Domov » Medijsko središče » Objave

Novice in objave za medije

Novice in sporočila za medije, ki smo jih objavili v Skupini Triglav. Novice lahko pregledujete po kategorijah, datumu in državi objave.
RSS

Zavarovalnica Triglav, d.d.

21.05.2020

Ukrep Agencije za zavarovalni nadzor glede izplačila dividend

Zavarovalnica Triglav je obvestila javnost o pozivu Agencije za zavarovalni nadzor, da naj zavarovalnice do 1. oktobra 2020 ne izplačujejo dividende iz bilančnega dobička, kot tudi ne prevzemajo nepreklicne zaveze za izplačilo dividend.Več

Zavarovalnica Triglav, d.d.

15.05.2020

Širitev delovnega časa poslovalnic

Sklepanje zavarovanj, reševanje škod in povezane storitve še naprej na voljo tudi na daljavo

V Skupini Triglav spremljajo aktualne razmere v povezavi z novim koronavirusom (COVID-19) in se jim skrbno prilagajajo. Zavarovalno-finančna skupina širi delovni čas poslovalnic po Sloveniji, v veljavi pa ostaja poseben režim dostopa do njenih prostorov. Še naprej so strankam za urejanje vsega v zvezi z zavarovanji in povezanimi storitvami na voljo na daljavo.Več

Zavarovalnica Triglav, d.d.

14.05.2020

Ob četrtletju rast premije in nižji dobiček

Neprekinjeno poslovanje na vseh trgih s poudarkom na varovanju zdravja vseh deležnikov

Skupina Triglav je ob prilagojenem poslovanju zaradi razmer pandemije dosegla premijsko rast na večini svojih trgov in v vseh treh segmentih zavarovanj ter obračunala 10 odstotkov več konsolidirane kosmate zavarovalne premije (348,9 milijona evrov) kot lani v istem obdobju. Trimesečni dobiček pred obdavčitvijo v višini 26,4 milijona evrov je bil 12 odstotkov nižji kot lani, kar je predvsem posledica množičnih škodnih dogodkov v prvem trimesečju (potres v Zagrebu in neurja s točo v Sloveniji). Kombinirani količnik je znašal ugodnih 93,9 odstotka. Razmere v poslovnem okolju zaradi pandemije so povzročile padec vrednosti finančnih naložb, niso pa pomembneje vplivale na poslovni izid Skupine v prvem trimesečju leta. Skupina na podlagi analize scenarijev ocenjuje, da lahko v nadaljevanju leta pride do znižanj načrtovanih letnih kategorij poslovanja ter predvideva, da bo lahko bolj zanesljivo oceno o tem podala ob polletju. Trenutno ocenjuje, da je njen zavarovalni in naložbeni portfelj dovolj odporen ter kapitalska pozicija ustrezna, da se lahko uspešno sooča s povečanimi tveganji, ki izhajajo iz aktualnih razmer. Zavezana ostaja svoji viziji, da z osredotočenostjo na stranko dinamično razvija nove načine poslovanja, ki so temelj odgovornega dolgoročnega razvoja Skupine, ter hkrati posluje dobičkonosno in varno.Več

Zavarovalnica Triglav, d.d.

30.04.2020

Nasprotni predlog k predlogu sklepa dnevnega reda skupščine

Zavarovalnica Triglav je s strani delničarja VZMD prejela nasprotni predlog k predlogu sklepa dnevnega reda skupščine zavarovalnice o uporabi bilančnega dobička za 2019. Več

Zavarovalnica Triglav, d.d.

27.04.2020

Sedeži območnih enot Triglava odprti, sledijo predstavništva

Sklepanje zavarovanj, reševanje škod itd. še naprej na voljo tudi na daljavo

V Skupini Triglav spremljajo aktualne razmere v povezavi z epidemijo koronavirusa (COVID-19) in se jim skrbno prilagajajo. Skladno s sprejetimi odloki pristojnih institucij zavarovalno-finančna skupina pričenja s postopnim odpiranjem mreže poslovalnic po Sloveniji, v veljavi pa bo poseben režim dostopa do njenih prostorov. Še naprej pa so strankam za urejanje vsega v zvezi z zavarovanji in povezanimi storitvami na voljo na daljavo.Več

Zavarovalnica Triglav, d.d.

