Domov » Družbena odgovornost » Sponzorstva

Kaj je sponzorstvo?

Sponzorstva razumemo kot partnerstvo, od katerega imajo korist sponzoriranec, sponzor in družba v celoti. Sponzorstva imajo jasno določene cilje in kriterije, po katerih merimo uspešnost sponzorstva. Aktivnosti na področju sponzorstev predstavljajo enega od stebrov in hkrati del tradicionalnega nastopa zavarovalnice. Kot pomemben del delovanja zavarovalnice so sponzorstva tesno povezana s poslovanjem zavarovalnice in njenim tržnim nastopom.

Kaj je donacija?

Donacija je prispevek podjetja v denarju ali naravi (v obliki proizvodov, blaga ali storitev) za humanitarne, invalidske, socialnovarstvene, dobrodelne, znanstvene, vzgojno-izobraževalne, zdravstvene, športne, kulturne in okoljevarstvene namene prejemnikom. Donacije so podarjena sredstva brez povratnih ugodnosti.

Odprt je 3. RAZPIS ZA DODELITEV SPONZORSKIH IN DONATORSKIH SREDSTEV 2019

Na razpis se lahko prijavijo pravne osebe, ki imajo sedež v Republiki Sloveniji, in sicer društva, klubi, organizacije, zavodi in druge pravnoorganizacijske oblike s področja športa, kulture, zdravstva, izobraževanja in trajnostnih projektov. Vlagatelji lahko vloge oddajo izključno preko elektronskega obrazca za oddajo vloge oz. prijave, ki je na spletni strani Zavarovalnice Triglav: (www.triglav.eu, zavihek: družbena odgovornost, zavihek: sponzorstva).

Vlagatelji naj prijavijo na razpis le projekte, ki se bodo začeli po 13. oktobru 2019.

 

Proces odobritve vlog in objave rezultatov izbora odobrenih vlog je odvisen od števila prijav na posameznem razpisu in traja približno 20 delovnih dni po zaključku razpisa. Vse vlagatelje opozarjamo, da pri prijavi upoštevajo časovni okvir do objave odobrenih vlog in prijavljajo projekte, ki se začnejo po tem terminu.

 

V vlogi morajo biti čim bolj celovito opisane aktivnosti projekta in promocijska ponudba. Pri dodajanju priponk je potrebno upoštevati navodila o velikosti in formatu priponk. Dodatnih gradiv oddanih izven elektronske aplikacije komisije za podelitev sponzorskih in donatorskih sredstev ne bodo mogle upoštevati.

 

Rok za oddajo vlog na 3. razpis je 20. september 2019 do 16.00 ure.

 

Za pomoč in informacije smo vam na voljo do 20. septembra 2019 do 12.00 ure na naslovu sponzorstva@triglav.si.

 

V letu 2020 bomo nadaljevali z načinom dodeljevanja finančnih sredstev za sponzorstva in donacije prek razpisov, in sicer bodo termini razpisov objavljeni na spletni strani do konca letošnjega leta.

 

Veselimo se novih partnerskih sodelovanj.