Domov » Medijsko središče » Objave

Novice in objave za medije

Novice in sporočila za medije, ki smo jih objavili v Skupini Triglav. Novice lahko pregledujete po kategorijah, datumu in državi objave.
RSS

Zavarovalnica Triglav, d.d.

03.04.2020

Pri predlogu uporabe bilančnega dobička bo družba upoštevala poziv Agencije za zavarovalni nadzor

Agencija za zavarovalni nadzor (AZN) je dne 31. 3. 2020 pozvala zavarovalnice, da naj do dne 1. oktobra 2020 ne izplačujejo dividende iz bilančnega dobička, kot tudi ne prevzemajo nepreklicne zaveze za izplačilo dividend. Glede na ta poziv bosta Uprava in Nadzorni svet Zavarovalnice Triglav predlagala redni letni Skupščini delničarjev Zavarovalnice Triglav, da bilančni dobiček, ki je po stanju na dan 31. 12. 2019 znašal 60.543.475 evrov, ostane nerazporejen. Več

Zavarovalnica Triglav, d.d.

01.04.2020

Skupina Triglav ostaja finančno stabilna in kapitalsko čvrsta

Poročili o solventnosti in finančnem položaju Skupine Triglav in njene matične družbe za leto 2019

Ob koncu leta 2019 je kapitalska ustreznost Skupine Triglav znašala 223 odstotka (leta 2018 216 odstotkov) in se tako nahajala v ciljnem razponu skladno s politiko upravljanja kapitala Skupine Triglav.Več

Zavarovalnica Triglav, d.d.

01.04.2020

Poziv slovenske Agencije za zavarovalni nadzor glede dividend

Zavarovalnica Triglav je delničarje in širšo javnost obvestila, da bo predlog Uprave in Nadzornega sveta zavarovalnice za uporabo bilančnega dobička za leto 2019 oblikovan tudi ob upoštevanju razmer, povezanih s pandemijo koronavirusa COVID-19 in njihovega vpliva na poslovanje in položaj Skupine Triglav.Več

Zavarovalnica Triglav, d.d.

31.03.2020

Triglav z dobrimi rezultati v 2019

Trenutno poslovanje prilagojeno zahtevnim razmeram

Nadzorni svet Zavarovalnice Triglav je na seji 30. 3. 2020 potrdil revidirano letno poročilo Skupine Triglav in matične družbe za leto 2019. Skupina, ki razpolaga z visoko bonitetno oceno »A«, v 120. letu delovanja ohranja finančno stabilnost in dobro kapitaliziranost. V lanskem letu je poslovala uspešno in dosegla 100,9 milijona evrov dobička pred obdavčitvijo (indeks 104), 10,9-odstotno dobičkonosnost kapitala ter 1.184 milijonov evrov obračunane zavarovalne premije (indeks 111). V trenutnih zahtevnih razmerah epidemije njeno poslovanje poteka neprekinjeno, izvajanje storitev pa prilagojeno posameznemu trgu. Zaradi visoke volatilnosti okolja Skupina še ne more podati zanesljive ocene vpliva trenutnih razmer na njeno poslovanje.Več

Zavarovalnica Triglav, d.d.

30.03.2020

Triglav v sodelovanje z Upravo RS za zaščito in reševanje

Štiri konkurenčne zavarovalnice združeno predale sredstva za nakup zaščitne in zdravstvene opreme

V trenutnih izrednih razmerah, ki v Sloveniji vladajo zaradi koronavirusa, so še posebej izpostavljeni vsi, ki delajo na terenu in pomagajo ljudem v stiski. Še posebej pa tisti, ki so žal že zboleli za boleznijo Covid-19. Več

Zavarovalnica Triglav, d.d.

19.03.2020

Zaključen postopek nakupa deleža v Diagnostičnem centru Bled

Družba ZTSR, d.o.o., v kateri imata družbi Zavarovalnica Triglav, d.d. in Sava Re, d.d. vsaka po 50-odstotni lastniški delež, je zaključila lani začet postopek nakupa izvajalca zdravstvenih storitev Diagnostični center Bled, d.o.o. Več

Zavarovalnica Triglav, d.d.

17.03.2020

Informacija glede hrvaške pokojninske zavarovalnice RMOD

Obveščamo, da je hrvaški regulator (HANFA) zavrnil izdajo soglasja za pridobitev večinskega deleža v hrvaški pokojninski zavarovalnici Raiffeisen Mirovinsko osiguravajuče društvo s strani Skupine Triglav. To je bil eden od odložnih pogojev za veljavnost pogodbe, ki jo je aprila 2018 sklenila družba Triglav INT, holdinška družba, d.d., s prodajalcem Raiffeisen Bank Austria, d.d., Zagreb.Več

Zavarovalnica Triglav, d.d.

16.03.2020

Izvajanje poslovanja Skupine Triglav v razmerah epidemije koronavirusa COVID-19

V Skupini Triglav skrbno spremljamo aktualne razmere na naših trgih v povezavi z epidemijo koronavirusa COVID-19. Dosledno upoštevamo priporočila in ukrepe pristojnih institucij in jim ustrezno prilagajamo izvajanje našega poslovanja. Na slovenskem trgu tako s ponedeljkom, 16. 3. 2020, prehajamo na izvajanje storitev za stranke izključno z uporabo elektronskih in telekomunikacijskih poti (npr. sklepanje zavarovanj in obravnava škod na daljavo, storitve upravljanja premoženja strank idr.), za kar imamo na voljo ustrezne rešitve. Skupina Triglav v nastalih razmerah skladno z načrtom neprekinjenega poslovanja skrbi za izvajanje delovnih procesov. Svoje aktivnosti bo v družbah Skupine Triglav tudi v bodoče prilagajala nadaljnjemu razvoju situacije na posameznem trgu.Več

Zavarovalnica Triglav, d.d.

15.03.2020

Zavarovalnica Triglav zapira vse svoje poslovalnice

V času epidemije sklepanje zavarovanj in reševanje škodnih primerov izključno na daljavo

V Zavarovalnici Triglav spremljajo aktualne razmere v povezavi z epidemijo koronavirusa (COVID-19) in se jim skrbno prilagajajo ter izvajajo (preventivne) ukrepe za nadaljnje zamejevanje širjenja okužb skladno s priporočili zdravstvene stroke in pristojnih institucij. Da bi strankam v teh zaostrenih razmerah lahko zagotovili čim bolj učinkovito podporo, so sprejeli nove izredne ukrepe, ki veljajo do nadaljnjega.Več

Zavarovalnica Triglav, d.d.

13.03.2020

Sklepanje zavarovanj in reševanje škodnih primerov v času epidemije

Zavarovalnica Triglav ima vzpostavljene rešitve za izvajanje storitev tudi na daljavo

Zavarovalnica Triglav spremlja aktualne razmere v povezavi z epidemijo koronavirusa (COVID-19) in se jim skrbno prilaga ter izvaja (preventivne) ukrepe za nadaljnje zamejevanje širjenja okužb skladno s priporočili zdravstvene stroke in pristojnih institucij. Da bi strankam v teh zaostrenih razmerah lahko zagotovila čim bolj učinkovito podporo, je sprejela izredne ukrepe, ki veljajo do nadaljnjega.Več