najkasneje do 12. 2. 2020 na spletni strani www.triglav.eu.

 

Komisije bodo obravnavale vse prispele vloge in izbrale projekte in dejavnosti, v katerih bodo v največji meri prepoznale potencial skupnega sodelovanja v dobro sponzoriranca, Zavarovalnice Triglav in širše družbe.

 

V letošnjem letu bomo objavili še dva razpisa za dodeljevanje sponzorskih in donatorskih sredstev, ki bosta potekala v naslednjih terminih:

 

2. RAZPIS: 14. april – 7. maj 2020 in

 

3. RAZPIS: 2. september – 17. september 2020.

 

 

Veselimo se novih partnerskih sodelovanj.