Tečaj delnice (Xetra)
Blog #sTriglava

Dolgoročna vlaganja so dobro premišljen maraton

Sodelavci pri Triglav Skladih imamo izjemno odgovorno nalogo: skrbimo za premoženje, ki nam ga v vzajemne in pokojninske sklade ali v individualno upravljanje zaupajo stranke. V zameno za izkazano zaupanje skrbimo za uspešno plemenitenje sredstev vlagateljev. V zadnjem obdobju je vse bolj v ospredju trajnostno investiranje: na eni strani se podjetja zavedajo pomena upoštevanja trajnostnih tveganj za doseganje boljšega poslovanja, na drugi strani je tudi povpraševanje strank po naložbah, ki upoštevajo trajnostne vidike, vse večje.

Dragoceno zaupanje

Triglavani s svojim delom posegamo na zelo intimna področja strank. Ljudje nam zaupajo, da bomo finančno poskrbeli za njihove najdražje, če bi se njim zgodilo najhujše, da jim bomo stali ob strani pri popravilu strehe njihovega doma in zdravljenju poškodovanega kolena. Zaupajo pa nam tudi svoj denar – da ga z vlaganjem v različne naložbe oplemenitimo in jim zagotovimo finančno varno prihodnost. Pri tem smo dobri. S sodelavci skrbimo, da nismo le med (naj)uspešnejšimi upravljavci v Sloveniji, ampak tudi v globalnem pogledu. V največjih krizah smo se odločali pravilno in dosegali dobre donose. Kakšen je recept? Vsakodnevna iniciativnost in iskanje priložnosti. Naj povem, da premoženje v Triglav Skladih ni varno naloženo le zaradi varovalk, ki jih je v finančnem sektorju cela vrsta, ampak predvsem, ker s sodelavci delo jemljemo nadvse resno. Na ta način pa dan za dnem, upravičujemo izkazano zaupanje naših strank.

Ključ do dobrega upravljanja

V naših lično in sodobno opremljenih prostorih Triglav Skladov ni ne duha ne sluha o kakšni hektiki, ki je prikazana v filmih z Wall Streeta. Pri nas je ozračje umirjeno. Upravljavci na monitorjih spremljamo dogajanja na trgu, a pri nas ni kričanja in živčnosti. Če si dobro poučen o dogajanjih in mirno sprejemaš tudi morebitne padce, si lahko pri vlaganju zelo uspešen. Ker želimo premoženje s pravilnimi pristopi uspešno upravljati in zagotoviti stabilne donose za naše stranke, moramo biti preudarni in mirni, nikakor pa ne zaletavi. Pri uspešnem upravljanju namreč ne gre za kratkoročne špekulacije, ampak za predvidevanje, kaj se bo zgodilo na dolg rok. Če to obvladaš, lahko v enem desetletju podvojiš ali potrojiš vloženi denar. Vsako jutro, ko se upravljavci zberemo, kot ekipa pregledamo zadnje ekonomske novice in poročila o poslovanju podjetij, ki jih spremljamo. Pogovorimo se o makroekonomskih trendih in vseh možnih tveganjih, ki bi se lahko uresničila. Informacije beremo poglobljeno, jih povezujemo med seboj in se učimo drug od drugega.

Sprejetje pravih odločitev ob pravem času

Tako denimo smo na podlagi podatkov, da na Kitajskem vlada avtokratsko politično vodstvo, ki omejuje rast podjetij in ima težavo s Tajvanom, presodili, da bo verjetno čas za zmanjšanje vlaganj na kitajske trge. Takšno odločitev smo sprejeli pred časom. Bila je pravilna. Sprejetje pravih odločitev v pravem času za nakup ali prodajo finančnih instrumentov zagotavlja višjo donosnost Triglavovih skladov, med katerimi so tudi pokojninski. Z našim uspešnim delom se krepita ugled in dobro ime Skupine Triglav. Kljub temu se zgodi, da finančni trgi nepričakovano zanihajo. Tako se je pripetilo ob prihodu epidemije. Takrat je ključno, kljub stresu, ki ga sam najraje sproščam v naravi, v zadnjih letih pa tudi z meditacijo, ostati miren. Tako zaradi sebe, dela, ki ga opravljaš, predvsem pa zaradi strank, ki takrat potrebujejo pomiritev. V takšnih trenutkih je zelo pomembno, da se upravljavci tedaj čustveno izoliramo in nas ne zagrabi panika. Dolgoročna vlaganja pač niso impulziven sprint, ampak maraton.

