Domov » Medijsko središče

Medijsko središče

Komuniciramo proaktivno in celovito
Komuniciramo proaktivno in celovito
Celovita in aktivna komunikacija z vsemi skupinami javnosti, povezanimi s Skupino Triglav, je naše ključno načelo. Prizadevamo si za korektno in uravnoteženo dvosmerno komunikacijo, s čimer odgovorno stopamo v dialog z okoljem, v katerem poslujemo.

 

Na novinarska vprašanja si prizadevamo odgovarjati strokovno, korektno in ažurno. Pri tem se za pridobivanje informacij  obrnemo na strokovne službe v Skupini Triglav. Čas, ki ga za to potrebujemo, je odvisen od kompleksnosti vprašanja ter razpoložljivosti strokovnjakov. Zato novinarje prosimo, da upoštevajo, da bomo na vprašanje odgovorili v najmanj 24 urah (oz. naslednji delovni dan v primeru praznika ali dela prostega dne) in v največ sedmih delovnih dneh od prejema vprašanja.

Zadnje novice

21.05.2020
Ukrep Agencije za zavarovalni nadzor glede izplačila dividend

Zavarovalnica Triglav je obvestila javnost o pozivu Agencije za zavarovalni nadzor, da naj zavarovalnice do 1. oktobra 2020 ne izplačujejo dividende iz bilančnega dobička, kot tudi ne prevzemajo nepreklicne zaveze za izplačilo dividend. Več

15.05.2020
Širitev delovnega časa poslovalnic

V Skupini Triglav spremljajo aktualne razmere v povezavi z novim koronavirusom (COVID-19) in se jim skrbno prilagajajo. Zavarovalno-finančna skupina širi delovni čas poslovalnic po Sloveniji, v veljavi pa ostaja poseben režim dostopa do njenih prostorov. Še naprej so strankam za urejanje vsega v zvezi z zavarovanji in povezanimi storitvami na voljo na daljavo. Več

14.05.2020
Ob četrtletju rast premije in nižji dobiček

Skupina Triglav je ob prilagojenem poslovanju zaradi razmer pandemije dosegla premijsko rast na večini svojih trgov in v vseh treh segmentih zavarovanj ter obračunala 10 odstotkov več konsolidirane kosmate zavarovalne premije (348,9 milijona evrov) kot lani v istem obdobju. Trimesečni dobiček pred obdavčitvijo v višini 26,4 milijona evrov je bil 12 odstotkov nižji kot lani, kar je predvsem posledica množičnih škodnih dogodkov v prvem trimesečju (potres v Zagrebu in neurja s točo v Sloveniji). Kombinirani količnik je znašal ugodnih 93,9 odstotka. Razmere v poslovnem okolju zaradi pandemije so povzročile padec vrednosti finančnih naložb, niso pa pomembneje vplivale na poslovni izid Skupine v prvem trimesečju leta. Skupina na podlagi analize scenarijev ocenjuje, da lahko v nadaljevanju leta pride do znižanj načrtovanih letnih kategorij poslovanja ter predvideva, da bo lahko bolj zanesljivo oceno o tem podala ob polletju. Trenutno ocenjuje, da je njen zavarovalni in naložbeni portfelj dovolj odporen ter kapitalska pozicija ustrezna, da se lahko uspešno sooča s povečanimi tveganji, ki izhajajo iz aktualnih razmer. Zavezana ostaja svoji viziji, da z osredotočenostjo na stranko dinamično razvija nove načine poslovanja, ki so temelj odgovornega dolgoročnega razvoja Skupine, ter hkrati posluje dobičkonosno in varno. Več