Domov » Medijsko središče

Medijsko središče

Komuniciramo proaktivno in celovito
Komuniciramo proaktivno in celovito
Celovita in aktivna komunikacija z vsemi skupinami javnosti, povezanimi s Skupino Triglav, je naše ključno načelo. Prizadevamo si za korektno in uravnoteženo dvosmerno komunikacijo, s čimer odgovorno stopamo v dialog z okoljem, v katerem poslujemo.

 

Na novinarska vprašanja si prizadevamo odgovarjati strokovno, korektno in ažurno. Pri tem se za pridobivanje informacij  obrnemo na strokovne službe v Skupini Triglav. Čas, ki ga za to potrebujemo, je odvisen od kompleksnosti vprašanja ter razpoložljivosti strokovnjakov. Zato novinarje prosimo, da upoštevajo, da bomo na vprašanje odgovorili v najmanj 24 urah (oz. naslednji delovni dan v primeru praznika ali dela prostega dne) in v največ sedmih delovnih dneh od prejema vprašanja.

Zadnje novice

20.08.2019
V prvem polletju rast premije in dobička pred davki

Skupina Triglav je v prvih šestih mesecih leta obračunala 630 milijonov evrov konsolidirane kosmate premije (10 odstotkov več kot v primerljivem obdobju lani) in dosegla 41,7 milijona evrov dobička pred obdavčitvijo, kar je 17 odstotkov več kot lani. Premijska rast in relativno ugodno škodno dogajanje se odražata v ugodnem kombiniranem količniku v višini 93,2 odstotka. Skladno s svojimi strateškimi usmeritvami je Triglav letos okrepil obseg sredstev strank v upravljanju, le-ta so konec junija znašala preko milijardo evrov, in s svojima družbama Triglav Skladi in ALTA Skladi zaseda vodilni položaj na slovenskem trgu vzajemnih skladov. Skupina nadaljuje z izvajanjem svoje strategije razvoja in rasti ter ob upoštevanju predvidenih razmer do konca leta potrjuje napoved načrtovanega letnega rezultata. Več

05.08.2019
Podpis sporazuma o pridobivanju deleža v Diagnostičnem centru Bled

Zavarovalnica Triglav je s Savo Re sklenila sporazum, ki ji daje možnost pridobitve 40-odstotnega deleža v osnovnem kapitalu družbe Diagnostični center Bled, kar predstavlja 50 odstotkov glasovalnih pravic. Zavarovalnica Triglav ima skupaj s Savo Re namen pridobiti skupno kontrolo nad družbo Diagnostični center Bled preko družbe ZTSR, ki je v skupni lasti obeh družb. Več

01.08.2019
Triglav, Zdravstvena zavarovalnica spreminja premijo

V letu 2019 je rast skupnih odhodkov za zdravstvene storitve, ki jih poleg obveznega zdravstvenega zavarovanja (OZZ) sofinancira prostovoljno dopolnilno zdravstveno zavarovanje (PDZZ), po ocenah Triglav, Zdravstvene zavarovalnice za nekaj odstotnih točk presegala s strani Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije (ZZZS) načrtovano in napovedano 7,6 odstotno rast. Ključna razloga višje rasti skupnih odhodkov od napovedane sta predvsem povečan obseg in dvig cen zdravstvenih storitev, kar pomembno vpliva tudi na povečanje odhodkov iz naslova PDZZ, ki ga izvajajo zdravstvene zavarovalnice. Trend rasti odhodkov se bo po napovednih in pričakovanjih nadaljeval tudi do konca 2019 in v naslednjem letu. Zaradi zagotavljanja nemotenega tekočega izpolnjevanja obveznosti za svoje zavarovance zavarovalnica s 1. septembrom 2019 spreminja mesečno premijo PDZZ. Znašala bo 35,55 eura, kar predstavlja 7,8 odstotno rast. Več