Domov » Medijsko središče » Objave » 21.09.2018-Skupina Triglav kupuje slovensko druzbo za upravljanje ALTA Skladi

Skupina Triglav kupuje slovensko družbo za upravljanje ALTA Skladi

Skupina Triglav krepi položaj med slovenskimi upravljalci premoženja

Triglav Skladi, družba Skupine Triglav, je s prodajalcem ALTA Skupina dne 21. 9. 2018 podpisala pogodbo o nakupu 100-odstotnega deleža družbe ALTA Skladi, družbe za upravljanje. Pogodba je sklenjena pod odložnimi pogoji, med drugim tudi pridobitve soglasja s strani regulatorjev. Višina kupnine brez prilagoditve za neto dolg znaša 21,7 milijonov evrov, pri čemer je del kupnine pogojen z bodočimi vplačili v sklade prevzete družbe. Nakup je skladen s strateško usmeritvijo Skupine Triglav, da v strateškem obdobju do 2020 nadaljuje s krepitvijo dejavnosti upravljanja premoženja, ki je poleg zavarovalništva drugi ključni steber poslovanja vodilne zavarovalno-finančne skupine v Sloveniji in regiji Adria. Povezovanje obeh družb za upravljanje v okviru Skupine Triglav predstavlja za njihove stranke čvrsto jamstvo, da jim bodo tudi v prihodnje na voljo najkakovostnejše storitve plemenitenja njihovega premoženja.

Družba ALTA Skladi je s skoraj 10-odstotnim tržnim deležem peta največja družba za upravljanje na slovenskem trgu vzajemnih skladov. V skupno 22-ih vzajemnih skladih upravlja več kot 270 milijonov evrov premoženja svojih strank. Triglav ima na slovenskem trgu vzajemnih skladov dolgo tradicijo in bogate izkušnje. S svojo družbo Triglav Skladi je prisoten na slovenskem trgu že od leta 1994, kjer trenutno s 26-odstotnim tržnim deležem zaseda drugo mesto. V svojih 17-ih vzajemnih skladih in individualnih portfeljih uspešno plemeniti več kot 750 milijonov evrov premoženja svojih strank, katerim ponuja pester nabor naložbenih možnosti in oblik varčevanja.

 

Nakup družbe ALTA Skladi je pomemben korak Skupine Triglav pri razvoju njene dejavnosti upravljanja premoženja. Skupina Triglav na ta način povečuje obseg sredstev v upravljanju in pridobiva dodaten krog strank, katerim lahko ponudi svoje kakovostne in celovite storitve ter produkte. Predvideni sinergijski učinki povezovanja obeh upravljalcev v okviru Skupine so trdna podlaga za nadaljnji uspešni razvoj te dejavnosti Skupine Triglav.

 

Deli na:
Share on Google+