Domov » Odnosi z vlagatelji

DELNICA

--
00
00.00.0000

Skupina Triglav v letu 2016: Izboljšanje bonitetne ocene na »A«, premijska rast in dobiček nad načrtovanim

Po nerevidiranih podatkih je Skupina Triglav dosegla dobiček pred obdavčitvijo v višini 95 milijonov evrov (načrtovan je bil med 80 in 90 milijoni evrov) in čisti dobiček 82 milijonov evrov. Dobičkonosnost kapitala Skupine je znašala 11,4 odstotka. Poslovanje Skupine Triglav v 2016 je bilo skladno s strateškimi usmeritvami, ki temeljijo na dobičkonosnosti in varnosti poslovanja ter ohranjanju finančne stabilnosti. Poslovni rezultat Skupine nad načrtovanim je predvsem posledica zelo uspešnega poslovanja v zavarovalni dejavnosti, na naložbeni strani pa so na poslovanje negativno vplivale še vedno neugodne razmere na finančnih trgih in posledičen padec donosov od finančnih naložb.

 

Po nerevidiranih podatkih je Skupina obračunala 936 milijonov evrov konsolidirane kosmate zavarovalne in sozavarovalne premije, načrtovana je bila okoli 900 milijonov evrov.  Že drugo leto zapored je dosežena premijska rast. Ta je leta 2015 znašala tri odstotke, leta 2016 pa dva odstotka oziroma tri odstotke, če se pri primerjavi upošteva prodaja češke zavarovalnice v letu 2015. Skupina Triglav je v Sloveniji zbrala dva odstotka več premije kot leta 2015, kar je nad rastjo slovenskega zavarovalnega trga, ki je bila 1,5-odstotna. Na trgih izven Slovenije je bila povprečna premijska rast Skupine Triglav dvoodstotna oziroma devetodstotna, če pri medletni primerjavi upoštevamo prodajo češke zavarovalnice. Dobro poslovanje v osnovni dejavnosti premoženjskih in zdravstvenih zavarovanj v letu 2016 izkazuje kombinirani količnik Skupine Triglav v višini 92,9 odstotka (načrtovana vrednost okoli 95 odstotkov), kombinirani količnik matične družbe pa je znašal 87,9 odstotka.

 

Čvrsto finančno stabilnost, visoko kapitalsko ustreznost in dobičkonosnost poslovanja Skupine Triglav sta v letu 2016 potrdili priznani bonitetni agenciji S&P Global Ratings in A.M.Best z zvišanjem bonitetnih ocen Skupine Triglav iz »A-« na »A«. Oceni imata stabilno srednjeročno napoved.

 

 

Predsednik Uprave Zavarovalnice Triglav Andrej Slapar je povedal: »S poslovanjem v letu 2016 smo zadovoljni, izboljšali smo bonitetne ocene, poslovni izid pa je celo nad načrtovanim. Vpliv negativnih dejavnikov, posebej nižjih donosov od finančnih naložb, je bil nekoliko manjši od pričakovanega, hkrati smo uspeli doseči relativno visoko premijsko rast. Na naših večjih trgih smo okrepili tržni delež in povečali delež zavarovalne premije na trgih izven Slovenije, kar je skladno z našimi strateškimi usmeritvami rasti in razvoja Skupine. V letu 2017 načrtujemo nadaljevanje finančno čvrstega in dobičkonosnega poslovanja. Letošnje leto tudi predstavlja začetek novega štiriletnega strateškega obdobja Skupine Triglav in projekte v smeri doseganja želenih strateških ciljev že aktivno izvajamo.«

 

 

Skupini Triglav Zlata plaketa za odnose z investitorji v letu 2016 v regiji Adrija

V izboru za družbo z najboljšimi odnosi z investitorji (IR) je sodelovalo 25 podjetij, udeležencev 6. Regionalne investicijske konference v organizaciji Beograjske borze in investicijske banke WOOD & Company. Analizo so izvedli s pomočjo 35 meril odprtosti družb do investicijske javnosti. Komisija Beograjske borze, ki so jo sestavljali štirje analitiki in univerzitetni profesor, je analizirala zbrane rezultate in odločila, da Zlato plaketo za najboljše odnose z investitorji v letu 2016 prejme Skupina Triglav. Več …