Domov » Odnosi z vlagatelji » Obveznice

Izdane obveznice

Zavarovalnica Triglav ima izdani dve podrejeni obveznici, obe se vštevata v kapitalsko ustreznost zavarovalnice. Prva obveznica (ISIN SI0022103038) bo zapadla leta 2020 in jo zavarovalnica nadomešča z drugo (ISIN XS1980276858), ki je bila izdana v letu 2019.


 

ISIN SI0022103038 XS1980276858
Tip obveznice podrejena Podrejena (Tier 2) izdana v skladu z regulativo Solventnost II
Nominalna vrednost obveznice v EUR 1.000 100.000
Velikost izdaje v EUR 30.000.000 50.000.000
Število izdanih obveznic ob izdaji 30.000   500  
Valuta EUR EUR
Kuponska obrestna mera fiksna 5,95 %, plačilo letno Fiksna 4,375 % letno do prvega datuma odpoklica, plačljiva letno. Kasneje variabilna vezana na 3m Euribor + 4,845% (enaka originalnemu kreditnemu pribitku + 1 odstotna točka), plačljiva četrtletno.
Datum prvega odpoklica - 22. 10. 2029
Datum dospetja 21.3.2020 22. 10. 2049
Ročnost v letih 10 30,5
Status obveznice / Zavarovanje

družba s celotnim premoženjem

družba s celotnim premoženjem

Organiziran trg Ljubljanska borza Luksemburška borza
Bonitetna ocena obveznice - BBB+(S&P)
Deli na:
Share on Google+