Domov » Odnosi z vlagatelji » Poročila in obvestila » Obvestila » 20.11.2019 - AM Best potrdil bonitetno oceno »A« s stabilno srednjeročno napovedjo za Triglav
20.11.2019

AM Best potrdil bonitetno oceno »A« s stabilno srednjeročno napovedjo za Triglav

ZAVAROVALNICA TRIGLAV, d.d., Ljubljana

AM Best potrdil bonitetno oceno »A« s stabilno srednjeročno napovedjo za Triglav

Na podlagi določil Pravil Ljubljanske borze, d. d., Ljubljana in veljavne zakonodaje družba ZAVAROVALNICA TRIGLAV, d. d., objavlja naslednje sporočilo:

Bonitetna agencija AM Best je Zavarovalnici Triglav in Pozavarovalnici Triglav Re ob rednem letnem pregledu ponovno potrdila bonitetno oceno finančne moči »A« (odlično) in dolgoročno bonitetno oceno kreditne sposobnosti izdajatelja »a«. Bonitetni oceni za obe družbi imata stabilno srednjeročno napoved, ki izraža pričakovanje agencije, da Triglav srednjeročno ohrani svoj zelo trden finančni položaj, dobro poslovanje in vodilni tržni položaj v Sloveniji in regiji, kjer je Skupina prisotna.

AM Best ocenjuje finančni položaj Triglava kot zelo trden, poslovanje kot trdno, vpliv profila poslovanja na bonitetno oceno kot nevtralen in vpliv večinskega lastništva kot nevtralen. Ob tem izpostavlja, da je sistem upravljanja tveganj Skupine Triglav razvit in ustrezen glede na njen profil tveganj in kompleksnost ter obseg poslovanja.

Ocena zelo trdnega finančnega položaja temelji na tveganjem prilagojeni kapitaliziranosti Skupine Triglav, ki je na najmočnejši ravni. Po mnenju agencije Skupina preudarno upravlja z rezervacijami in ima dobro stopnjo finančne prožnosti z dostopom do delniških in obvezniških trgov, kar se je pokazalo tudi pri letošnji izdaji podrejene obveznice.   

Agencija navaja, da dobri poslovni rezultati Skupine Triglav zadnjih let izvirajo iz odličnega zavarovalno-tehničnega izida iz premoženjskih zavarovanj na domačem trgu in zdravih donosov iz njenih naložb. Meni, da na poslovanje še vedno vplivajo razmere nizkih obrestnih mer, stanje v segmentu življenjskih zavarovanj in močno konkurenčne, zahtevne tržne razmere v regiji, kjer je skupina prisotna. Agencija poudarja prednosti vodilnega položaja Skupine Triglav na slovenskem trgu in v regiji. Navaja, da Triglav razpolaga z dobro diverzificirano strukturo poslovanja, in sicer tako s produktnega kot tudi geografskega vidika. Ob tem navaja, da Triglav na trgih izven Slovenije izboljšuje poslovanje na podlagi povečevanja njegovega obsega in aktivnega iskanja dodatnih prodajnih kanalov, ki so stroškovno učinkovitejši.

Bonitetna agencija AM Best je ob potrditvi visoke bonitetne ocene za hčerinsko družbo Pozavarovalnico Triglav Re poudarila njeno strateško pomembno vlogo kot pozavarovatelja vseh družb Skupine Triglav.

Informacije bodo objavljene na spletnih straneh Zavarovalnice Triglav, d.d., www.triglav.eu, od 20. 11. 2019 dalje ter bodo dostopne na javnih spletnih straneh družbe še najmanj pet let.

Več v SEONET objavi.