Domov » Družbena odgovornost » Sponzorstva

Kaj je sponzorstvo?

Sponzorstva razumemo kot partnerstvo, od katerega imajo korist sponzoriranec, sponzor in družba v celoti. Sponzorstva imajo jasno določene cilje in kriterije, po katerih merimo uspešnost sponzorstva. Aktivnosti na področju sponzorstev predstavljajo enega od stebrov in hkrati del tradicionalnega nastopa zavarovalnice. Kot pomemben del delovanja zavarovalnice so sponzorstva tesno povezana s poslovanjem zavarovalnice in njenim tržnim nastopom.

Kaj je donacija?

Donacija je prispevek podjetja v denarju ali naravi (v obliki proizvodov, blaga ali storitev) za humanitarne, invalidske, socialnovarstvene, dobrodelne, znanstvene, vzgojno-izobraževalne, zdravstvene, športne, kulturne in okoljevarstvene namene prejemnikom. Donacije so podarjena sredstva brez povratnih ugodnosti.

3. RAZPIS ZA DODELITEV SPONZORSKIH IN DONATORSKIH SREDSTEV 2016 je zaključen

Rok za oddajo vlog za dodelitev sponzorskih in donatorskih sredstev se je iztekel 22. 9. 2016 ob 16. uri.

Seznam odobrenih vlog na 3. razpisu bo objavljen najkasneje do 10. 10. 2016 na spletni strani www.triglav.eu.

 

Komisije bodo obravnavale vse prispele vloge in izbrale projekte in dejavnosti, v katerih bodo v največji meri prepoznale potencial skupnega sodelovanja v dobro sponzoriranca, Zavarovalnice Triglav in širše družbe.

 

V letu 2017 bomo nadaljevali z načinom dodeljevanja finančnih sredstev za sponzorstva in donacije prek razpisov, in sicer bodo termini razpisov objavljeni na spletni strani do konca letošnjega leta.

 

 

Veselimo se novih partnerskih sodelovanj.

 

 

Dodatne informacije so na voljo na sponzorstva@triglav.si.