Domov » Družbena odgovornost » Sponzorstva

Kaj je sponzorstvo?

Sponzorstva razumemo kot partnerstvo, od katerega imajo korist sponzoriranec, sponzor in družba v celoti. Sponzorstva imajo jasno določene cilje in kriterije, po katerih merimo uspešnost sponzorstva. Aktivnosti na področju sponzorstev predstavljajo enega od stebrov in hkrati del tradicionalnega nastopa zavarovalnice. Kot pomemben del delovanja zavarovalnice so sponzorstva tesno povezana s poslovanjem zavarovalnice in njenim tržnim nastopom.

Kaj je donacija?

Donacija je prispevek podjetja v denarju ali naravi (v obliki proizvodov, blaga ali storitev) za humanitarne, invalidske, socialnovarstvene, dobrodelne, znanstvene, vzgojno-izobraževalne, zdravstvene, športne, kulturne in okoljevarstvene namene prejemnikom. Donacije so podarjena sredstva brez povratnih ugodnosti.

Na 2. razpisu podprli 247 projektov in aktivnosti

Na drugem letošnjem razpisu za dodelitev sponzorskih in donatorskih sredstev, ki se je zaključil 7. maja 2018, smo prejeli 630 vlog, od tega smo podprli 247 projektov na lokalni in nacionalni ravni.

Seznam ID vlog je objavljen v dokumentu Rezultati drugega razpisa za dodelitev sponzorskih in donatorskih sredstev v priponki te objave (desno).

 

V letošnjem letu bomo objavili še en razpis za dodeljevanje sponzorskih in donatorskih sredstev, ki bo potekal v naslednjem terminu:

 

3. RAZPIS: 4. september – 21. september 2018.

 

Veselimo se novih partnerskih sodelovanj.

 

Za dodatne informacije nam lahko pišete na elektronski naslov sponzorstva@triglav.si.