Domov » Odnosi z vlagatelji

Delnica Triglava delnica leta 2017 Prve kotacije Ljubljanske borze

Ljubljanska borza je na slavnostni podelitvi v okviru prednovoletnega srečanja uprav udeležencev finančnega trga Zavarovalnici Triglav, d.d., podelila najvišjo nagrado Delnica leta Prve kotacije Ljubljanske borze.

 

Nagrade Ljubljanske borze za najbolj uspešne delnice na slovenskem trgu temeljijo na statističnih kriterijih kot so promet, rast tečaja, rast prometa in število trgovalnih dni s posamezno delnico v enoletnem obdobju.

 

Z leve: Andrej Slapar, predsednik Uprave Zavarovalnice Triglav, Aleš Ipavec, predsednik uprave LJSE in Uroš Ivanc, član Uprave Zavarovalnice Triglav

 

Poslovanje Triglava v 9 mesecih 2017 skladno z letnim načrtom

Predsednik uprave Zavarovalnice Triglav Andrej Slapar je povedal: »Naše poslovanje je bilo v devetih mesecih letošnjega leta dobičkonosno in varno, Skupina pa finančno trdna, kar nam potrjujejo tudi visoke bonitetne ocene. Na kapitalskih trgih se nadaljujejo zahtevne razmere, ob tem letos beležimo tudi povečano število množičnih škodnih dogodkov. Ob upoštevanju predvidenih razmer poslovanja do konca leta, ocenjujemo, da bo naš letni načrt dosežen. V letu 2017 nadaljujemo ali na novo izvajamo aktivnosti v smeri usmeritev naše strategije 2017- 2020. Stranke so v središču naših aktivnosti, glede na njihove potrebe in posebnosti posameznih trgov prilagajamo in razvijamo našo ponudbo in prodajne poti. Na naših trgih investiramo v dele zavarovalne dejavnosti, kjer pričakujemo najvišje stopnje rasti. Tako smo letos vstopili na trg prostovoljnega pokojninskega zavarovanja v Bosni in Hercegovini in na makedonski trg življenjskih zavarovanj.  Verjamem, da sta predanost in energija ekipe Skupine Triglav jamstvo, da bomo uspešno dosegli naše zastavljene cilje.«

 

Skupina Triglav je devet mesecev leta 2017 zaključila z dobičkom pred obdavčitvijo v višini 64,5 milijona evrov (lani 67,5 milijona evrov) in čistim dobičkom v višini 52,3 milijona evrov (lani 53,6 milijona evrov). Glede na enako obdobje lani je Skupina dosegla 8-odstotno premijsko rast (777,1 milijona evrov). Rast premije je dosežena na vseh treh segmentih zavarovalne dejavnosti. Premija premoženjskih zavarovanj se je povečala za 8 odstotkov, življenjskih zavarovanj za 3 odstotke in zdravstvenih zavarovanj za 14 odstotkov. Skupina je na vseh svojih trgih dosegla premijsko rast, na slovenskem trgu je v povprečju znašala 7 odstotkov, na trgih izven Slovenije 11 odstotkov. V letu 2017 se stanje na zavarovalnih trgih postopno izboljšuje, trgi pa ostajajo pa v razmerah agresivne cenovne konkurence.

 

Skupina je obračunala za 5 odstotkov višje kosmate zneske škod (467,4 milijona evrov), večje škodno dogajanje je posledica povečanja zavarovalnega portfelja kakor tudi večje škodne pogostnosti, tudi množičnih škodnih dogodkov. Teh je bilo v letu 2017 več kot lani, njihova skupna vrednost v prvih devetih mesecih letos je znašala 25 milijonov evrov (lani v celem letu 19 milijonov evrov). Kljub povečanju škodnega količnika ostaja kombinirani količnik Skupine ugoden, znašal je 95,3 odstotka (lani 95,0 odstotkov), in je na ravni njegove povprečne ciljne vrednosti strateškega obdobja.

 

Skupina je ob koncu septembra 2017 razpolagala s 3,1 milijarde evrov finančnih naložb. V danih razmerah nizkih obrestnih mer, zaradi katerih so bili primerjalno z lani realizirani nižji obrestni prihodki, je bilo njihovo upravljanje uspešno. Vrednostno gledano so donosi od finančnih naložb, predvsem zaradi višjih dobičkov od prodaje finančnih naložb, ostali na lanski ravni.

 

Več informacij v devetmesečnem poročilu 2017 in prezentaciji za investitorje.

 

V 2017 potrditev bonitetnih ocen »A«

Tako kot lani sta tudi v 2017 obe bonitetni agenciji, S&P Global Ratings in A.M.Best, podelili Skupini enako visoke bonitetne ocene »A«, ki imajo stabilno srednjeročno napoved. Agenciji sta ob tem poudarili konstantno dobičkonosno poslovanje zadnjih let, vodilni tržni položaj, finančno trdnost Skupine, dobro pozavarovalno zaščito in ustrezno obvladovanje tveganj. Več o bonitetnih ocenah.