Domov » Odnosi z vlagatelji

DELNICA

--
00
00.00.0000

Devetmesečni rezultati Skupine Triglav

Skupina Triglav je v prvih devetih mesecih leta v zahtevnih razmerah poslovala uspešno in zaključila   obdobje s čistim dobičkom v višini 54milijonov evrov (matična družba 48 milijonov evrov), poslovni izid pred obdavčitvijo je znašal 68 milijonov evrov (v matični družbi 60 milijonov evrov).

 

Skupina je v prvih devetih mesecih leta obračunala 721 milijonov evrov konsolidirane kosmate zavarovalne in sozavarovalne premije, kar je 2 milijona evrov več  kot v enakem obdobju lani (oziroma dva odstotka več, če se pri primerjavi upošteva lanska prodaja češke zavarovalnice). V Sloveniji je Skupina Triglav skupaj zbrala 0,3 odstotke več premije kot lani v enakem obdobju, kar je na nivoju rasti celotnega slovenskega zavarovalnega trga. Na trgih izven Slovenije je bila povprečna premijska rast Skupine Triglav v prvih devetih mesecih letos glede na lansko enako obdobje 9-odstotna.

 

Predsednik uprave Zavarovalnice Triglav Andrej Slapar je povedal: »Zadovoljni smo z letošnjim  poslovanjem, in sicer tako z doseženo dobičkonosnostjo kot ohranjeno finančno čvrstostjo Skupine Triglav. Smo slovenska družba z najvišjimi bonitetnimi ocenami v državi, saj sta nam letos obe bonitetni agenciji - S&P Global Ratings in A.M. Best - zvišali oceni iz »A-« na »A«, oceni pa imata stabilno srednjeročno napoved. Naša strateška usmeritev, da dajemo poudarek zavarovalni dejavnosti Skupine, kaže dobre rezultate. Poslovanje tako na slovenskem zavarovalnem trgu kot na trgih izven Slovenije, kjer vidimo priložnosti za rast premije, je bilo uspešno in skladno s pričakovanji. Donosi od finančnih naložb so v okolju zgodovinsko nizkih obrestnih mer letos nižji, kar je skladno z našimi pričakovanji. Upoštevaje  pričakovane razmere poslovanja do konca leta ocenjujemo, da bo letni dobiček pred obdavčitvijo Skupine Triglav dosežen v načrtovanem razponu.»

 

 

Skupini Triglav Zlata plaketa za odnose z investitorji v letu 2016 v regiji Adrija

V izboru za družbo z najboljšimi odnosi z investitorji (IR) je sodelovalo 25 podjetij, udeležencev 6. Regionalne investicijske konference v organizaciji Beograjske borze in investicijske banke WOOD & Company. Analizo so izvedli s pomočjo 35 meril odprtosti družb do investicijske javnosti. Komisija Beograjske borze, ki so jo sestavljali štirje analitiki in univerzitetni profesor, je analizirala zbrane rezultate in odločila, da Zlato plaketo za najboljše odnose z investitorji v letu 2016 prejme Skupina Triglav. Več …