Domov » Medijsko središče

Medijsko središče

Komuniciramo proaktivno in celovito
Komuniciramo proaktivno in celovito
Celovita in aktivna komunikacija z vsemi skupinami javnosti, povezanimi s Skupino Triglav, je naše ključno načelo. Prizadevamo si za korektno in uravnoteženo dvosmerno komunikacijo, s čimer odgovorno stopamo v dialog z okoljem, v katerem poslujemo.

 

Na novinarska vprašanja si prizadevamo odgovarjati strokovno, korektno in ažurno. Pri tem se za pridobivanje informacij  obrnemo na strokovne službe v Skupini Triglav. Čas, ki ga za to potrebujemo, je odvisen od kompleksnosti vprašanja ter razpoložljivosti strokovnjakov. Zato novinarje prosimo, da upoštevajo, da bomo na vprašanje odgovorili v najmanj 24 urah (oz. naslednji delovni dan v primeru praznika ali dela prostega dne) in v največ sedmih delovnih dneh od prejema vprašanja.

Zadnje novice

22.08.2017
Zlato mednarodno priznanje za letno poročilo Skupine Triglav

New York, Ljubljana, 21. avgust – Zavarovalnica Triglav je na največjem neodvisnem mednarodnem ocenjevanju letnih poročil ARC Awards osvojila zlato priznanje za komunikacijsko kakovost Letnega poročila Zavarovalnice Triglav in Skupine Triglav za leto 2016. Več

21.08.2017
Za 30 varnejših cestnih odsekov

Če nam uspe vplivati na zmanjšanje povprečne hitrosti v naseljih za 1 km/h, po podatkih Javne agencije RS za varnost prometa pripomoremo k upadu nesreč v naseljih za 4 odstotke, zunaj naselij pa za 2 odstotka. Zavarovalnica Triglav in podjetje Sipronika se s projektom »Skupaj umirjamo promet« ter v sodelovanju z občinami že drugo leto trudita te odstotke še povišati. Najnevarnejše odseke bodo letos opremili z 12 novimi prikazovalniki hitrosti, skupno jih bodo tako postavili že 30. Več

18.08.2017
Finančna trdnost, dobičkonosnost in premijska rast Triglava

Skupina Triglav je polletje zaključila z dobičkom pred obdavčitvijo v višini 42,4 milijona evrov. Ob upoštevanju predvidenih razmer do konca leta v zavarovalnici ocenjujejo, da bo letni dobiček pred obdavčitvijo Skupine dosežen v načrtovanem razponu. Konsolidirana obračunana kosmata zavarovalna premija je znašala 547,8 milijonov evrov, kar je 8 odstotkov več kot v enakem lanskem obdobju, kosmati zneski škod pa so se povečali za 4 odstotke na 314,2 milijona evrov kot posledica povečanja zavarovalnega portfelja in škodne pogostosti. Kljub povečanju škodnega dogajanja kombinirani količnik Skupine ostaja ugoden (95,5 odstotka) in na ravni njegove povprečne ciljne vrednosti strateškega obdobja. Skupina je v zahtevnih razmerah na kapitalskih trgih upravljala s finančnimi naložbami v vrednosti 3.062,5 milijona evrov skladno s svojo relativno konzervativno naložbeno politiko. Doseženi donosi od finančnih naložb so bili za 13 odstotkov višji kot lani. Več