Domov » Medijsko središče » Objave

Novice in objave za medije

Novice in sporočila za medije, ki smo jih objavili v Skupini Triglav. Novice lahko pregledujete po kategorijah, datumu in državi objave.
RSS

Zavarovalnica Triglav, d.d.

23.11.2017

Za boljši in varnejši jutri prebivalcev Štajerske

Zavarovalnica Triglav v okviru tradicionalne preventivne akcije pomagala ptujski bolnišnici

V porodnišnici Ptuj se vsako leto rodi okoli 800 novorojenčkov. Da bi bil njihov prihod na svet čim bolj varen, je Zavarovalnica Triglav pod okriljem novoletne preventivne akcije Za boljši jutri moči za dober namen združila s Splošno bolnišnico dr. Jožeta Potrča Ptuj. Ta je finančno podporo namenila nakupu CTG aparata, ki omogoča varnejši porod oziroma celovito in zanesljivo spremljanje novorojenčka v zadnjih urah pred porodom.Več

Zavarovalnica Triglav, d.d.

21.11.2017

Za varnejši in boljši jutri prebivalcev Dolenjske

Zavarovalnica Triglav v okviru tradicionalne preventivne akcije pomaga gasilcem Temeniške in Mirnske doline

Zavarovalnica Triglav z novoletno akcijo Za boljši jutri že četrto leto podpira preventivne projekte po vsej Sloveniji. Svoje poslanstvo odgovornosti do družbe in ustvarjanja varnejše prihodnosti tako uresničuje tudi v praksi. Novomeška območna enota zavarovalnice je letos moči za dober namen združila z Gasilsko zvezo Trebnje. Ta bo finančno podporo izkoristila za nakup najnujnejše gasilske opreme, ki jo potrebuje pri intervencijah. Gasilci bodo lahko odslej še učinkovitejše in varnejše opravljali svoje humanitarno poslanstvo.Več

Zavarovalnica Triglav, d.d.

17.11.2017

Poslovanje Triglava skladno z letnim načrtom

Nerevidirano poročilo Skupine Triglav in Zavarovalnice Triglav za obdobje januar - september 2017

Skupina Triglav je letošnje devetmesečje zaključila z dobičkom pred obdavčitvijo v višini 64,5 milijona evrov. Ob upoštevanju predvidenih razmer do konca leta v zavarovalnici ocenjujejo, da bo letni načrt dosežen. Konsolidirana obračunana kosmata zavarovalna premija je znašala 777,1 milijona evrov, kar je 8 odstotkov več kot v enakem lanskem obdobju. Kosmati zneski škod pa so se povečali za 5 odstotkov na 467,4 milijona evrov kot posledica povečanja zavarovalnega portfelja in škodne pogostosti, tudi zaradi večjega števila množičnih škodnih dogodkov glede na lani. Kombinirani količnik Skupine ostaja ugoden (95,3 odstotka) in na ravni njegove povprečne ciljne vrednosti strateškega obdobja. Skupina je v zahtevnih razmerah na kapitalskih trgih s finančnimi naložbami v vrednosti 3,1 milijarde evrov upravljala uspešno in skladno s svojo relativno konzervativno naložbeno politiko.Več

Zavarovalnica Triglav, d.d.

08.11.2017

Razpis za sofinanciranje dodatne prometne signalizacije ob železniških prehodih

Sistemi COPS@rail za varnejši promet na cestnih odsekih, ki prečkajo nivojske železniške prehode

Podjetje Aktivna signalizacija Korun (A.s.K) v sodelovanju z Zavarovalnico Triglav odpira razpis za sofinanciranje postavitev sistemov COPS@rail na 12 cestnih odsekih, ki prečkajo železniško progo in so pasivno zavarovani z andrejevim križem. Ti bodo voznike še dodatno opozarjali na previdnejše prečkanje prehoda, občinam pa omogočili boljši vpogled v ravnanje voznikov na tovrstnih prehodih. Občine se za sofinanciranje postavitve sistema v višini do 5.000 EUR lahko prijavo do 22. 11. 2017.Več

Zavarovalnica Triglav, d.d.

02.11.2017

Potrditev odlične bonitetne ocene

Bonitetna agencija A.M. Best je potrdila bonitetno oceno »A« s stabilno srednjeročno napovedjo

Bonitetna agencija A.M. Best je ob rednem letnem pregledu Zavarovalnici Triglav in Pozavarovalnici Triglav Re potrdila bonitetno oceno finančne moči »A« (odlično) in bonitetno oceno kreditne sposobnosti izdajatelja »a« (odlično). Bonitetni oceni za obe družbi imata stabilno srednjeročno napoved. Več

Zavarovalnica Triglav, d.d.