Vlaganje z upoštevanjem trajnostnih vidikov

Zaradi klimatskih sprememb, digitalizacije, umetne inteligence in nenazadnje kompleksnega družbenega okolja se tudi na kapitalskih trgih dogaja premik k bolj trajnostnemu investiranju. Finančne družbe, kakršna je tudi naša družba za upravljanje, zaradi njihove temeljne fiduciarne dolžnosti, da s sredstvi, ki so jim zaupane v upravljanje, ravnajo odgovorno, skrbno in v najboljšem interesu strank, se vedno bolj usmerjajo k upoštevanju trajnostnih vidikov. Na Triglav Skladih smo prepričani, da je to v najboljšem interesu naših strank. Pričakujemo tudi, da bo s strani strank, tako fizičnih kot pravnih, povpraševanje po trajnostnih oblikah naložb vedno večje in da smo tako mi, ki upravljamo premoženje, kot naše stranke komaj na začetku poti, ki vodi k trajnostni preobrazbi. V okviru področja individualnega upravljanja premoženja smo tako leta 2022 strankam ponudili novo naložbeno politiko, ki upošteva izbrane trajnostne vidike naložb. V prihodnje bosta spremljanje in upoštevanje teh vidikov ključnega pomena za doseganje boljših donosov ob bolj predvidljivem tveganju. Upoštevanje okoljskih, družbenih in upravljavskih načel pri poslovanju v Triglav Skladih ne gledamo kot na nekaj, kar je v nasprotju z dobičkonosnim poslovanjem. Ravno nasprotno, upoštevanje načel ESG (Environmental, social, and corporate governance) je nujno za dolgoročno uspešno in dobičkonosno poslovanje podjetij.

Da bi lahko z ekipo sprejemali dobre naložbene odločitve, ki upoštevajo vse relevantne dejavnike, vključno s trajnostnimi, je potrebno, da smo pri našem delu dobro obveščeni, poučeni, razgledani in nenazadnje so tudi naše večdesetletne izkušnje, kjer smo doživeli že marsikatere padce, odločilnega pomena. Težko nas kaj preseneti, saj redno vzdržujemo kondicijo v poznavanju makroekonomije, finančne analize, regulatornih zahtev in v zadnjem času vse bolj tudi trajnostnih tveganj posameznih naložb. Vse to se sešteje v razumevanje okoliščin, ki jih je treba poznati za uspešno plemenitenje premoženja. Pri tem smo Slovenci posebni. Po eni strani smo zelo konzervativni in neradi vlagamo v preverjeno manj oz. srednje tvegane naložbe. V depozitih na banki imamo kar debelih 25 milijard evrov, ki bi lahko ustvarjale velike donose. Po drugi strani pa smo zaradi neobveščenosti podvrženi nepremišljenim vlaganjem v piramidne sheme in zelo tvegane naložbe, kot so kriptovalute.

Pomen učenja in izobraževanja

Poleg knjig in podkastov o financah rad berem in poslušam tudi psihološke vsebine. Pri delu mi namreč izjemno koristi poznavanje psihologije množic. Histerična pretiravanja, prevelika črnogledost in fatalistični pesimizem lahko hitro vodijo v paniko. V najbolj stresnih trenutkih, ko aktualno stanje ni dobro, se lepo pokaže, katera od strank je izkušena in katera ne. Izkušenih vlagateljev, ki jih padci ne bi prestrašili, je pri nas še vedno malo, a njihovo število vsako leto narašča. Ljudje smo racionalni samo v idealnih razmerah. Zato rek, da bodi pohlepen, ko je vse druge strah, kot pravi Warren Buffett, drži. Ko je vse strah, je čas za premišljen optimizem. Poleg vseh drugih nalog smo tako tudi mi odgovorni, da naše in potencialne stranke izobražujemo, da bodo njihove finance učinkoviteje upravljali in s tem lažje dosegli svoje cilje.

Radivoj Pregelj je višji upravljavec individualnega upravljanja premoženja v družbi Triglav Skladi.