Domov » Odnosi z vlagatelji

DELNICA

--
00
00.00.0000

Strategija Skupine Triglav 2017- 2020 in plan 2017

Skupina Triglav je skozi vizijo, vrednote in strateške cilje začrtala svojo pot v smeri sodobne, inovativne in dinamične zavarovalno-finančne skupine, ki ostaja čvrsto na vodilnem mestu v Sloveniji in širše v regiji.

 

Vizija Skupine Triglav za leto 2020 je: Dinamično razvijamo nove načine poslovanja, ki so temelj našega odgovornega dolgoročnega razvoja, ter hkrati poslujemo dobičkonosno in varno. Naše poslanstvo je, da USTVARJAMO VARNEJŠO PRIHODNOST. Ustvarjamo jo za naše deležnike, naš razvoj je odgovoren in trajnostno naravnan.  Naš temelj je ekipa preko pet tisoč zaposlenih, ki s svojo zavzetostjo, strokovnostjo in predanostjo uresničuje naše poslanstvo. Povezujejo jih skupne vrednote, ki so del kulture Skupine Triglav: varnost, odgovornost, strokovnost, enostavnost in sodobnost.

 

Glavni strateški dejavnosti Skupine sta zavarovalništvo in upravljanje premoženja. Ob izteku strateškega obdobja bomo na obstoječih trgih v regiji jugovzhodne Evrope vodilni ponudnik inovativnih in celovitih zavarovalno – storitvenih produktov ter upravljanja premoženja. Naše finančno stabilno poslovanje bo donosno in usmerjeno v povečevanje vrednosti Skupine Triglav. V osnovni zavarovalni dejavnosti bo naše poslovanje dolgoročno dobičkonosno, povprečni ciljni kombinirani količnik premoženjskih zavarovanj bo znašal okoli 95%. V letu 2020 bo dobičkonosnost kapitala (ROE) Skupine presegala 10 odstotkov. Učinkovito in celovito bomo obvladovali tveganja, zagotavljali stroškovno učinkovitost, finančno stabilnost in kapitalsko ustreznost Skupine. Ohranili bomo pridobljene bonitetne ocene v območju A. Kriteriji dividendne politike in smernice na področju upravljanja s kapitalom Skupine Triglav ostajajo nespremenjeni.

 

Skupina ostaja prisotna v šestih državah jugovzhodne Evrope, kjer se bomo razvijali organsko, v primeru ustreznih priložnosti pa ne izključujemo morebitnih prevzemov. Razvijali bomo digitalne modele poslovanja, ki nam bodo omogočali vstop v trge izven obstoječe regije. Skupina bo vzpostavljala strateška partnerstva s podjetji, katerih dejavnosti dopolnjujejo poslovni model Skupine Triglav.

 

Poslovni načrt Skupine Triglav za leto 2017: V letu 2017 Skupina načrtuje nadaljevanje finančno čvrstega in dobičkonosnega poslovanja. Dobiček pred obdavčitvijo Skupine je načrtovan v višini med 70 in 80 milijoni evrov, obračunana konsolidirana kosmata zavarovalna premija okoli 930 milijonov evrov (za 2016 je načrt okoli 900 milijonov evrov), kombinirani količnik Skupine Triglav pa v višini okoli 95 odstotkov.

 

Andrej Slapar, predsednik uprave Zavarovalnice Triglav, je povedal: »V naslednje strateško obdobje vstopamo ambiciozno in z jasnimi cilji. Vidimo se kot sodobna digitalna zavarovalno-finančna skupina z vodilnim mestom v regiji, ki jo v očeh strank odlikujejo številne konkurenčne prednosti. Te bomo dodatno krepili. Ob tem želimo, da naše poslovanje ostane finančno stabilno in dobičkonosno, naš razvoj pa je trajnostno naravnan in s tem odgovoren do naših lastnikov, zaposlenih, lokalnih skupnosti in širše do okolja. V letu 2017 bomo že aktivno izvajali projekte v smeri naših strateških usmeritev in ciljev.«   

 

 

Skupini Triglav Zlata plaketa za odnose z investitorji v letu 2016 v regiji Adrija

V izboru za družbo z najboljšimi odnosi z investitorji (IR) je sodelovalo 25 podjetij, udeležencev 6. Regionalne investicijske konference v organizaciji Beograjske borze in investicijske banke WOOD & Company. Analizo so izvedli s pomočjo 35 meril odprtosti družb do investicijske javnosti. Komisija Beograjske borze, ki so jo sestavljali štirje analitiki in univerzitetni profesor, je analizirala zbrane rezultate in odločila, da Zlato plaketo za najboljše odnose z investitorji v letu 2016 prejme Skupina Triglav. Več …