Domov » Odnosi z vlagatelji » Obveznice

Izdane obveznice

Izdana podrejena obveznica se všteva v kapitalsko ustreznost zavarovalnice.
Oznaka obveznice ZT02
Tip obveznice podrejena
Nominalna vrednost obveznice v EUR 1.000
Velikost izdaje v EUR 30.000.000
Število izdanih obveznic ob izdaji 30.000  
Število izdanih obveznic na dan 31.12.2014 30.000
Valuta EUR
Kuponska obrestna mera fiksna 5,95 %
Plačilo kuponov letno
Datum dospetja 21.3.2020
Ročnost v letih 10 s podaljšanim prvim kuponom
Zavarovanje

družba s celotnim premoženjem

Organiziran trg Ljubljanska borza
Trgovalna koda ZT02
ISIN SI0022103038
Deli na:
Share on Google+