Domov » Odnosi z vlagatelji

DELNICA

--
00
00.00.0000

Medletno poročilo

Prenesi PDF (2,25 MB)

Predstavitev Skupine Triglav za vlagatelje

Prenesi PDF (0,01 MB)

Srečanje z analitiki glede Skupine Triglav in Solventnosti II v letu 2017

Zavarovalnica Triglav je dne 21. 6. 2018 v poslovno-digitalnem centru Triglav LAB organizirala srečanje z analitiki na temo Skupina Triglav in Solventnost II v letu 2017. Podrobnejše informacije so razvidne v priloženi prezentaciji.
 

     

 

Fotografije
 

 

Potrjena dividenda 2,50 evrov bruto na delnico

Na letošnji 43. Skupščini delničarjev Zavarovalnice Triglav, d.d., so delničarji sprejeli predlagani sklep glede uporabe bilančnega dobička za leto 2017. Za dividende se nameni del bilančnega dobička v višini 56.837.870,00 EUR oziroma 2,50 evrov bruto na delnico. Delničarji so se seznanili z letnim poročilom Skupine Triglav in Zavarovalnice Triglav za leto 2017 ter upravi in nadzornemu svetu Zavarovalnice Triglav, d.d., podelili razrešnico za poslovno leto 2017. Več informacij v zavihku  in objavi Ljubljanske borze

 

V prvem trimesečju 2018 dobičkonosno poslovanje in premijska rast na vseh trgih Skupine

Predsednik Uprave Zavarovalnice Triglav Andrej Slapar: »Z rezultati prvega trimesečja smo zadovoljni in upoštevaje predvidene razmere poslovanja do konca leta ocenjujemo, da bo letni dobiček pred obdavčitvijo Skupine Triglav dosežen v načrtovanem razponu. Opažamo, da je rast obsega poslovanja na zavarovalnih trgih regije še naprej pozitivna, hkrati moramo pri aktivnostih ustrezno upoštevati visoko raven konkurence, ki je na njih prisotna. Skladno s strategijo razvijamo in prilagajamo našo ponudbo potrebam naših strank in posebnostim posameznih trgov. Ob tem z ekipo preko 5.000 sodelavk in sodelavcev dodatno krepimo naše obstoječe močne konkurenčne prednosti in izvajamo intenzivne prodajne aktivnosti.«

 

Dobiček pred obdavčitvijo Skupine je znašal 27,5 milijona evrov, kar je 8 odstotkov več kot lani v enakem obdobju, dosežen čisti dobiček v višini 23,3 milijona evrov pa je primerjalno gledano 5 odstotkov višji. Triglav je obračunal 4 odstotke več konsolidirane kosmate premije, skupaj 293 milijonov evrov, premijska rast je bila dosežena na vseh trgih Skupine. Na poslovanje v prvih treh mesecih leta niso vplivali množični škodni dogodki, donosi od finančnih naložb pa so bili pričakovano nižji od lanskih v istem obdobju. Skupina Triglav, vodilna zavarovalno-finančna Skupina v regiji Adria, v letu 2018 nadaljuje z izvajanjem svojih strateških usmeritev. V smeri strategije razvoja in rasti po lanskem vstopu na trg prostovoljnega pokojninskega zavarovanja v Bosni in Hercegovini in na makedonski trg življenjskih zavarovanj, letos z nakupom večinskega deleža pokojninske zavarovalnice vstopa na trg pokojninskih zavarovanj na Hrvaškem.

 

Načrt poslovanja Skupine Triglav za leto 2018

Skupina načrtuje dobiček pred obdavčitvijo med 80 in 90 milijoni evrov, konsolidirano kosmato zavarovalno premijo več kot 1 milijardo evrov in kombinirani količnik na ugodni ravni okoli 95 odstotkov. Poslovanje Skupine v letu 2018 bo predvidoma potekalo v izboljšanih makroekonomskih razmerah v regiji, hkrati pa je pričakovati povečano konkurenčnost zavarovalnih trgov in nadaljevanje znižanja donosov od naložb zaradi nizkih obrestnih mer. Skupina bo še naprej dosledno izvajala svojo strategijo 2017 – 2020 v smeri svoje vizije, da dinamično razvija nove načine poslovanja, ki so temelj odgovornega dolgoročnega razvoja Skupine, ter hkrati posluje dobičkonosno in varno.

 

 Več informacij v Načrtu Skupine Triglav za 2018.