23.04.2020

Sklic redne letne skupščine Zavarovalnice Triglav

Predlog, da bilančni dobiček za leto 2019 skladno s pozivom AZN ostane nerazporejen

Uprava Zavarovalnice Triglav sklicuje 45. skupščino družbe, ki bo 2. 6. 2020 (in ne 26. 5. 2020), ob 14. uri v Ljubljani. Nov datum je izbran zaradi večje verjetnosti, da bi se skupščino lahko izvedlo tudi s fizično prisotnostjo delničarjev.Več

Zavarovalnica Triglav, d.d.

22.04.2020

Ocena vpliva pandemije na poslovanje Skupine Triglav v letu 2020

Triglav se uspešno sooča z zahtevnimi razmerami

Zaradi vpliva pandemije COVID-19 na gospodarsko aktivnost in finančne trge so se v prvem trimesečju letošnjega leta spremenile nekatere podlage, ki jih je Skupina uporabila pri pripravi načrta poslovanja za leto 2020. Zaradi velike negotovosti glede prihodnjega razvoja pandemije Skupina obvešča o oceni verjetnih učinkov pandemije na temeljne kategorije načrta glede na analizo najverjetnejših scenarijev. Skupina ocenjuje, da je njen zavarovalni in naložbeni portfelj dovolj odporen ter kapitalska pozicija ustrezna, da se lahko uspešno sooča s povečanimi tveganji, ki izhajajo iz razmer pandemije COVID-19. Skupina Triglav je v razmerah pandemije prednostno poskrbela za zdravje zaposlenih, strank, partnerjev in drugih deležnikov tudi z zagotavljanjem neprekinjenega poslovanja z vsekanalnim pristopom in izvajanjem celovite palete storitev na daljavo na podlagi digitalnih rešitev. Odzivi strank in meritve kažejo, da so stranke s storitvami Triglava zadovoljne.Več

Zavarovalnica Triglav, d.d.

16.04.2020

Triglavu Zlato pero za letno poročilo

Mednarodno združenje poslovnih komunikatorjev nagradilo Letno poročilo Skupine Triglav za leto 2018

Mednarodno združenje poslovnih komunikatorjev (IABC) je razglasilo prejemnike nagrad Zlato pero (Gold Quill) za odličnost v komuniciranju. Med prejemnike prestižnih nagrad se je znova uvrstila tudi Zavarovalnica Triglav, in sicer z Letnim poročilom Skupine Triglav za leto 2018.Več

Zavarovalnica Triglav, d.d.

03.04.2020

Pri predlogu uporabe bilančnega dobička bo družba upoštevala poziv Agencije za zavarovalni nadzor

Agencija za zavarovalni nadzor (AZN) je dne 31. 3. 2020 pozvala zavarovalnice, da naj do dne 1. oktobra 2020 ne izplačujejo dividende iz bilančnega dobička, kot tudi ne prevzemajo nepreklicne zaveze za izplačilo dividend. Glede na ta poziv bosta Uprava in Nadzorni svet Zavarovalnice Triglav predlagala redni letni Skupščini delničarjev Zavarovalnice Triglav, da bilančni dobiček, ki je po stanju na dan 31. 12. 2019 znašal 60.543.475 evrov, ostane nerazporejen. Več

Zavarovalnica Triglav, d.d.

01.04.2020

Skupina Triglav ostaja finančno stabilna in kapitalsko čvrsta

Poročili o solventnosti in finančnem položaju Skupine Triglav in njene matične družbe za leto 2019

Ob koncu leta 2019 je kapitalska ustreznost Skupine Triglav znašala 223 odstotka (leta 2018 216 odstotkov) in se tako nahajala v ciljnem razponu skladno s politiko upravljanja kapitala Skupine Triglav.Več