Domov » Odnosi z vlagatelji » Delnice » Dividende

Dividende

 

Izplačilo dividend navadno poteka enkrat letno, skladno z odločitvijo skupščine delnicarjev. Dividende so izplačane delničarjem, ki so vpisani v delniško knjigo (na presečni dan) za izplačilo dividende.