Domov » Odnosi z vlagatelji

DELNICA

--
00
00.00.0000

Predstavitev Skupine Triglav za vlagatelje

Prenesi PDF (0,04 MB)

Prva informacija o poslovanju v letu 2018

Skupina Triglav je v 2018 po nerevidiranih podatkih zbrala 1.068 milijonov evrov zavarovalne premije, kar je 7 odstotkov več kot leto prej, dobiček pred obdavčitvijo pa je znašal 97,5 milijona evrov (indeks 115). Rast premije je dosegla na vseh zavarovalni trgih in v vseh zavarovalnih segmentih (premoženjska, življenjska s pokojninskimi in zdravstvena zavarovanja). Skupina, ki je ocenjena z visoko bonitetno oceno »A«, je okrepila svoj vodilni položaj v regiji.

 

Predsednik Uprave Zavarovalnice Triglav Andrej Slapar: »Za nami je uspešno leto. Po nerevidiranih podatkih smo ustvarili 97,5 milijona evrov dobička pred obdavčitvijo, kar je 15 odstotkov več kot leto prej. Načrtovali smo ga med 80 in 90 milijoni evrov in ta razpon smo presegli. Navedeno gre pripisati predvsem visoki rasti zavarovalne premije, ugodnemu škodnemu rezultatu in nekaterim enkratnim dogodkom predvsem iz zadnjega četrtletja 2018.”

 

Več v Prvi informaciji o poslovanju Skupine Triglav v 2018 in Predstavitvi za investitorje.
 

Vzdrževalec likvidnosti za delnico ZVTG

Zavarovalnica Triglav je sklenila z borznim članom Intercapital Securities pogodbo za opravljanje storitve vzdrževanja likvidnosti za delnico Zavarovalnice Triglav. Začetek vzdrževanja je dne 1. 2. 2019.  Predsednik uprave Zavarovalnice Triglav, Andrej Slapar, je povedal: »V Triglavu sistematično izvajamo niz aktivnosti s področja odnosov z investitorji s ciljem nadaljnjega povečevanja likvidnosti naše delnice in ustvarjanja vrednosti za naše delničarje. Tem prizadevanjem sedaj dodajamo storitev vzdrževanja likvidnosti za našo delnico. Do nedavno ta storitev na Ljubljanski borzi ni bila na voljo in veseli nas, da je sedaj omogočena s strani borznega člana Intercapital Securities.«
 

Načrt poslovanja 2019 in osvežena strategija

Andrej Slapar, predsednik uprave Zavarovalnice Triglav, je povedal: »Našo smer rasti in razvoja imamo strateško začrtano, verjamemo, da je prava in je ne spreminjamo.  Strategijo smo osvežili predvsem z namenom, da še bolj jasno določimo poudarke delovanja Skupine Triglav, v kateri ekipo preko 5.000 sodelavcev v regiji združujejo vrednote odzivnost, enostavnost in zanesljivost. V leto 2019 skupaj vstopamo z optimizmom in energijo, da naprej razvijamo kulturo zavzetosti in naše osredotočenosti na stranke.


Več informacij v Načrtu za 2019 in Strategiji 2019 – 2022.
 

Srečanje z analitiki

Zavarovalnica Triglav je dne 21. 6. 2018 v poslovno-digitalnem centru Triglav LAB organizirala srečanje z analitiki na temo Skupina Triglav in Solventnost II v letu 2017. Podrobnejše informacije so razvidne v priloženi prezentaciji.
 

     

 

Fotografije