Domov » Odnosi z vlagatelji » Poročila in obvestila » Obvestila » 18.4.2019 - Poročili o solventnosti in finančnem položaju Skupine Triglav in njene matične družbe za leto 2018
18.04.2019

Poročili o solventnosti in finančnem položaju Skupine Triglav in njene matične družbe za leto 2018

ZAVAROVALNICA TRIGLAV, d.d., Ljubljana

Poročili o solventnosti in finančnem položaju Skupine Triglav in njene matične družbe za leto 2018

Na podlagi določil Pravil Ljubljanske borze, d.d., Ljubljana in veljavne zakonodaje družba ZAVAROVALNICA TRIGLAV, d.d., Ljubljana objavlja naslednje sporočilo:

Zavarovalnica Triglav objavlja poročili o solventnosti in finančnem položaju Skupine Triglav in matične družbe za leto 2018, ki ju je pregledal pooblaščeni revizor. V njih je prikazan nabor tveganj, katerim je izpostavljena zavarovalnica na nivoju družbe in celotne skupine, podana je regulatorna ocena teh tveganj in podrobneje predstavljen celoten sistem njihovega upravljanja. Apetit po tveganjih Skupine Triglav, ki določa ciljne in skrajne vrednosti za vsako od pomembnih tveganj, opredeljuje tudi ciljni razpon dolgoročne kapitalske ustreznosti Skupine. Kapitalska ustreznost Skupine je bila v ciljnem razponu tudi ob koncu leta 2018,  kar je poleg razpolaganja z visoko bonitetno oceno A dodatna potrditev finančne stabilnosti in dobre kapitaliziranosti Skupine Triglav.

Informacije bodo objavljene na spletnih straneh Zavarovalnice Triglav, d.d., www.triglav.eu, od 18. 4. 2019  dalje ter bodo dostopne na javnih spletnih straneh družbe še najmanj pet let.

Več v SEONET objavi.