Domov » Odnosi z vlagatelji

DELNICA

--
00
00.00.0000

S&P izboljšala bonitetno oceno Skupine Triglav z »A-» na »A«, srednjeročna napoved je stabilna

Bonitetna agencija S&P Global Ratings (v nadaljevanju S&PGR) je 1. julija 2016 Skupini Triglav - in s tem njeni matični družbi Zavarovalnici Triglav, d.d., in hčerinski družbi Pozavarovalnici Triglav Re, d.d. - dvignila  dolgoročno kreditno bonitetno oceno in bonitetno oceno finančne moči z »A-« na »A«. Bonitetni oceni imata stabilno srednjeročno napoved.

 

Bonitetna agencija je izboljšala oceno poslovnega profila tveganj Skupine Triglav in ga ocenila kot trdnega, pri čemer je upoštevala predvsem izboljšane pogoje na slovenskem zavarovalnem trgu, ki so rezultat nižjega deželnega tveganja. Naložbeni portfelj Skupine, predvsem pa njegova razpršenost, je bila podlaga za spremembo ocene profila finančnih tveganj Skupine, ki je kot zelo trden sedaj ocenjen višje. S&PGR je v svojem poročilu tudi poudarila, da ima Skupina pri svojem poslovanju zagotovljeno ustrezno pozavarovalno zaščito.

 

Bonitetna ocena »A« je izključno ocena samostojnega profila kreditnih tveganj Skupine in ne vsebuje kakršnih koli zvišanj, ki bi bile posledica povezanosti Skupine z državo. Hkrati S&PGR izpostavlja, da je Skupina uspešno prestala hipotetični stres test izpostavljenosti na deželno tveganje. To pomeni, da bi v primeru uresničitve tega tveganja lahko bonitetna ocena Skupine Triglav bila tudi višja od bonitetne ocene Republike Slovenije.

  

Stabilna srednjeročna napoved bonitetne ocene odraža pričakovanja S&PGR, da bo Skupina Triglav še naprej uspešno izvajala začrtano strategijo ter ohranjala zelo visoko raven kapitalske ustreznosti in  dobičkonosnosti v naslednjih dveh letih.