Domov » Odnosi z vlagatelji

DELNICA

--
00
00.00.0000

Predstavitev Skupine Triglav za vlagatelje

Prenesi PDF (0,02 MB)

Načrt poslovanja za leto 2020

Skupina Triglav bo v 2020 nadaljevala z izvajanjem usmeritev svoje poslovne strategije. Ob predvidenih razmerah poslovanja v prihodnjem letu načrtuje:

  • konsolidirano obračunano kosmato zavarovalno premijo na okoli 1,2 milijarde  evrov (načrt za 2019: okoli 1,1 milijarde evrov)
  • dobiček pred obdavčitvijo med 95 in 105 milijoni evrov (načrt za 2019: med 90 in 100 milijoni evrov),
  • kombinirani količnik pa je načrtovan pod 95 odstotki, kar je v spodnjem delu območja njegove povprečne ciljne strateške vrednosti, ki je okrog 95 odstotkov.

Pri razvojnih aktivnostih bo Triglav usmerjen v svojo vizijo, da z osredotočenostjo na stranko dinamično razvija nove načine poslovanja, ki so temelj odgovornega dolgoročnega razvoja skupine, ter hkrati posluje dobičkonosno in varno.
 

Andrej Slapar, predsednik uprave Zavarovalnice Triglav, je povedal: »Ocenjujemo, da bodo prihodnje leto zavarovalni trgi v regiji še naprej rastli, pričakujemo pa, da bodo razmere zaradi rahlega poslabševanja izgledov gospodarske rasti nekoliko bolj zahtevne. Pričakujemo tudi, da se bodo nadaljevale razmere zgodovinsko nizkih obrestnih mer. Navedeno smo pri naših načrtih ustrezno upoštevali, kakor tudi doslednost izvajanja naših načrtovanih razvojnih aktivnosti v letu 2020. Na teh podlagah načrtujemo višji dobiček pred obdavčitvijo glede na načrt za 2019 in večji obseg premije, ki jo uspešno krepimo zadnjih pet let. Naša skrb ostaja ohranitev finančne čvrstosti Skupine Triglav in ustrezno upravljanje tveganj, saj je naše varno in hkrati dobičkonosno poslovanje ključnega pomena za naše stranke, delničarje, zaposlene in druge deležnike. V leto 2020 vstopamo preudarno, a z energijo in odločeni, da dosežemo začrtano. Verjamem, da bo naša ekipa preko 5 tisoč zaposlenih pri tem uspešna.”
 

Več informacij v Načrtu poslovanja za 2020 in Strategiji 2019 - 2022.
 

Skupina Triglav tudi v 2019 z visokimi bonitetnimi ocenami »A«


V 2019 sta obe bonitetni agenciji - S&P in AM Best - Skupini Triglav ponovno potrdili visoke bonitetne ocene “A”, ki imajo stabilno srednjeročno napoved.

 

Po navedbah S&P je ponovna podelitev visoke ocene odraz vodilnega položaja Triglava na zavarovalnem trgu in na trgu upravljanja premoženja v Sloveniji ter položaja in njegove krepitve na trgih regije. Hkrati agencija poudarja stabilno in dobro poslovanje Skupine, ustrezen profil tveganja in trdno kapitalsko ustreznost. AM Best navaja, da zelo trden finančni položaj Skupine Triglav temelji na njeni tveganjem prilagojeni kapitaliziranosti Skupine Triglav, ki je na najmočnejši ravni. Skupina preudarno upravlja z rezervacijami in ima dobro stopnjo finančne prožnosti z dostopom do delniških in obvezniških trgov, kar se je pokazalo tudi pri letošnji izdaji podrejene obveznice.  Agencija navaja, da dobri poslovni rezultati Skupine Triglav zadnjih let izvirajo iz odličnega zavarovalno-tehničnega izida iz premoženjskih zavarovanj na domačem trgu in zdravih donosov iz njenih naložb. Meni, da na poslovanje še vedno vplivajo razmere nizkih obrestnih mer, stanje v segmentu življenjskih zavarovanj in močno konkurenčne, zahtevne tržne razmere v regiji, kjer je skupina prisotna. Agencija poudarja prednosti vodilnega položaja Skupine Triglav na slovenskem trgu in v regiji. Navaja, da Triglav razpolaga z dobro diverzificirano strukturo poslovanja, in sicer tako s produktnega kot tudi geografskega vidika. Ob tem navaja, da Triglav na trgih izven Slovenije izboljšuje poslovanje na podlagi povečevanja njegovega obsega in aktivnega iskanja dodatnih prodajnih kanalov, ki so stroškovno učinkovitejši. Več v zavihku Bonitetna ocena.

 

Ob devetmesečju potrjena napoved načrtovanega letnega dobička

Skupina Triglav je v prvih devetih mesecih leta ustvarila 72,0 milijona evrov konsolidiranega dobička pred obdavčitvijo, kar je 3 odstotke več kot v enakem obdobju lani. Predsednik Uprave Zavarovalnice Triglav Andrej Slapar je povedal: »S poslovanjem in doseženimi rezultati v prvih devetih mesecih leta smo zadovoljni. Poslujemo v zelo zahtevnih razmerah na finančnih trgih, vendar nam disciplinirano prevzemanje tveganj in rast obsega poslovanja omogočata, da uspešno dosegamo začrtane cilje. Ob upoštevanju predvidenih razmer do konca leta potrjujemo našo napoved načrtovanega letnega dobička.« 

 

Več informacij  je na voljo v devetmesečnem poročilu 2019 in Prezentaciji za vlagatelje.
 

Vzdrževalec likvidnosti za delnico ZVTG

Zavarovalnica Triglav je sklenila z borznim članom Intercapital Securities pogodbo za opravljanje storitve vzdrževanja likvidnosti za delnico Zavarovalnice Triglav. Začetek vzdrževanja je dne 1. 2. 2019.  Predsednik uprave Zavarovalnice Triglav, Andrej Slapar, je povedal: »V Triglavu sistematično izvajamo niz aktivnosti s področja odnosov z investitorji s ciljem nadaljnjega povečevanja likvidnosti naše delnice in ustvarjanja vrednosti za naše delničarje. Tem prizadevanjem sedaj dodajamo storitev vzdrževanja likvidnosti za našo delnico. Do nedavno ta storitev na Ljubljanski borzi ni bila na voljo in veseli nas, da je sedaj omogočena s strani borznega člana Intercapital Securities.«