Domov » Odnosi z vlagatelji

Poslovanje v 2016 uspešno, predlog dividende 2,50 evrov

Andrej Slapar, predsednik uprave Zavarovalnice Triglav, je povedal: »S poslovanjem v letu 2016 smo zadovoljni, rezultati celo presegajo naše načrte, z letom 2017 pa že vstopamo v novo štiriletno strateško obdobje. Uprava in Nadzorni svet zavarovalnice letošnji skupščini predlagata delitev bilančnega dobička Skupine in izplačilo dividende za leto 2016 skladno z dividendno politiko zavarovalnice. Pri tem so upoštevani tudi vidiki obstoječe in pričakovane kapitalske ustreznosti Skupine ter v okviru lastne ocene tveganj predvidena poraba kapitala in njegovi viri v srednjeročnem obdobju.  V primeru sprejema dividende v predlagani višini bo delnica Zavarovalnice Triglav ostala ena od dividendno najdonosnejših v slovenskem prostoru in tudi globalnem zavarovalnem sektorju.«

 

Za podrobnosti poslovanja Skupine Triglav v letu 2016 preberete Letno poročilo za 2016 in publikacijo za vlagatelje.

 

42. skupščina Zavarovalnice Triglav (več informacij v zavihku in objavi Ljubljanske borze):

  • Datum skupščine: torek, 30. 5. 2017, ob 14.00 uri.
  • Višina predlagane dividende: 2,50 EUR bruto na delnico.
  • Presečni dan v delniški knjigi za upravičenost do dividende: četrtek, 15. 6. 2017.
  • Prvi trgovalni dan brez upravičenja do dividende: sreda, 14. 6. 2017.
  • Datum izplačila dividend: petek, 16. 6. 2017.
  • Pravica do udeležbe na skupščini in glasovalna pravica: vpis v delniški knjigi konec dne 26. 5. 2017, in pisna prijava družbi z izpolnjeno prijavnico najpozneje do konca dne 26. 5. 2017.

 

Strategija 2017 - 2020: Skupina Triglav je za naslednje štiriletno obdobje začrtala svojo pot v smeri sodobne, inovativne in dinamične zavarovalno-finančne skupine, ki ostaja čvrsto na vodilnem mestu v Sloveniji in širše v regiji. Glavni poudarek njene nove strategije je strankam prilagojeno poslovanje v smeri digitalizacije, vsekanalnega pristopa in asistenčnih storitev. Skupina ohranja zavarovalništvo in upravljanje premoženja kot dva stebra poslovanja, in slednjega bo dodatno krepila. Ohranja svojo prisotnost na obstoječih trgih regije in namerava vanje še naprej odgovorno in aktivno vlagati.

 

 

Skupini Triglav Zlata plaketa za odnose z investitorji v letu 2016 v regiji Adrija

V izboru za družbo z najboljšimi odnosi z investitorji (IR) je sodelovalo 25 podjetij, udeležencev 6. Regionalne investicijske konference v organizaciji Beograjske borze in investicijske banke WOOD & Company. Analizo so izvedli s pomočjo 35 meril odprtosti družb do investicijske javnosti. Komisija Beograjske borze, ki so jo sestavljali štirje analitiki in univerzitetni profesor, je analizirala zbrane rezultate in odločila, da Zlato plaketo za najboljše odnose z investitorji v letu 2016 prejme Skupina Triglav. Več …