Domov » Medijsko središče » Objave » 26.04.2019 - Izvolitev predstavnikov delavcev v Nadzorni svet zavarovalnice

Izvolitev predstavnikov delavcev v Nadzorni svet zavarovalnice

Svet delavcev Zavarovalnice Triglav, d.d., je na svoji seji dne 25. 4. 2019 izvedel volitve članov Nadzornega sveta Zavarovalnice Triglav, d.d., predstavnikov delavcev zaradi izteka mandata obstoječim članom, predstavnikom delavcev.

V Nadzorni svet zavarovalnice sta bila izvoljena Peter Celar in Branko Gorjan. Predstavnika delavcev sta v Nadzorni svet Zavarovalnice Triglav, d.d., imenovana za mandatno obdobje štirih let, ki prične teči z 1. 6. 2019.

Deli na:
Share on Google+