Domov » Družbena odgovornost » Sponzorstva

Kaj je sponzorstvo?

Sponzorstva razumemo kot partnerstvo, od katerega imajo korist sponzoriranec, sponzor in družba v celoti. Sponzorstva imajo jasno določene cilje in kriterije, po katerih merimo uspešnost sponzorstva. Aktivnosti na področju sponzorstev predstavljajo enega od stebrov in hkrati del tradicionalnega nastopa zavarovalnice. Kot pomemben del delovanja zavarovalnice so sponzorstva tesno povezana s poslovanjem zavarovalnice in njenim tržnim nastopom.

Kaj je donacija?

Donacija je prispevek podjetja v denarju ali naravi (v obliki proizvodov, blaga ali storitev) za humanitarne, invalidske, socialnovarstvene, dobrodelne, znanstvene, vzgojno-izobraževalne, zdravstvene, športne, kulturne in okoljevarstvene namene prejemnikom. Donacije so podarjena sredstva brez povratnih ugodnosti.

Na 1. razpisu podprli 239 projektov in aktivnosti

Na prvem letošnjem razpisu za dodelitev sponzorskih in donatorskih sredstev, ki se je zaključil 25. januarja 2019, smo prejeli 473 vlog, od tega smo podprli 239 projektov na lokalni in nacionalni ravni.

Seznam ID vlog je objavljen v dokumentu Seznam odobrenih vlog za sponzorska in donatorska sredstva v priponki te objave (desno).

 

Veselimo se novih partnerskih sodelovanj.

 

V letošnjem letu bomo objavili še dva razpisa za dodeljevanje sponzorskih in donatorskih sredstev, ki bosta potekala v naslednjih terminih:

 

2. RAZPIS: 16. april – 10. maj 2019 in

 

3. RAZPIS: 3. september – 20. september 2019.Za dodatne informacije nam lahko pišete na elektronski naslov sponzorstva@triglav.si.