27.10.2017

Vstop na trg življenjskih zavarovanj v Makedoniji

Po pokojninski zavarovalnici v BiH, nova življenjska v Makedoniji

Po letošnjem vstopu na trg pokojninskih zavarovanj v Bosni in Hercegovini, Skupina Triglav preko ustanovitve zavarovalnice Triglav Osiguruvanje Život vstopa tudi na makedonski trg življenjskih zavarovanj. Vodilna zavarovalno-finančna skupina v tem delu Evrope na makedonskem trgu deluje od leta 2007 in zaseda vodilno pozicijo na področju premoženjskih zavarovanj z 18-odsotnim tržnim deležem. Krepitev pozicije v regiji in usmerjenost v razvoj življenjskih, zdravstvenih in pokojninskih zavarovanj na trgih, kjer je prisotna, je skladna s strateškimi usmeritvami Skupine do leta 2020.Več

Zavarovalnica Triglav, d.d.

18.10.2017

Mesec požarne varnosti: poskrbimo za požarno varnost doma

Zavarovalnica Triglav in Gasilska zveza Slovenije pripravili poglobljeno zgodbo o preprečevanju požarov na domu

Med letoma 2014 in 2016 so morali gasilci zaradi požarov v stanovanjskih stavbah posredovati več kot 6.500-krat. V oktobru, mesecu požarne varnosti, ugotavljamo, da številka v teh letih narašča. Število škod se po podatkih Zavarovalnice Triglav po letih sicer ne spreminja bistveno, a skrb vzbujajoče ostaja, da je več kot tretjina slovenskih nepremičnin v lasti fizičnih oseb požarno nezavarovanih.Več

Zavarovalnica Triglav, d.d.

17.10.2017

Barbara Smolnikar nastopila funkcijo članice Uprave

Barbara Smolnikar je na podlagi sklepa Nadzornega sveta Zavarovalnice Triglav o njenem imenovanju za članico uprave družbe z dne 17. 8. 2017 z današnjim dnem nastopila funkcijo članice Uprave v Zavarovalnici Triglav za mandatno obdobje petih let.Več

Zavarovalnica Triglav, d.d.

09.10.2017

V Velikih Laščah nad prehitre voznike s prikazovalnikom hitrosti

Prikazovalnik hitrosti »Vi vozite« viša prometno varnost in zmanjšuje število (pre)hitrih voznikov

Občina Velike Lašče je v sodelovanju s podjetjem Sipronika in Zavarovalnico Triglav na cesti, ki povezuje Ljubljano s Kočevjem, v neposredni bližini šolske poti, postavila prikazovalnik hitrosti »Vi vozite« MHP50. Z njim bodo zagotovili varnejše razmere za najranljivejše udeležence v prometu: vrtčevske otroke, šolarje in druge pešce. Prikazovalnik je del projekta Skupaj umirjamo promet, v katerem 12 slovenskih občin ob sofinanciranju največje slovenske zavarovalnice že drugo leto zapored aktivno umirja v bližini šol, vrtcev in na šolskih poteh. V prvem tednu postavitve prikazovalnika se je delež prehitrih voznikov znižal za 8 odstotnih točk.Več

Zavarovalnica Triglav, d.d.

03.10.2017

V Sovodnju nad prehitre voznike s prikazovalnikom hitrosti

Prikazovalnik hitrosti »Vi vozite« viša prometno varnost in zmanjšuje število (pre)hitrih voznikov

Občina Gorenja vas - Poljane je v sodelovanju s podjetjem Sipronika in Zavarovalnico Triglav na nevarnem cestnem odseku skozi Sovodenj, v neposredni bližini podružnične osnovne šole in vrtca, postavila prikazovalnik hitrosti »Vi vozite« MHP50. Z njim bodo poti šolarjev, vrtčevskih otrok in drugih pešcev varnejše. Prikazovalnik je del vseslovenskega projekta Skupaj umirjamo promet, v katerem bo že drugo leto zapored ob sofinanciranju največje slovenske zavarovalnice 12 slovenskih občin aktivno umirjalo promet v naseljih, v bližini šol, vrtcev in na šolskih poteh. V prvem tednu po vključitvi prikazovalnika v Sovodnju se je povprečna hitrost zmanjšala za 2 km/h, delež prehitrih voznikov pa je upadel za 8 odstotnih točk.Več