Domov » Odnosi z vlagatelji

DELNICA

--
00
00.00.0000

Skupina Triglav v letu 2017 (nerevidirani podatki): Dobiček nad načrtovanim, na poslovanje vplivale višje škode, leto v znamenju razvojnih strateških aktivnosti

  • Dosežen dobiček pred obdavčitvijo Skupine Triglav je nad načrtovanim, po nerevidiranih podatkih znaša 84,4 milijona evrov. 
  • Skupina Triglav je neugodno škodno dogajanje zaradi naravnih katastrof uspešno nadoknadila z visoko premijsko rastjo in  dobrim nadzorom nad stroški. Naložbeni donosi so znižani, a manj kot je bilo pričakovano. 
  • Skupina je v letu 2017 ponovno prejela visoke bonitetne ocene »A« in okrepila vodilni položaj v regiji.
  • Leto 2017 je prvo leto izvajanja začrtanih strateških razvojnih aktivnosti. 

 

Predsednik Uprave Zavarovalnice Triglav Andrej Slapar: »V letu 2017 smo dosegli dobre rezultate, naš poslovni izid je nad načrtovanim. Visoka premijska rast, dober nadzor nad stroški ter manjše znižanje naložbenih donosov od pričakovanega so pozitivno vplivali na naše poslovanje v sicer škodno zelo intenzivnem letu. Ob tem smo ohranili vodilni tržni položaj v regiji in finančno stabilnost, kar nam potrjujejo tudi prejete visoke bonitetne ocene »A« s stabilno srednjeročno napovedjo.«

 

Več informacij v objavi Nerevidirani rezultati Skupine Triglav v 2017 in Predstavitvi za investitorje.

 

Načrt poslovanja Skupine Triglav za leto 2018

 

Andrej Slapar, predsednik uprave Zavarovalnice Triglav, je povedal: »Za leto 2018 smo si zastavili ambiciozne cilje, načrtujemo višjo premijo in višji dobiček pred obdavčitvijo glede na načrte za 2017. Leto 2018 vidimo kot pomemben korak v smeri naše vizije, da dinamično razvijamo nove načine poslovanja, ki so temelj našega odgovornega dolgoročnega razvoja, ter hkrati poslujemo dobičkonosno in varno.”

 

Več informacij v Načrtu Skupine Triglav za 2018.

 

Delnica Triglava delnica leta 2017 Prve kotacije Ljubljanske borze

 

Ljubljanska borza je na slavnostni podelitvi v okviru prednovoletnega srečanja uprav udeležencev finančnega trga Zavarovalnici Triglav, d.d., podelila najvišjo nagrado Delnica leta Prve kotacije Ljubljanske borze. 

 

Nagrade Ljubljanske borze za najbolj uspešne delnice na slovenskem trgu temeljijo na statističnih kriterijih kot so promet, rast tečaja, rast prometa in število trgovalnih dni s posamezno delnico v enoletnem obdobju.

 

 

Fotografije z dogodka