Domov » Odnosi z vlagatelji » Poročila in obvestila » Obvestila » 19.12.2019 - ALTA Skladi pripojeni Triglav Skladom
19.12.2019

ALTA Skladi pripojeni Triglav Skladom

ZAVAROVALNICA TRIGLAV, d.d., Ljubljana

ALTA Skladi pripojeni Triglav Skladom

Na podlagi določil Pravil Ljubljanske borze, d.d., Ljubljana in veljavne zakonodaje družba ZAVAROVALNICA TRIGLAV, d.d., Ljubljana objavlja naslednje sporočilo:

Skupina Triglav že četrt stoletja aktivno razvija in izvaja dejavnost upravljanja premoženja strank, ki tvori drugi strateški steber njenega poslovanja. Obseg upravljanih sredstev povečuje organsko, v letošnjem letu pa tudi preko uspešno izvedenega prevzema družbe za upravljanje ALTA Skladi s strani družbe Triglav Skladi. Dne 19. 12. 2019 je bil izveden vpis pripojitve v sodni register.

Triglav Skladi so s prevzemom povečali obseg sredstev v upravljanju v vzajemnih skladih za 40 odstotkov na 1,0 milijarde evrov. S 34,1-odstotnim tržnim deležem na dan 30. 11. 2019 zasedajo vodilno mesto med slovenskimi upravljalci vzajemnih skladov. Celoten obseg sredstev, ki so jim jih stranke zaupale v upravljanje v vzajemnih skladih in preko individualnega upravljanja premoženja, pa znaša 1,1 milijarde evrov.

Združena ekipa izkušenih upravljalcev in analitikov družbe Triglav Skladi ponuja svojim preko 110 tisoč strankam kakovostne in celovite naložbene storitve, prilagojene njihovim željam in potrebam, hkrati pa jih smiselno nadgrajuje z inovativnimi rešitvami. Obseg sredstev v upravljanju omogoča Triglav Skladom oziroma Skupini Triglav izvajanje razvojno naravnanih aktivnosti na področju storitev upravljanja premoženja, trženja in prodaje ter nudi dobre temelje za nadaljnje uspešno poslovanje te dejavnosti. Prisotnost Triglava kot upravljalca vzajemnih skladov na hrvaškem trgu pa predstavlja podlago za nadaljnjo širitev ponudbe upravljanja premoženja v jugovzhodni Evropi, ki se počasi razvija tako z zakonodajnim okvirjem kot potrebami trga.

Informacije bodo objavljene na spletnih straneh Zavarovalnice Triglav, d.d., www.triglav.eu, od 19. 12. 2019 dalje ter bodo dostopne na javnih spletnih straneh družbe še najmanj pet let.

Več v SEONET objavi.