Domov » Odnosi z vlagatelji » Poročila in obvestila » Obvestila » 19.03.2020 - Zaključen postopek nakupa deleža v Diagnostičnem centru Bled
19.03.2020

Zaključen postopek nakupa deleža v Diagnostičnem centru Bled

Na podlagi določil Pravil Ljubljanske borze, d.d., Ljubljana in veljavne zakonodaje družba ZAVAROVALNICA TRIGLAV, d.d., Ljubljana objavlja naslednje sporočilo:

 

Družba ZTSR, d.o.o., v kateri imata družbi Zavarovalnica Triglav, d.d. in Sava Re, d.d. vsaka po 50-odstotni lastniški delež, je zaključila lani začet postopek nakupa izvajalca zdravstvenih storitev Diagnostični center Bled, d.o.o.

Z vidika Skupine Triglav naložba predstavlja del rednih aktivnosti upravljanja njenega obsežnega naložbenega portfelja in na njegovo sestavo nima pomembnejšega vpliva. Skupina izvaja relativno konzervativno naložbeno politiko. V teh okvirih aktivno prilagaja deleže posameznih vrst naložb, pri tem pa upošteva razmere in ponujene priložnosti kot so lahko naložbe na trgu zasebnih ponudnikov zdravstvenih storitev.

 

 

Informacije bodo objavljene na spletnih straneh Zavarovalnice Triglav, d.d., www.triglav.eu, od 19. 3. 2020 dalje ter bodo dostopne na javnih spletnih straneh družbe še najmanj pet let.

Uprava Zavarovalnice Triglav, d.d.,

 

Več v SEONET objavi.