Domov » Odnosi z vlagatelji » Poročila in obvestila » Obvestila » 11.4.2019 - Predhodne aktivnosti v zvezi z morebitno izdajo podrejene obveznice
11.04.2019

Predhodne aktivnosti v zvezi z morebitno izdajo podrejene obveznice

ZAVAROVALNICA TRIGLAV, d.d., Ljubljana

Predhodne aktivnosti v zvezi z morebitno izdajo podrejene obveznice

Na podlagi določil Pravil Ljubljanske borze, d.d., Ljubljana in veljavne zakonodaje družba ZAVAROVALNICA TRIGLAV, d.d., Ljubljana objavlja naslednje sporočilo:

Zavarovalnica Triglav informativno obvešča, da preučuje možnost izdaje nove podrejene obveznice, s katero bi nadomestila obstoječo izdano podrejeno obveznico, ki bo zapadla leta 2020. Gre za del rednih aktivnosti upravljanja kapitala Skupine Triglav, s katerimi zavarovalnica zagotavlja optimalno kapitalsko strukturo in njegovo stroškovno učinkovitost.

Informacija ne predstavlja javne ponudbe obveznic v smislu Zakona o trgu finančnih instrumentov niti ne predstavlja nikakršne obveznosti zavarovalnice za izvedbo izdaje obveznic. O morebitni izdaji podrejene obveznice se bo odločila po preveritvi tržnih pogojev. V prilogi je priložena informacija o položaju in poslovanju Skupine v 2018.

Informacije bodo objavljene na spletnih straneh Zavarovalnice Triglav, d.d., www.triglav.eu, od 11. 4. 2019 dalje ter bodo dostopne na javnih spletnih straneh družbe še najmanj pet let.